مدیر کل دفتر امور اجتماعی
و فرهنگی

سید کمال الدین حسینی  

    .
۱۳۹۶/۰۸/۲۲

کتابچه قوانین عفاف و حجاب

عفاف و حجاب

 
مجموعه
قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها
و برنامه‌های اجرایی در حوزهعفاف  ترویج و گسترش فرهنگ
عفاف و حجاب
در دستگاه‌های اجرایی
    
    


 

فهرست
مقدمه. 6
مصوبه جلسه٤٢7شورای عالی انقلاب فرهنگی  .............................................................7
مقدمه. 8
سیاستها و راهکارها 8
وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی.. 9
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 9
وزارت بازرگانی (صنعت ،معدن و تجارت ).. 11
سازمان صدا و سیما 12
نیروی انتظامی.. 15
سازمان ملی جوانان (وزارت ورزش و جوانان ). 16
سازمان تبلیغات اسلامی.. 17
وزارت آموزش و پرورش... 18
وزارت امور اقتصادی و دارایی.. 20
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.. 20
مرکز امور زنان و خانواده 21
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات... 22
سازمان تربیت بدنی(وزارت ورزش و جوانان ).. 23
شهرداری.. 24
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 25
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. 26
سازمان بهزیستی.. 27
وزارت امور خارجه. 27
وزارت کار و امور اجتماعی(وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ).. 28
مجلس شورای اسلامی.. 29
وزارت کشور. 29
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.. 30
قوه قضاییه. 31
وزارت مسکن و شهرسازی.. 32
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.. 33
نیروی مقاومت بسیج.. 34
وزارت راه و ترابری(وزارت راه و شهرسازی ).. 34
مصوبه جلسه566 شورای عالی  انقلاب فرهنگی.. 36
 
راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی. 37
دستورالعمل صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استانداری‌های سراسر کشور (دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی؛ 1391) 43
دستور‌العمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان. 43
اهداف... 43
ماموریت... 43
ساختار تشکیلاتی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری‌ها 44
نمودار سازمانی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری‌های سراسر کشور. 45
شرح وظایف رئیس و جانشین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان. 46
وظایف دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان (مدیر کل اجتماعی و فرهنگی)  47
شرح وظایف گروه بازرسی.. 48
دستورالعمل.. 49
کمیته‌های 4 گانه تخصصی.. 49
حوزه ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 49
دستورالعمل کمیته‌های 4 گانه تخصصی حوزه ترویج و گسترش فرهنگ  (مصوب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان) 50
کمیته تخصصی آموزش و تبلیغ. 50
اعضای کمیته. 50
شرح وظایف... 50
کمیته تخصصی هنر، فرهنگ، رسانه. 51
اعضای کمیته. 51
شرح وظایف کمیته تخصصی علمی و پژوهشی.. 51
 
اعضای کمیته. 52
شرح وظایف... 52
کمیته تخصصی مد و لباس... 53
اعضای کمیته. 53
شرح وظایف... 53
اصلاحیه دستورالعمل.. 55
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاه‌های اجرایی.. 55
دستورالعمل ساختار ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندان دستگاه‌های اجرایی. 56
کلیات... 56
اهداف... 57
مأموریت... 57
ساختار. 58
ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرائی.. 59
شرح وظایف رئیس و جانشین ستاد صیانت دستگاههای اجرائی.. 60
شرح وظایف دبیر حقوق شهروندی ستاد صیانت دستگاههای اجرائی.. 61
شرح وظایف دبیر عفاف و حجاب ( ترجیحاً مدیر حوزه ریاست). 63
متن مصوبات.. 64
شورای اجتماعی کشور. 64
مصوبات شورای اجتماعی کشور (جلسه 64) 65
مصوبات شورای اجتماعی کشور (جلسه 82) 68
دستورالعمل.. 70
برنامههای 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب                                           70
دستور العمل برنامه‌های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.. 71
کلیات... 71
برنامه اول: پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب... 72
برنامه دوم: تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب... 72
برنامه سوم: آموزش و اقناعسازی.. 73
برنامه چهارم: خدمات فرهنگی و هنری و تبلیغی عفاف و حجاب... 75
برنامه پنجم: خدمات مشاوره‌‌‌ای.. 76
برنامه ششم: فضاسازی و تبلیغات محیطی.. 76
برنامه هفتم: حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب... 76
برنامه هشتم: تشویق و ترغیب... 77
برنامه نهم: ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین.. 78
برنامه دهم: نظارت و ارزیابی رعایت عفاف و حجاب... 78
دستورالعمل ساماندهی ویترین ومانکن های فروشگاه های و نمایشگاه‌های عرضه پوشاک... 80
 
دستورالعمل اقدامات ویژه ایام ماه مبارک رمضان دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه عفاف و حجاب... 86
دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته ترویج فرهنگ عفاف و حجاب... 94
دستور‌العمل اجرایی ایام هفته عفاف و حجاب.. 97
برنامه‌های مشترک دستگاه‌ها 98
برنامه‌های اختصاصی دستگاه‌ها 98
شهرداری‌های سراسر کشور. 98
سازمان تبلیغات اسلامی.. 99
وزارت صنعت، معدن و تجارت... 99
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.. 100
سازمان صدا و سیما ج.ا.ا 100
ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر. 101
نیروی انتظامی.. 101
سازمان اوقاف و امور خیریه. 102
وزارت آموزش و پرورش... 102
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.. 103
سازمان بسیج مستضعفین.. 103
وزارت ورزش و جوانان. 104
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری.. 104
رسیدگی به امور مساجد. 105
استانداری‌های سراسر کشور. 105
دستورالعمل.. 106
ساماندهی دفاتر بخش خصوصی.. 106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به نام خدا

مقدمه

نظر به این که یکی از مهم‌ترین اصول بهبود و تسهیل اجرای قوانین، دستورالعمل‌ها و مصوبات برنامه‌های ابلاغی دستگاه های اجرای، دسترسی سریع و آسان به مستندات قانون مورد اشاره در مکاتبات سازمانی می‌باشد و از طرفی با عنایت به ضرورت در دسترس بودن این مستندات برای بهره‌مندی اعضای محترم ستاد صیانت دستگاه‌ها و به ویژه دبیران محترم عفاف و حجاب، مجموعه‌ای که پیش روی شما قرار گرفته توسط دبیرخانه ستاد صیانت استان مستقر در دفتر امور فرهنگی- اجتماعی استانداری خراسان رضوی گردآوری گردیده که مشتمل بر کلیه دستورالعمل‌ها، مصوبات و برنامه‌های ابلاغی مبادی قانون‌گذار در حوزه عفاف و حجاب بوده که کلیه اسناد فرادستی آن در قالب مجموعه قوانین و دستوالعمل‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات شورای اجتماعی کشور و ابلاغیه‌های ستاد مرکزی صیانت می‌باشد. که برای افزایش سطح آگاهی به مفاد قانونی و شرح وظایف اقدامات تکلیفی دبیران محترم عفاف و حجاب دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌ها و اقدامات مورد انتظار ستاد صیانت استان تهیه و به منظور بهره‌برداری از آن تقدیم می‌گردد.
 
 
         
   سید کمال الدین حسینی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی
        و دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان
          دی ماه 1395
 
 
 
 

مصوبه جلسه٤٢٧

شورای عالی

انقلاب فرهنگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبه جلسه٤٢٧ مورخ 13/10/1384 شورای‌فرهنگ‌عمومی

مقدمه:

«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسلامی می‌باشد، که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.
حجاب و عفاف پدیدة مذهبی‌ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.
 بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزشی تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همة نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد.

 سیاستها و راهکارها

١ـ در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی  کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.
٢ـ ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.
٣ـ  نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی و حضور ساده و بی‌آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.
٤ـ تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگو ده.
٥ـ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.
٦ـ وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.
٧ـ گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.
٨ـ اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.
٩ـ رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی از سوی مدیران، مسئولین حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.
١٠ـ رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.
١١ـ پیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها و ارائه گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).
١٢ـ ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
١٣ـ نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها ـ خصوصاً صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تاثیر آن در جامعه.
١٤ـ احیاء سنّت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف.
١٥ـ فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.
١٦ـ انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

 وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

١ـ هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و ... برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.
٢ـ حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی‌ـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارایه می‌نمایند.
٣ـ جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد مانند (کتاب، فیلم ، نشریات، تئاتر و...)
٤ـ ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.
٥ـ هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.
٦ـ تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف و حجاب.
٧ـ برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ـ هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف و حجاب.
٨ـ استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی غیردولتی و خصوصی  جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
٩ـ نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.
١٠ـ تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست‌های فکری ـ فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.
١١ـ نظارت بر تشکل‌های هنری ـ مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی مانند: کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب.
١٢ـ اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».
١٣‑ به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و...
١٤ـ تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه‌ی کشف حجاب در ایران  و بررسی علل و عوامل آن.
١٥ـ استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ـ ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها .
١٦ـ ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.
١٧ـ نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی ـ اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
١٨ـ حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق اینترنت.
١٩ـ  ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوسیله رایزنی‌‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
٢٠ـ همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور ـ (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).
٢١ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی‌ـ اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (‌با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

 وزارت بازرگانی(صنعت ،معدن و تجارت )

١ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.
٢ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.
٣ـ حمایت کامل ـ حتی یارانه‌ای ـ  از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.
٤ـ کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و...) از نظر پوشش و بدحجابی.
٥ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور.
٦ـ اجرای شیوه‌نامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری(Brand) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.
٧ـ اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضة لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.
٨ ـ حمایت همه جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.
٩ـ پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ٣ ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.
١٠ـ اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش/ تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ حریم عفت عمومی.
١١ـ نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.
١٢ـ تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی(صنعت ،معدن و تجارت ) قبل از اخذ مجوز فعالیت.
١٣ـ برگزاری نمایشگاه‌های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان .

 سازمان صدا و سیما

١ـ اهتمام ویژه در خصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه‌سازی و جذاب نمودن آن.
٢ـ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید ‌برنامه‌های مختلف.
٣ـ فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و‌... .
٤ـ تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.
٥ـ به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب(س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت جذاب.
٦ـ ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.
٧ـ به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبة کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان .
٨ ـ تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.
٩ـ آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.
١٠ـ به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامّه و کم‌سواد.
١١ـ نشان‌دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به ‌عفاف و حجاب.
١٢ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.
١٣ـ انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.
١٤ـ معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و ... از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.
١٥ـ انعکاس موفقیت‌های جوانان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.
١٦ـ تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».
١٧ـ آشنا نمودن خانواده‌‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.
١٨ـ بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها و سریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف.
١٩ـ تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان‌های عروسکی مطرح در کارتون‌ها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و ... در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) .
٢٠ـ تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیر در آن جوامع.
٢١ـ نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف‌گرایی  و تجمل‌پرستی به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌های فرهنگی و اخلاقی.
٢٢ـ تدوین سیاست‌های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تئاتر و ... با محوریت عفاف و حجاب.
٢٣ـ اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان‌ بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این ‌آسیب‌ها .
٢٤ـ انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.
٢٥ـ نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.
٢٦ـ بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.
٢٧ـ اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.
٢٨ـ ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.
٢٩ـ تجلیل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می‌باشند.
٣٠ـ افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد  اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب.
٣١ـ سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب.

 نیروی انتظامی

١ـ اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.
٢ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.
٣ـ همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرج‌گاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.
٤ـ الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.
٥ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.
٦ـ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.
٧ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و ... .
 ٨ـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).
٩ـ اهتمام بیشتر به آگاه‌سازی جامعه از آثار مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).
١٠ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند.
١١ـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.
١٢ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.
١٣ـ اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.
١٤ـ الزام برگزار‌کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.
١٥ـ الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.
١٦ـ نظارت مستمر بر اماکن تجاری عمومی شامل: فرودگاه‌ها و مجتمع‌های مسکونی، نمایشگاه‌ها و... بر نحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
١٧ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت  نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.
١٨ـ کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی در خصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.
١٩ـ توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.
٢٠ـ اعلام نظر در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند.
٢١ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

 سازمان ملی جوانان(وزارت ورزش و جوانان )

١ـ طراحی شیوه‌های کارآمد جهت  گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان.
٢ـ ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.
٣ـ حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.
٤ـ تبیین و معرفی شیوه‌ها و راه‌کارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت‌زدایی  از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.
٥ـ تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
٦ـ مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعة فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزش‌های جامعه.
٧ـ برنامه‌ریزی در مورد بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفکیک دختران و پسران.
٨ـ در نظرگرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائة گزارش‌های آن به دستگاه‌های مرتبط.
٩ـ انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌های انجام شده.
١٠ـ انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بالارفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.
١١ـ آسیب‌شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوّب مربوط و ارائة راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.
١٢ـ ایجاد مراکز مشاوره‌ی محلی‌ـ با کادر مجرب ـ جهت اطلاع‌رسانی به خانواد‌ه‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای.
١٣ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.
١٤ـ تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگو بودن آنها در زمینه پوشش.

سازمان تبلیغات اسلامی

١ـ تقویت نظام تبلیغ دینی در دو عرصة سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.
٢ـ آسیب‌شناسی و مطالعة توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.
٣ـ تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها.
٤ـ تأکید بر اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی ـ به ویژه با بهره‌گیری از توانمندی‌های رسانه‌ای و نیروی انسانی مبلغ ـ با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
٥ـ تولید محصولات فرهنگی، هنری ـ سینمایی، نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و ... ـ برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری).
٦ـ توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.
٧ـ برگزاری مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت‌دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از شرکت کنندگان در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در این زمینه.
٨ـ تأسیس پژوهشکدة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری).
٩ـ توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.
١٠ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان.
١١ـ بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.
١٢ ـ ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن‌های انتظار فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پایانه‌های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه‌ها.

وزارت آموزش و پرورش

١ـ آموزش، ساماندهی، توجیه و بکارگیری مدیران، معلمان و کلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در بین دانش‌آموزان و سازمان‌های مربوط نظیر بسیج، انجمن‌های اسلامی و ...
٢ـ انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.
٣ـ گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه‌ی آن برای دانش‌آموزان در کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی.
٤ـ اهتمام به مثبت‌نگری و زیبا اندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.
٥ـ اجرای مسابقات فرهنگی ـ هنری و علمی با هدف جهت‌دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی از جوانان در تهیة طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در زمینه‌ی حجاب.
٦ـ تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاک‌های حجاب و عفاف و علم) و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی‌‌های الگویی آنها در زمینه پوشش.
٧ـ آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی برای والدین (خصوصاً مادران) و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.
٨ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها، مدهای  اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش‌آموزان و کلیه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس.
٩ـ تعیین رنگ‌‌ها و مدل‌های متنوع در پوشش دانش‌آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.
١٠ـ مَحْرَم‌سازی محیط‌های آموزشی و پرورشی و اداری به منظور ایجاد زمینه بروز نیازهای دختران با حفظ سادگی و موازین و ضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.
١١ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوصاً دختران ـ برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.
١٢ـ آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.
١٣ـ استفاده از شعرخوانی، قصه‌گویی و نقاشی در مقاطع  پیش دبستانی‌ و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.
١٤ـ معرفی و تشویق نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و... از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.
١٥ـ انعکاس موفقیت‌های دانش‌آموزان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.
١٦ـ آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی .
١٧ـ تهیه و تدوین و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش‌آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.
١٨ـ غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان ـ با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب‌ـ  از طریق استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های دانش‌آموزی.
١٩ـ در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش‌آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.
٢٠ـ در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش‌آموزان آن اسلامی و مناسب می‌باشد.
٢١ـ پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش‌آموزان.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

١ـ اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.
٢ـ ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و ... .
٣ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی.
٤ـ وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی.
٥ـ نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت (عبور) تمامی کالاها (از جمله ‌کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و ...) با همکاری دستگاه‌های ذیربط.

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

١ـ تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه‌سازی و به روز کردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
٢ـ آشنا ساختن دانشجویان ـ خصوصاً دختران ـ با توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب .
٣ـ انتشار فصلنامة علمی ـ پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.
٤ـ نظارت جدی بر اجرای آیین‌نامه انضباطی دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همایش‌های دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.
٥ـ تقدم رعایت‌کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان باحجاب و معرفی افراد نمونة محجّبه.
٦ـ حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
٧ـ رعایت آمایش سرزمینی در جذب دانشجویان بومی.
٨ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.
٩ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش‌های پسندیده و احترام به حریم افراد.
١٠ـ تهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها.
١١ـ آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسلامی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ‌زن و مرد جهت ارائه مشاوره، ترویج معروف‌های اخلاقی و اجرای مناسب‌تر اصول حجاب.
١٢ـ برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی.
١٣ـ عدم بکارگیری کارکنان بی‌تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها.
١٤ـ تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
١٥ـ حمایت از تشکل‌های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.
١٦ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای  اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه‌ها.
١٧ـ آشنا نمودن دانشجویان با  شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه‌مستقل و کمک به انجام ازدواج‌های سالم دانشجویی.

مرکز امور زنان و خانواده

١ـ تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه‌های رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبهات طرح شده در زمینه حجاب.
٢ـ تهیه پودمان‌های آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها.
٣ـ تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارباب رجوع‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی.
٤ـ برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی ـ تحقیقاتی.
٥ـ تشویق و حمایت از(NGO)هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌نمایند.
٦ـ همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج نمادها و الگوهای لباس‌های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های ملی و اسلامی.

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

١ـ ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصة تبادل اطلاعات.
٢ـ مسدود کردن سایت‌های ضداخلاقی و ضدحجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفرة مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
٣ـ ارائة تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاه‌ها و NGOهایی که در توسعه‌ی عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند.
٤ـ تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی‌بندوباری در جامعه.
٥ـ ارائة گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت‌های اینترنتی ضد اخلاقی.
٦ـ برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیرمجاز را فراهم می‌نمایند، و جلوگیری از فعالیت‌ آنها.
٧ـ ارائة نرم‌افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضد اخلاقی.
٨ـ تامین امکانات لازم ـ از طریق اینترنت ـ برای وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

سازمان تربیت بدنی(وزارت ورزش و جوانان )

١ـ گسترش و بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در مراکز‌ آموزشی و سالن‌های ورزشی سازمان تربیت‌ بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده‌ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌های مخصوص بانوان.
٢ـ اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.
٣ـ کنترل سالن‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.
٤ـ دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان» تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و ... در این گونه مشاغل.
٥ـ شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعایت مقررات مصوّب مربوطه.
٦ـ تقلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه‌ی راهکارهای  مفید جهت رفع آنها، اطلاع‌رسانی مناسب به مدیران، شاغلین و مراجعین این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده‌ها.
٧- استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم‌ها و مربیان زن برای آقایان.
٨ـ عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.
٩ـ جلوگیری از آوردن تلفن‌های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.
١٠ـ عدم ورود بانوان به سالن‌های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هر عنوان (تماشاگر و ...).
١١ـ تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.
١٢ـ طراحی لباس‌های مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.
١٣ـ توجه به شیوه‌های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعالیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.
١٤ـ تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.
١٥ـ تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم‌های اعزامی ورزشی که مروج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.
١٦ـ ابلاغ چارچوب‌های روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه و شرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.
١٧ـ برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.
١٨ـ تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.

شهرداری

١ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.
٢ـ ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
٣ـ جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.
٤ـ نوشتن آیات و روایات دینی، فتوا‌های علماء، وصیت‌نامه حضرت امام‌(ره) و... به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک‌ها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالن‌های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.
٥ـ تأسیس فرهنگسرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه‌ی حجاب، برگزاری مراسم ویژه و...
٦ـ تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت‌های اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرح‌های نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمر آن‌ها.
٧ـ گسترش اماکن عمومی، پارک‌ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی‌ عمل در رعایت حجاب توسط سازمان‌ پارک‌ها.
٨ـ حمایت از فعالیت‌های عام فرهنگی و هنری دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.
٩ـ افزایش تسهیلات حمل‌ونقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راه‌اندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و...).
١٠ـ رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده ‌نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

١ـ اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط‌های درمانی.
٢ـ تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره ٥٠٢ مورخ ٢٢/٥/١٣٨١ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.
٣ـ طراحی و ساخت خوابگا‌ه‌های دانشجویی متناسب با ارزش‌های اسلامی.
٤ـ نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان ‌بیمار.
٥ـ اهمیت دادن به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین، مدیران، مسؤولان حوزه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان.
٦ـ طراحی مبلمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و ... براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماری open که موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین‌ کارمندان زن و مرد می‌شود.
٧ـ تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها.
٨ـ اهمیت مسأله‌ی حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی.
٩ـ ایجاد تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی.
١٠ـ فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش‌های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.
١١ـ تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی حضور پرسنل‌ همگن و غیرهمگن در بخش‌های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن.
١٢ـ الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های علمی و فرهنگی.
١٣ـ نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در سازمان‌های خارجی و مؤسسات پزشکی خصوصی مانند یونسکو، یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و... و یکسان‌سازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق.
١٤ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).
١٥ـ اهداء بسته‌های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف‌ و‌ حجاب.
١٦ـ ایجاد سایت‌‌های اینترنتی در حوزه فلسفه‌ حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش‌های علمی درباره حجاب توسط کانون‌های فرهنگی ـ هنری دانشگاه‌ها.
١٧ـ ارائة لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

١ـ تلاش جهت احیا فریضة امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصاً صدا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء.
٢ـ برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی  و نهادینه کردن حجاب و پوشش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمان‌های مربوط.
٣ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی.
٤ـ تهیة برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزة درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسلامی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق.
٥ـ تبیین شاخص‌های حجاب اسلامی و تعیین موارد مخالف با آن.
٦ـ تدوین برنامه‌‌های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسلامی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آن.
٧ـ تشویق مسئولان امر در عرصه حجاب و عفاف.
٨ـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر.
٩ـ تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و قبولاندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی.
١٠ـ اجرای اصول پوشش اسلامی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه.
١١ـ نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

 سازمان بهزیستی

١ـ حمایت از ایجاد تشکل‌های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی، خودیاری و بهبود زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در آنان.
٢ـ توانمندسازی، حرفه‌آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی‌سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
٣ـ تفکیک و اولویت‌بندی افراد مجرم در امر ترویج مسائل ضداخلاقی از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسیب‌رسانی اجتماعی و...  و برنامه‌ریزی مناسب برای اصلاح و بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی با همکاری سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.
٤ـ برنامه‌ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودک‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تحقق این امر.
٥ـ بهره‌گیری از آموزش‌های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در مراکز تحت پوشش (نظیر مراکز بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری).

 وزارت امور خارجه

١ـ نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهای غیراخلاقی در جامعه.
٢ـ معرفی خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتلای فرهنگ و سنت اصیل اسلامی و ملی تلاش نموده‌اند و اعطای جوایز به این گونه افراد از طریق رسانه‌های گروهی به منظور الگوسازی آنان.
٣ـ تکریم و تشویق بانوان و خانواده‌های محجبه که  با حفظ شئونات اسلامی به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور مراجعه می‌نمایند.
٤ـ نظارت بر پوشش و حجاب میهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت می‌نمایند.
٥ـ نظارت و کنترل ویژه بر جشن‌ها، میهمانی‌های سفارتخانه‌ها و وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می‌نمایند.
٦ـ همکاری جدی با نیروی انتظامی در جهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با  فعالیت‌های ضد اخلاقی خود در خارج از کشور حیثیت ملی ـ مذهبی کشور را مخدوش می‌نمایند.
٧ـ توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئونات اسلامی توسط گردشگران خارجی در ایران.
٨ـ پیگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که در فضای ایران فعالیت می‌کنند.
٩ـ دقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه‌های ایران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها.
١٠ـ تذکر لازم به وابستگان سفارتخانه‌‌های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات  عفاف و حجاب اسلامی ـ ایرانی.

وزارت کار و امور اجتماعی(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی )

١ـ ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه‌های اختلاط زن و مرد در محیط‌های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان.
٢ـ ارائه آموزش‌های لازم در خصوص رعایت ضوابط اخلاقی و ظاهری (پوشش لباس و آرایش در محیط‌های کار) با همکاری مؤسسات شایسته در این زمینه.
٣ـ تعامل با وزارتخانه‌‌های امور خارجه، (کنسولگری‌های ایرانی در خارج از کشور) وزارت کشور و نیروی انتظامی (امور اتباع بیگانه) در خصوص توجیه روادید ورود به کشور با حق کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسلامی در محیط کار.
٤ـ نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی که ضرورتاً به صورت مختلط اداره می‌شود.
٥ـ انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطلاعیه و ... در خصوص رعایت حجاب اسلامی و جلوگیری از بی‌بندوباری در محیط‌های کاری توسط وزارتخانه‌ها .

 مجلس شورای اسلامی

١ـ تهیه و تصویب طرح‌های آسان‌سازی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی و... برای زوج‌های جوان.
٢ـ اصلاح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال.
٣ـ ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها.
٤ـ مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیة طرح‌های قانونی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح‌ شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذی‌ربط و شایسته استفاده نماید.
٥ـ توجه خاص به سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با  موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصویب قوانین لازم جهت اجرای سیاست‌های مذکور.
٦ـ مجلس شورای اسلامی باید طرح‌های لازم را در مورد برخورد با قاچاق کالاهای مروّج ابتذال و بی‌حجابی  با استفاده از نظر مراجع ذی‌‌صلاح تهیه و ارائه نماید.
٧ـ مجلس نسبت به تهیه طرح‌های قانونی در راستای فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نماید.

 وزارت کشور

١ـ تهیه شناسنامة اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و برنامه‌ریزی جهت تقویت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.
٢ـ نظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت‌های دینی از نظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش‌های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان.
٣ـ تهیه و تدوین قوانین و پیگیری مصوبات در خصوص پشتیبانی حقوقی از سازمان‌های مربوط نظیر قوةقضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعلام نیاز این گونه ارگان‌ها در زمینه برخورد با معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی.
٤ـ بررسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخلاقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان‌ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف.
٥ـ همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.
٦ـ توجیه، آموزش و  نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب.
٧ـ کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها و افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می‌کنند.
٨ـ مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چارچوب سیاست‌های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه.
٩ـ وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور بر کلیة ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت نماید.
١٠ـ دقت در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.
 ١١ـ اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و طرح‌‌های ملی منطبق بر هویت ایرانی ـ اسلامی در کانون‌‌های زنان و جوانان در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

١ـ توجه ویژه به سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور.
٢ـ گنجاندن آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه‌های درسی ـ در آموزش‌های ضمن خدمت‌ـ برای مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزش‌یابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز‌ آموزشی.
٣ـ برنامه‌ریزی در جهت  آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت.
٤ـ اجرای بخشنامه‌های مربوط به ارزش‌‌یابی در راستای تحقق مفاد سیاست‌ها و روش‌های اجرایی طرح عفاف در کلیه ادارات.
٥ـ آشنا نمودن کارشناسان و برنامه‌ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب.
٦ـ تسهیل و تسریع در بودجه‌های مصوب مرتبط با طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی که از سوی وزارتخانه‌های مربوط ارائه شده است.
٧ـ معرفی ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نهادها و .. به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیر مجموعه و ارباب رجوع داشته‌اند.
٨ـ ارزیابی تأثیر اجرایی طرح‌های فرهنگ‌سازی اسلامی سال‌های گذشته و استفاده از این تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنامه‌ها و بودجه‌ی متناسب با آن در زمینه‌ی حجاب.
٩ـ دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های دولتی.

 قوه قضاییه

١ـ تدوین قوانین لازم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
 ٢ـ پیشنهاد اصلاح قوانین، کارآمد کردن قوانین در خصوص پشتیبانی قضایی از  ضابطین، مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی.
٣ـ گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره‌های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروری و اصلاح آنها.
٤ـ قوه قضائیه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه، دادسراها و شعبات ویژه‌ای برای برخورد با جرائم مربوط به بدحجابی، منکراتی و باندهای فساد و فحشا تأسیس نماید.
٥ـ بکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطین جهت اجرای احکام قضایی.

 وزارت مسکن و شهرسازی(وزارت راه و شهرسازی)

١ـ  تأکید بر اجرای مقررات ساختمانی در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانواده‌ها در حریم خانه احساس آزادی عمل و آرامش کنند. موضوع مصوبه مورخ ١٤/١٢/١٣٧١ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مصوبه ١٤/١٢/١٣٧١ شورای عالی شهرسازی و معماری: ضوابط و مقررات منطقه‌بندی مسکونی شهرها، مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نورـ آفتاب و عدم اشراف.
٢ـ معرفی نمونه‌های موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جهت الگوبرداری سازندگان.
٣ـ رعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی خانه‌ها، درب ورودی ‌خانه‌های آپارتمانی به گونه‌ای طراحی گردد که به هنگام بازشدن، محوطة داخلی خانه (اتاق‌های نشیمن و هال ) در معرض دید نباشد.
٤ ـ تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مناسب در جهت تأمین تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طریق مسکن استیجاری.
٥ ـ رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه‌های جامع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازی در هر منطقه با توجه به فرهنگ دینی و حریم خانواده‌ها با هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری‌ها.
٦ ـ کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی و معماری اسلامی به طوری که ارزش‌های اخلاقی و دینی ملاک عمل بوده و همواره در طراحی‌های شهری منظور گردد.
٧ـ تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده‌ی ٢ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧٤)
٨ـ اختصاص واحد مسکونی به ائمة جماعات و طلاب علوم دینی در مجتمع‌های بزرگ مسکونی ‌ـ احداثی این وزارتخانه ـ به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسلامی.
٩ـ پیشنهاد اصلاح ماده‌ی ٨ قانون تملک آپارتمان به این شرح : در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده‌ی مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساکنین آن تأمین شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامی جلوگیری به عمل آید به عهدة مدیر ساختمان است و گواهی مدیر در این زمینه برای مراجع انتظامی، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامة این قانون تعیین خواهد شد.

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

١ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین آن سازمان.
 ٢ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین استاندارهای فنی و نظارت سازمان جهت: الف ) دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، ب ) اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته، ج) موزه‌ها و بناهای  تاریخی ( اعم از داخلی و خارجی) و ... به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائة خدمات به مراجعین متخلف (افراد بدحجاب و بی‌حجاب).
٣ـ بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران و ... توسط حراست سازمان به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز.
٤ـ جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی.
٥ـ نظارت بر گروه‌های ویژه‌ی گردشگران خارجی به منظور رعایت شئونات اسلامی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه .
٦ ـ ایجاد مراکز فروش پوشاک، کالاهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی برای گردشگران خارجی.
٧ ـ اطلاع‌رسانی در خصوص شئونات اسلامی و فرهنگی با جزوات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران.
٨ ـ اختصاص‌ آموزش‌های لازم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دوره‌های هتل‌داری و شرط گزینش و بکارگیری راهنمایان گروه‌های گردشگری.
٩ ـ سیاستگزاری فرهنگی در مورد گروه‌های گردشگری اعزامی به مراکز گردشی خارجی به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی.
١٠ ـ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل فرهنگی پیرامون اعزام گروه‌های گردشگری به خارج از کشور.
١١ـ برنامه‌ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگری غیراخلاقی خارج از کشور.

نیروی مقاومت بسیج

١ـ  نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش‌های لازم در بُعد   نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس‌  جامعه و مراکزی مانند «مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات و ادارات و ...» پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانونی اقدام نمایند.
٢ـ اطلاع رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختلف.
٣ـ انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.
٤ـ همکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه.
٥ـ ترویج فرهنگ عفاف در محیط‌های مأموریتی خود نظیر: «ادارات، سازمان‌ها، کارخانجات و... » در بین کارمندان، شاغلین و مراجعه‌کنندگان.
٦ـ آسیب‌شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی.

 وزارت راه و ترابری(وزارت راه و شهر سازی )

١ـ  ترویج فرهنگ عفاف در حوزة وزارتخانه و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور.
٢ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی برای هر یک از سازمان‌های تابعه از قبیل: الف‌ـ سازمان هواپیمایی کشور، ب ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، ج) سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان.
٣ـ بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکتها و مؤسسات حمل و نقل در کشور «از قبیل: دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری، مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری» به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی خانواده‌ها در استفاده از امکانات و خدمات این‌گونه مراکز.
٤ـ شناسایی و ساماندهی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات این‌گونه مراکزـ اعم از دارای مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و جلوگیری از ادامة فعالیت آنان.
٥ـ کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطبیق قوانین موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب  در زمینة توسعة فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح و جلوگیری از ادامة فعالیت آنان.
٦ـ تشویق و ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی به ارایة خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعة فرهنگ عفاف و حجاب.
٧ ـ ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و جاده‌ها به همراه نصب تابلوهای راهنما و اطلاع‌رسانی با محوریت عفاف و حجاب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبه جلسه566

شورای عالی

انقلاب فرهنگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب جلسه 566 مورخ 4/5/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 4/5/84 در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 14/11/76) راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود:
 1ـ توسعة فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها؛
 2ـ تبیین دائمی جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبه‌ها و شخصیت‌های کاذب؛
 3- تقویت بنیة اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیبهای ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛
 4ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیة مراکز اداری و آموزشی؛
5 ـ تبیین آموزه‌های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیتها و ویژگیهای زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛
 6 ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
 7ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛
 8 ـ تبیین فلسفه و پیامدهای مثبت فرهنگی ـ اجتماعی، روانی و اخلاقی عفاف و حجاب در عرصه‌های مختلف زندگی و اثرات منفی عدم رعایت آن در سست کردن بنیان‌های اخلاقی خانواده و جامعه؛
 9ـ تبیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان، فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب؛
 10ـ توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی؛
 11ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر؛
 12ـ اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تأمین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران و تأثیر آن در شکل‌گیری هویت دینی و اجتماعی آنها؛
 13ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تأثیر آن بر استقلال فرهنگی و سیاسی کشور؛
 14ـ تقویت روحیه تعادل در جوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه از مدهای غربی و تقویت مدگرایی ملی؛
 15ـ تبیین ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و نشانه‌های روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدن فرهنگی؛
 16ـ زمینه‌سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و تأمین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروز جلوه‌گری‌های نامناسب در حیطة فرهنگ عفاف و حجاب؛
 17ـ اختصاص بخشی از موضوعات تحقیقاتی به بررسی «زمینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسی تأثیرات محصولات فرهنگی کشور بر این موضوع؛
 18ـ تشویق و ترغیب خانواده‌ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقوق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیة ساده‌زیستی و قناعت‌پیشگی در زندگی؛
 19ـ تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در برنامه‌ریزی و تأمین امکانات لازم جهت رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛
 20ـ توسعة فعالیت‌های بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان؛
 21ـ ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و توانمندی‌های جوانان جهت توسعة طرح‌های خوداشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینه‌های مختلف فعالیت به‌عنوان زمینه‌ساز ازدواج، تشکیل خانواده و نهایتاً توسعة فرهنگ عفاف؛
 22ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیة رسانه‌های کشور نسبت به ارائه الگوی مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگی خود (فیلم، سریال، تئاتر و...) و پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در این امر؛
 23ـ جذب، تربیت و به‌کارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و حجاب در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی؛
 24ـ جهت‌دهی و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت سازمانها، احزاب، تشکل‌های غیر دولتی و هیئت‌های مذهبی در کشور؛
 25ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقلال فرهنگی و اقتصادی؛
26ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روشهای صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش مردمی؛
 27ـ نظارت دقیق و همه‌جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛
 28ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و هنری و پرهیز از یک‌سونگری؛
 29ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین(ع)، بزرگان علمی و ادبی و فرهنگی، منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان.
 30ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف با حضور و فعالیتهای اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛
 31ـ توسعة ارتباطات و تبادل اطلاعات بین دستگاههای مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب در ارائه برنامه‌ها و کالاهای فرهنگی؛
 32ـ تربیت و توسعة نیروی انسانی مؤمن، کارآمد و آشنا به مسائل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز از برخوردهای خشن، فیزیکی و تحقیرآمیز با متخلفین؛
 33ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون؛
 34ـ ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعة فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها؛
 35ـ طراحی و اجرای فعالیتهای فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعة امر عفاف و حجاب؛
 36ـ ترغیب مسئولین و مدیران نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادارات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاهها، شرکت‌های خصوصی برای شاغلین و مراجعین؛
 37ـ توسعه و تنوع بخشی به الگوهای مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحیه تنوع‌طلبی و حس زیباشناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از حجاب؛
 38ـ توجه دستگاهها و نهادهای فرهنگساز به مد به عنوان مؤلفه‌های نوین و تأثیرگذار در جهت‌دهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛
 39ـ تشویق و ترغیب و تبلیغ نمادها و الگوهای لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی؛
 40ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛
 41ـ ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان آن؛
 42ـ ایجاد زمینة تبادل فرهنگی ملل اسلامی از طریق ارائه الگوها و نمادهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی؛
 43ـ فراهم ساختن زمینه‌های امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت مالی از آنها؛
 44ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس‌های منطبق با الگوهای ایرانی ـ اسلامی؛
 45ـ تهیة مقررات لازم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛
 46ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یک بار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد گردید.
 1ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته)
 2ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی (نایب رئیس کمیته)
 3ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر کمیته)
 4ـ نماینده سازمان ملی جوانان
 5 ـ نماینده وزارت اطلاعات
 6 ـ نماینده نیروی انتظامی
 7ـ نماینده وزارت کشور
 8 ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
 9ـ نماینده وزارت آموزش و پرورش
 10ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
 11ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 12ـ نماینده سازمان صدا و سیما 13ـ نماینده وزارت بازرگانی
 14ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر
 15ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان
 16ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
 17ـ نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
 18ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی
 19ـ نماینده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
 20ـ نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران
 21ـ نماینده سازمان تربیت بدنی
 22ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان
 47ـ کمیتة ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکارها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نقش دستگاه‌های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استانداری‌های سراسر کشور (دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی؛ 1391)

دستور‌العمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

اهداف

اجرای مفاد مربوط به ابلاغیه ریاست جمهوری در خصوص:
الف- گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به منظور حفظ ارزشهای اسلامی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط
ب- مقابله با ترویج بی‌بند‌وباری غربی در روابط ناسالم زن و مرد از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط
ج- نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت از حقوق شهروندان و حفظ کرامت آنان و برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم.
د- آگاه سازی مردم به حقوق و تکالیف شهروندی.
ه- پیشگیری از بروز تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات مردم.
و- ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط صحیح اداری، توانمندسازی و تقویت بازرسی و ارزیابی عملکرد و خدمات دستگاه‌های اداری کشور به ویژه در ارتباط با مردم.

ماموریت

مدیران کل اجتماعی و فرهنگی استانداری‌های سراسر کشور به عنوان دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ماموریت دارند زیر نظر معاونین سیاسی، امنیتی، اجتماعی و استانداران مربوطه نسبت به هماهنگی، برنامه‌ریزی و پیگیری در حوزه‌های:
 1. ترویج و گسترش عفاف و حجاب
 2. صیانت از حقوق شهروندی
در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی و فرمانداری‌های تابعه اقدام نمایند.
همچنین با تشکیل گروه بازرسی، عملکرد ادارات و نهاد‌های استانی و فرمانداری‌های تابعه را در دو حوزه مذکور ارزیابی و گزارش نمایند.
 

ساختار تشکیلاتی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری‌ها

 
 1. استانداران محترم ریاست ستاد صیانت استان را عهده‌دار بوده و معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن‌ها به عنوان جانشین رئیس ستاد صیانت استان می‌باشد.
 
 1. مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها به عنوان دبیر ستاد مسئولیت دبیرخانه ستاد صیانت را بر عهده داشته و زیر نظر رئیس ستاد و جانشین ستاد، وظایف محوله و برنامه‌های ستاد را پی‌گیری می‌نمایند.
 
 1. دو نفر از کارشناسان خبره استانداری تحت عنوان کارشناس حجاب و عفاف و کارشناس حقوق شهروندی در دبیرخانه ستاد صیانت استان، دبیر ستاد را معرفی می‌نمایند.
 
 1. گروه بازرسی ستاد صیانت با دعوت از کارشناسان و افراد مطلع و توانمند به صورت پاره وقت زیر نظر دبیر ستاد، عملکرد ادارات استانی و فرمانداری‌ها را در دو حوزه عفاف و حجاب (درون سازمانی و برون سازمانی) و حقوق شهروندی سالانه بررسی و ارزیابی می‌نمایند.
 
 1. اعضای ستاد صیانت استان عبارت‌اند از: مدیر کل منابع انسانی- مدیر کل حراست- مدیرکل روابط عمومی- مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی- مدیرکل آموزش و پرورش- رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان- رئیس دادگستری استان- فرمانده بسیج استان- نماینده روسای دانشگاه‌های استان- رئیس آموزش و پرورش استان- فرمانده نیروی انتظامی استان- مدیر کل ارشاد استان- مدیر کل صدا و سیمای استان- مدیر کل امور زنان و خانواده- مدیر کل برنامه و بودجه و روسای اداراتی که مرتبط با موضوع هستند.
 
 
 
 

نمودار سازمانی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استانداری‌های سراسر کشور

 
رئیس ستاد
استانداری
دبیر ستاد
مدیر کل اجتماعی و فرهنگی
گروه بازرسی
کارشناس عفاف و حجاب
کارشناس حقوق شهروندی
قائم مقام ستاد صیانت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اعضای ستاد
مدیر کل آموزش‌و‌پرورش استان
 
دیگر مدیران مرتبط با موضوع
 
مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی
مدیر کل منابع انسانی
مدیر کل امور زنان و خانواده
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل حراست
مدیر کل روابط عمومی
مدیر کل آموزش و پژوهش
رئیس ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان
مدیر کل صدا و سیما استان
 
مدیر کل ارشاد استان
 
فرمانده بسیج استان
 
رئیس دادگستری استان
 
نماینده روسای دانشگاه‌های استان
 
فرمانده نیروی انتظامی استان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تذکر: جلسات ستاد صیانت استان با دو موضوع حجاب و عفاف و حقوق شهروندی تشکیل می‌شود و بنا به موضوع از ادارات ذی‌ربط و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی نیز برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

شرح وظایف رئیس و جانشین ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان

 
 1. آگاهی از برنامه‌های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی استان و دستوالعمل‌های مربوطه
 
 1. ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان (وزارت کشور) به ادارات ذی‌ربط و طرح در جلسه ستاد صیانت استان.
 
 
 1. ایجاد عزم و اراده‌ی جمعی در دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداری‌ها جهت اجرای برنامه‌های مصوب مرکز و استان
 
 1. نظارت بر عملکرد ادارات دولتی، نهاد‌های عمومی و بخش خصوصی در سطح استان به منظور اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی
 
 
 1. صدور حکم مسئولیت برای قائم مقام، دبیر، رئیس گروه بازرسی و اعضای ستاد صیانت استان
 
 1. برگزاری جلسات منظم ستاد صیانت استان به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرایی نمودن برنامه‌های حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی (هر ماه یکبار و حداقل هر سه ماه یک‌بار با حضور استاندار محترم)
 
 1. رسیدگی به تخلفات مهم و شکایات ویژه مردمی در حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی
 
 1. ابلاغ به فرمانداران برای تشکیل ستاد‌های مشابه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شهرستان.
 

وظایف دبیر ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان (مدیر کل اجتماعی و فرهنگی)

 
 1. آشنایی با قوانین، مصوبات و دستوالعمل‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و اهتمام جدی در اجرای آن‌ها
 
 1. برنامه‌ریزی و هماهنگی در اجرای بخش‌نامه‌های ابلاغی و مصوبات ستاد صیانت استان و پیش‌بینی راهکار‌های عملی و اثر بخش و طرح آن‌ها در جلسات.
 
 1. بررسی، مطالعه و آسیب‌شناسی موانع نیل به حقوق شهروندی و علل و آثار بدپوششی در جامعه و راهکار‌های بر طرف کردن آن‌ها در قالب نشست‌های تخصصی و اتاق‌های فکر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
 
 1. پیگیری تشکیل جلسات ستاد صیانت استان هر ماه یک‌بار (با حضور استاندار حداقل هر سه ماه یک‌بار) و ارائه گزارش مصوبات و اقدامات به ستاد مرکزی صیانت (وزارت کشور)
 
 1. پیگیری صدور حکم مسئولیت قائم مقام، دبیر، گروه بازرسی و اعضای ستاد صیانت استان توسط استاندار.
 
 1. پاسخ‌گویی به بازرسین ستاد مرکزی صیانت با ارائه مستندات و گزارش عملکرد.
 
 1. بازرسی و نظارت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان، نهاد‌ها و سازمان‌های عمومی و خصوصی و فرمانداری‌ها در دو حوزه عفاف  حجاب و حقوق شهروندی توسط گروه بازرسی
 
 1. تشکیل جلسات با ادارات و نهاد‌های استان و هماهنگی در اجرای برنامه‌ها
 
 1. پیگیری تبلیغ و ابلاغ و اطلاع رسانی برنامه‌های صیانت از حقوق شهروندی و گسترش و ترویج عفاف و حجاب از طریق روابط عمومی‌ها و رسانه‌های استانی.
 
 1. پیگیری تشکیل نشست‌های توجیهی ویژه مدیران و کارشناسان استان و فرمانداری‌ها در دو حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ارتقای صیانت از حقوق شهروندی
 
 1. پیگیری گزارشات ویژه از تخلفات اداری و شکایات مردمی از کوتاهی‌ها و تخلفات دستگاه‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد و فحشاء و اعلام نتیجه به رئیس ستاد صیانت
 
 1. پیگیری ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و مراکز اسناد مربوطه از طریق مدیران ذی‌ربط
 

شرح وظایف گروه بازرسی

 1. آشنایی با قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد صیانت مرکز و تهیه شاخص‌های مربوطه در دو حوزه
الف: ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
ب: صیانت از حقوق شهروندی
 
 1. سرکشی از محیط‌های اداری استان و شهرستان‌ها و نظارت بر اقدامات فرهنگی ترویج عفاف و حجاب و بازرسی از وضعیت ظاهری پوشش کارکنان، جمع‌آوری مستندات و گزارشات و تکمیل چک لیست‌های مربوطه زیر نظر دبیر ستاد صیانت استان.
 
 1. تشکیل جلسات داوری با حضور مدیران ذی‌ربط دستگاه‌ها به منظور بررسی گزارش‌ها و اقدامات آنان و اعلام جمع‌بندی به مراجع ذی‌صلاح.
 
 1. شرکت در جلسات توجیهی و کارگاه‌های آموزشی برای ارتقا کیفیت بازرسی‌ها
 
 1. تعیین دستگاه‌های فعال و غیر فعال در حوزه‌های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی و معرفی آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح
 
 1. شناسایی و به کارگیری افراد مستعد و توانمند به منظور ارزیابی از دستگاه‌های اجرایی
 
 
 
 
 

دستورالعمل

کمیته‌های 4 گانه تخصصی

حوزه ترویج

و گسترش فرهنگ

(مصوب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان استان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل کمیته‌های 4 گانه تخصصی حوزه ترویج و گسترش فرهنگ
 
(مصوب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان)

کمیته تخصصی آموزش و تبلیغ

اعضای کمیته

 • اداره کل تبلیغات اسلامی به عنوان رئیس کمیته
 • نمایندگان دفتر تبلیغات اسلامی، آستان قدس رضوی (معاون تبلیغات)، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های علمیه خراسان رضوی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و ... به عنوان اعضای کمیته.
 •  
 • نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با تشخیص رئیس کمیته می‌توانند در جلسه شرکت نمایند.
 • جلسه کمیته با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تائید اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
 • جلسات کمیته حداقل به صورت ماهانه تشکیل گردد.

شرح وظایف

 • شناسایی همه ظرفیت‌های آموزشی و تبلیغی در استان
 • ایجاد بانک اطلاعات مبلغان و مربیان حوزه عفاف و حجاب
 • طبقه‌بندی مبلغان بر حسب مخاطبان مقاطع مختلف سنی و اقشار مختلف اجتماع
 • برنامه‌ریزی مستمر جهت ارتقا علمی و مهارتی مبلغان و مربیان این حوزه
 • شناسایی و طبقه‌بندی محتوای آموزشی موجود بر حسب مخاطبان
 • تعریف بسته‌های آموزشی و ارائه آن به مراکز متقاضی
 •  
 • جلسات کمیته حداقل به صورت ماهانه تشکیل گردد.
 • دبیرخانه کمیته در اداره کل تبلیغات اسلامی خواهد بود
 • دبیرخانه کمیته تخصصی موظف است دستور کار را حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن جلسه با هماهنگی رئیس کمیته تخصصی تهیه و به صورت کتبی به آگاهی اعضا برساند
 • دبیر کمیته تخصصی موظف است یک نسخه از صورت‌جلسه کمیته رابه  دبیرخانه ستاد صیانت استان ارسال نماید.

کمیته تخصصی هنر، فرهنگ، رسانه

اعضای کمیته

 • حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان رئیس کمیته
 • نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری مشهد، اداره کل تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، خانه مطبوعات به عنوان اعضای کمیته می‌باشد.
تبصره
 • نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با تشخیص رئیس کمیته می‌توانند در جلسه شرکت نمایند.
 • جلسه کمیته با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تائید اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
 • جلسات کمیته حداقل به صورت ماهانه تشکیل گردد.

شرح وظایف

 • شناسایی و شبکه‌سازی فعالان فرهنگی و هنرمندان حوزه عفاف و حجاب
 • تدوین برنامه‌های حمایتی از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در این حوزه
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقاء شاخص‌های عفاف و حجاب در کلیه تولیدات فرهنگی و هنری
 • شناسایی و طبقه‌بندی محصولات فرهنگی و هنری حوزه عفاف و حجاب
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری جشنواره هنری با موضوع عفاف و حجاب و تقدیر از فعالان در این عرصه
تبصره
 • دبیرخانه کمیته در حوزه هنری خواهد بود.
 • دبیرخانه کمیته تخصصی موظف است دستور کار را حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن جلسه با هماهنگی رئیس کمیته تخصصی تهیه و به صورت کتبی به آگاهی اعضا برساند
 • دبیر کمیته تخصصی موظف است یک نسخه از صورت‌جلسه کمیته را به دبیرخانه ستاد صیانت استان ارسال نماید.

کمیته تخصصی علمی و پژوهشی

اعضای کمیته

 • دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان رئیس کمیته
 • نمایندگان حوزه علمیه استان، فرماندهی انتظامی استان (معاون اجتماعی)، اداره کل اطلاعات استان (معاون اجتماعی) دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل آموزش و پرورش، دفتر امور زنان و خانواده به عنوان اعضای کمیته
تبصره
 • نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با تشخیص رئیس کمیته می‌توانند در جلسه شرکت نمایند.
 • جلسه کمیته با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تائید اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
 • جلسات کمیته حداقل به صورت ماهانه تشکیل گردد.

شرح وظایف

 • شناسایی اولویت‌های پژوهشی استان در حوزه عفاف و حجاب
 • شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی استان و برنامه‌ریزی جهت به کارگیری آن در حوزه عفاف و حجاب
 • شناسایی پژوهش‌های موجود در سطح استان
 • برنامه‌ریزی جهت حمایت از طرح‌های پژوهشی در این زمینه
 • برنامه‌ریزی جهت کاربرد نتایج پژوهش‌ها در برنامه‌های آموزشی و ترویجی
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری سالانه یک همایش علمی همراه با فراخوان مقالات در زمینه‌های مورد نیاز
 • تعامل مستمر با سایر کمیته‌ها
تبصره
 • دبیرخانه کمیته در دفتر تبلیغات اسلامی خواهد بود.
 • دبیرخانه کمیته تخصصی موظف است دستور کار را حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن جلسه با هماهنگی رئیس کمیته تخصصی تهیه و به صورت کتبی به آگاهی اعضا برساند
 • دبیر کمیته تخصصی موظف است یک نسخه از صورت‌جلسه کمیته را به دبیرخانه ستاد صیانت استان ارسال نماید.

کمیته تخصصی مد و لباس

اعضای کمیته

 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس کمیته
 • نمایندگان اداره کل صنعت و معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل آموزش و پرورش، دانشگاه فردوسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دفتر امور زنان و خانواده، صدا و سیما، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان اعضای کمیته
تبصره
 • نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد با تشخیص رئیس کمیته می‌توانند در جلسه شرکت نمایند.
 • جلسه کمیته با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تائید اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد.
 • جلسات کمیته حداقل به صورت ماهانه تشکیل گردد.

شرح وظایف

 • سیاستگذاری در راستای حمایت از طراحان، تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات عفاف و حجاب
 • برنامه‌ریزی جهت معرفی و ترویج طرح‌ها و الگو‌های ایرانی اسلامی و پارچه و لباس
 • تدوین برنامه‌های نظارتی در حوزه تولید و عرضه پوشاک
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقا دانش و بینش واحد‌های تولیدی و توزیعی در مورد عفاف و حجاب
 • برنامه ریزی جهت ایجاد نمایشگاه‌های مد و لباس با تاکید بر معیار‌های عفاف و حجاب
تبصره
 • دبیرخانه کمیته در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
 • دبیرخانه کمیته تخصصی موظف است دستور کار را حداقل یک هفته قبل از برگزاری آن جلسه با هماهنگی رئیس کمیته تخصصی تهیه و به صورت کتبی به آگاهی اعضا برساند
 • دبیر کمیته تخصصی موظف است یک نسخه از صورت‌جلسه کمیته را به دبیرخانه ستاد صیانت استان ارسال نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اصلاحیه دستورالعمل

ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاه‌های اجرایی

 دبیرخانه ستاد مرکزی
صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل ساختار ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندان دستگاه‌های اجرایی

کلیات

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای احمدی‌نژاد طی ابلاغیه‌ای به وزیر کشور وقت با شماره 169493 مورخ 21/9/87 (پیوست 1) ضمن قدردانی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستور تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را در دو محور ذیل، صادر فرمودند:
1- صیانت از حقوق شهروندی
2- ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
ریاست محترم جمهوری پیرو حکم مذکور طی نامه 218962 مورخ 24/11/87 رویکردهای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را متذکر شدند. وزارت کشور نیز با تشکیل و فعال کردن ستاد مذکور به همراه دبیرخانه مربوطه نسبت به گسترش و ترویج عفاف و حجاب و ارتقاء حقوق شهروندی اقدام نمود.
از اقدامات مهم ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- تشکیل جلسات ستاد و کارگروه‌های تابعه به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی با حضور دستگاههای اجرائی و سازمانها و نهادهای ذیربط در اجرای مأموریتهای ابلاغی.
2- ابلاغ برنامه‌های 12 گانه ، 8 گانه و 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ویژه کارکنان دولت.
3- واگذاری یک‌مرحله بودجه به کلیه دستگاه‌ها بمنظور کمک به اجرای برنامه‌های ترویج عفاف و حجاب به مبلغ 35 میلیارد ریال
4- بازرسی و ارزیابی وضعیت عفاف و حجاب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی درون سازمانی ( ویژه کارکنان) در دستگاه‌های اجرائی مرکز و استانها ( 3 مرحله).
5- بازرسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در انجام وظایف برون سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی( 1 مرحله).
6- تدوین اولیه ساختار ستاد صیانت دستگاه‌های اجرائی در حوزه عفاف و حجاب و ابلاغ به کلیه دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌ها.
بعد از اقدامات مذکور، به منظور ارتقاء هرچه بیشتر صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرائی با تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحبنظران و بررسی‌های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که:
ترجیحاً رؤسای بازرسی دستگاههای اجرائی بعنوان دبیر صیانت از حقوق شهروندی ستاد صیانت دستگاه مربوطه با حکم رئیس ستاد صیانت دستگاه به امر پیگیری حقوق شهروندی و برخورد با تخلفات اداری در دستگاههای اجرائی مربوطه بپردازند.
لذا دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی ناظر بر هر دو بخش ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی که به تصویب پنجمین جلسه ستاد مرکزی صیانت رسیده است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

اهداف

الف) گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه در چهارچوب وظائف و مأموریت‌های سازمانی.
ب) صیانت از حقوق شهروندی، برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم و حفظ کرامت آنان.
ج) آگاه سازی مردم از حقوق و تکالیف به منظور ارتقاء انضباط اجتماعی و قانون‌گرائی در جامعه.
هـ) پیشگیری از بروز تخلفات اداری و رسیدگی به شکایات مردم و پیگیری برای برخورد با متخلفین در ادارات.

مأموریت

رئیس ستاد صیانت دستگاههای اجرائی مأموریت دارد با بکارگیری دبیران ستاد صیانت (1- دبیر عفاف و حجاب 2- دبیر حقوق شهروندی) نسبت به ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی و کاهش تخلفات اداری در دستگاه مربوطه با اجرای برنامه‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.

ساختار

1-  رئیس دستگاه اجرائی رئیس ستاد صیانت است و جانشین ایشان، یکی از معاونین با انگیزه و ذیربط است که بنا به نظر مقام عالی دستگاه انتخاب می‌شود.
2-  ستاد صیانت دارای دبیران زیر می‌باشد:
الف) دبیر حقوق شهروندی ( ترجیحاً رئیس بازرسی دستگاه به دلیل وظایف ذاتی بازرسی)
ب) دبیر عفاف و حجاب ( ترجیحاً مدیر حوزه ریاست به دلیل ضرورت پیگیری برنامه‌ها از کلیه معاونین و واحدهای تابعه)
3- اعضاء ستاد صیانت که به صورت مشترک در موضوعات: عفاف و حجاب و حقوق شهروندی مسئولیت پیگیری امور محوله را برعهده دارند به شرح ذیل هستند:
1-  مدیر حقوقی ، ارزشیابی ، انتصابات و رسیدگی به تخلفات
2-  مسئول امور فرهنگی سازمان
3-  مسئول بسیج سازمان
4-  مدیر حراست
5-  مسئول امور آموزش سازمان
6-  مسئول ستاد احیاء امر به معروف
7-  سایر مدیران و معاونین ذی‌ربط و رؤسای واحدهای تابعه به تشخیص مقام عالی سازمان
4-  کمیته های تخصصی دبیران ستاد صیانت با حضور افراد ذی‌ربط در دو حوزه عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندی ماهی یک‌بار تشکیل و جمع بندی آنها برای تصویب نهائی و صدور دستورات هماهنگی در جلسات عمومی ستاد صیانت دستگاه مطرح می‌شود.
5-  جلسات ستاد صیانت هر سه ماه یک‌بار با ریاست رئیس ستاد( عالی‌ترین مقام دستگاه) و در غیاب ایشان توسط جانشین ستاد برگزار می‌شود.
6-  حکم جانشین رئیس ستاد و احکام مسئولیتی دبیران و عضویت سایراعضای ستاد ، توسط رئیس دستگاه مربوطه صادر می‌شود.
7-  در صورت نیاز با موافقت رئیس ستاد، می‌توان از شخصیت‌ها و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.
8-  پیگیری برنامه‌های درون سازمانی حجاب و عفاف هر دستگاه ترجیحاً به عهده مشاور امور بانوان مربوطه خواهد بود که زیر نظر دبیر عفاف و حجاب ستاد صیانت اقدام می‌نماید.

ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان دستگاههای اجرائی

رئیس ستاد صیانت
وزیر/ رئیس سازمان
جانشین
معاون وزیر/ سازمان
 
 
   
  Text Box: دیگر معاونین و مدیران ¬مرتبط با موضوعText Box: مسئول ستاداحیاءامر به معروفText Box: مسئول امورآموزشیText Box: مدیر حراستText Box: مسئول بسیجText Box: مسئول امورفرهنگیText Box: مدیرحقوقی، ارزشیابی، انتصابات و رسیدگی به تخلفات
دبیر حقوق شهروندی
ترجیحاً رئیس بازرسی
دبیر عفاف و حجاب
ترجیحاً رئیس حوزه ریاست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرح وظایف رئیس و جانشین ستاد صیانت دستگاه‌های اجرائی

1- آگاهی از برنامه‌های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی با مطالعه قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه و پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب ستاد صیانت دستگاه و مأموریت‌های ابلاغی ستاد مرکز صیانت و دستور تشکیل اطاق فکر.
2- ایجاد عزم و اراده جمعی در دستگاه به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و احترام به حقوق شهروندی.
3- صدور حکم مسئولیت همراه با شرح وظایف برای دبیران و سایر اعضای ستاد صیانت.
4- برگزاری جلسات منظم ستاد صیانت هر سه ماه یک‌بار به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها و اجرای فعالیت‌های عفاف و حجاب و حقوق شهروندی.
5- امضاء دعوت نامه و ابلاغ مصوبات به اعضای ستاد صیانت و سایر بخش‌های ذی‌ربط.
6- نظارت بر بخش‌های مختلف و مراکز استانی دستگاه مربوطه و واحدهای وابسته و تحت پوشش و همچنین واحدهائی که با مجوز آن دستگاه ایجاد شده یا فعالیت می‌نمایند و سرکشی و ارزیابی از فعالیت و وضعیت آنها با استفاده از ابزارهای نظارتی در حوزه‌های عفاف و حجاب ( برون سازمانی و درون سازمانی ) و حقوق شهروندی.
7- توجه ویژه به عنصر کلیدی استمرار آموزش در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در دستگاه مربوطه.
8- ایجاد ساز و کار دریافت نظرات و رسیدگی و پیگیری گزارش تخلفات و شکایات مردمی در حوزه‌های حقوق شهروندی و عفاف و حجاب از طریق دبیران مربوطه.
9- نظارت بر ارسال گزارش منظم و نوبه‌ای صورتجلسات، مصوبات ابلاغی و اقدامات به عمل آمده به ستاد مرکزی از طریق دبیران ستاد صیانت( هر سه ماه یک‌بار)
10- حمایت و نظارت بر پاسخگوئی مناسب به بازرسین ستاد مرکزی صیانت با ارائه مستندات.
 
 
 
 

شرح وظایف دبیر حقوق شهروندی ستاد صیانت دستگاه‌های اجرائی

1- بررسی، مطالعه و آسیب‌شناسی موانع صیانت از حقوق شهروندی همچون: ضعف آشنائی کارکنان و عموم مردم باوظائف دستگاه و قوانین و مقررات مربوطه بروکراسی اداری و بی‌انگیزگی برای ارائه خدمات بهتربه شهروندان درکوتاهترین زمان.
2- بازنگری قوانین و مقررات جاری دستگاه مربوطه که بیشترین مشکل را برای مرجعین ایجاد میکنندو پیشنهاد اصلاح آنها به ردههای بالادستی.
3- تدوین و ارائه شیوههای مدبرانه جلوگیری از تخلفات سازمان یافته و ممانعت از تقابل کارکنان دستگاه با مردم و برنامهریزی برای افزایش رابطه کریمانه و محبتآمیز میان کارکنان و ارباب رجوع.
4- ایجاد عزم و اراده جمعی در دستگاه و مشارکت عموم کارکنان برای مقابله با تخلفات و فساد اداری.
5- تدوین یا بازنگری  و ترویج منشور اخلاقی سازمانی و صیانت از حقوق شهروندان و اطلاعرسانی از مواد آن و تشریح موارد خلاف نظیر کمکاری، سو استفاده از بیتالمال، پارتی بازی، رشوه و...  برای کارکنان به ویژه از طریق برگزاری کلاس‌های اخلاق ماهانه با دعوت از اساتید در هریک از واحدهای ساختمانی سازمان.
6- تعیین شاخص‌های صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع در هر دستگاه و الویتبندی آنها براساس شرح وظایف سازمانی و ارزیابی نوبهای از اجرای آنها( 6 ماهه یا سالانه).
7- الگوبرداری و ترویج فرهنگ رعایت حقوق شهروندی و احترام به ارباب رجوع از طریق شناسائی و تجلیل از اقدامات مهم کارکنان نمونه.
8- اطلاع رسانی در رسانههای گروهی برای ارتقاء سطح آگاهیهای مردم از مقررات مربوطه و رعایت آنها و همچنین صیانت از حقوق شهروندی در واحدهای ذیربط.
9- تعیین محورها و تهیه محتوای آموزشی در سطح مدیران و کارکنان( شامل حقوق شهروندی، تخلفات اداری، تکریم ارباب رجوع و ....) متناسب با وظایف و مأموریتهای سازمان به منظور برگزاری دورههای آموزشی از طریق مرکز آموزشی دستگاه مربوطه برای تمامی کارکنان.
10-          تبیین و آشنا نمودن مراجعین با قوانین و مقررات و وظائف دستگاه( موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلوها و ارائه بروشورهای راهنما.
11-          انجام نظارتهای غیر محسوس و بهرهگیری از سامانههای نظارتی درون سازمانی و دریافت گزارش تخلفات اداری و شکایات مردمی از طریق:
الف) صندوق انتقادات
ب) دریافت پیامک
ج) تلفن گویا
د) سایت و 000
به منظور رسیدگی و برخورد مناسب با متخلفین و اعلام نتیجه ریاست ستاد صیانت دستگاه.
تبصره: انجام مشاورههای روانشناختی و مذهبی با رویکرد کریمانه و محبتآمیز و برگزاری دورههای آموزشی نظیر طرح امید درمراحل اولیه و در صورت تکرار تخلف پیگیری و برخورد مناسب ازطریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، حراست و سایر مراکز ذی‌ربط صورت پذیرد، در هرحال شناسائی و برخورد قاطعانه با جرائم سازمان یافته از قاطعیت و الویت بیشتری برخوردار است.                                             
12-          پیگیری و تهیه و تدوین تکالیفی که ارباب رجوع نسبت به سازمان و مقررات آن باید رعایت نمایند و اطلاعرسانی مناسب  آن از طریق واحدهای ذی‌ربط، رسانههای گروهی و به ویژه آموزشهای الزامی قبل از صدور مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان، نظیر آموزش و آزمون قبل از صدور گواهینامه رانندگی.
13-          تأکید، تقویت، سازماندهی و ایجاد هماهنگی نسبت به نظارت بر حسن رفتار کارکنان با ارباب رجوع با روشهای مطلوب به همراه تشویق آنها و سعی در ارتقای نظارت به شکل کاربردی و اثربخش به صورت غیر محسوس و همچنین حمایت و فعال کردن ستادهای مربوطه نظیر امر به معروف و مهی از منکر، اقامه نماز و 000.
14-          ارسال گزارش اقدامات و نتایج آنها به بازرسی ستاد مرکزی صیانت( هر سه ماه یک‌بار).
15-          بازرسی و نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مراکز و واحدهای تابعه، وابسته و تحت نظارت دستگاه.
16-          پاسخگوئی مناسب به بازرسین اعزامی از سوی بازرسی ستاد مرکزی صیانت( وزارت کشور) با ارائه مستندات.
17-          ایجاد بانک ‌اطلاعات مربوط به فساد اداری‌کارکنان و تخلفات‌ مراجعین ‌برای ایجاد محرومیت‌ها و تشدید برخورد درصورت تکرار.
18-          پیگیری و فعال کردن میز خدمت در ورودی سازمانها با بکارگیری افراد متعهد و با انگیزه بالای خدمتی برای پاسخگوئی به سؤالات و راهنمائی مراجعین و دریافت شکایات آنها.
19-          تشکیل جلسات حداقل ماهانه کمیته تخصصی حقوق شهروندی ستاد با عضویت مدیران و نمایندگان معاونت‌های ذی‌ربط و ارائه نتایج به ستاد صیانت دستگاه.
 

شرح وظایف دبیر عفاف و حجاب ( ترجیحاً مدیر حوزه ریاست)

1- آشنائی به قوانین و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد مرکزی صیانت و 000 در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و قرائت مکرر آنها در جلسات و اهتمام در اجرائی کردن آنها.
2- تشکیل جلسات حداقل ماهیانه کمیته تخصصی حجاب و عفاف ستاد با عضویت مدیران و نمایندگان معاونت‌های ذی‌ربط و ارائه مصوبات و گزارش اقدامات به ستاد صیانت دستگاه.
3- پیگیری اجرای مصوبات جلسات ستاد صیانت دستگاه در خصوص فعالیت‌های درون سازمانی مصوب ستاد مرکزی صیانت و برون سازمانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور دستورالعمل‌های جداگانه برای یکایک آنها با امضاء مقامات مسئول دستگاه.
4- برنامه‌ریزی و هماهنگی در حسن اجرای بخشنامه‌های ابلاغی و مصوبات ستاد صیانت دستگاه با پیش‌بینی راهکارهای عملی و اثربخش در برنامه‌های ترویج حجاب و عفاف.
5- ابلاغ برنامهها و دستورالعمل‌ها به مراکز تابعه و تحت پوشش با امضاء مقامات ذی‌ربط دستگاه برای ترویج حجاب و عفاف و نظارت بر اجرای آنها.
6- تشکیل جلسه با رده‌های تابعه و تحت پوشش و گزارش‌گیری از اقدامات آنان در امر برنامه‌های ترویج عفاف و حجاب.
7- شرکت در جلسات ستاد مرکزی صیانت و ارائه گزارش اقدامات و مستندات مربوطه.
8- آمادگی به‌منظور پاسخگوئی به بازرسین ستاد مرکز صیانت.
 
 

متن مصوبات

شورای اجتماعی کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبات شورای اجتماعی کشور (جلسه 64)

 1. وزارت کشور بر اساس بند (9) از وظایف 11 گانه مندرج در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره 115086/8 تاریخ 18/9/91، موظف است با تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی نسبت به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حقوق شهروندان در دستگاه‌های اجرایی و استان‌های سراسر کشور و ارزیابی از عملکرد آنان در حوزه‌های مذکور اقدام نماید.
 2. دستگاه‌های اجرایی 24 گانه، بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در گسترش عفاف و حجاب در جامعه تکالیف و وظایفی تحت عنوان برنامه‌های برون سپاری سازمانی دارند که می‌باید به آن‌ها عمل نمایند.
 3. بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان بر اساس حکم ابلاغی وزیر محترم کشور موظف است، هر ساله در حوزه‌های عفاف و حجاب و حقوق شهروندان از دستگاه‌های اجرایی و استان‌های سراسر کشور بازرسی به عمل آورده و نتایج به دست آمده را به استحضار مقام معظم رهبری، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات محترم دولت برساند.
 4. نیروی انتظامی بر اساس وظایف 21 گانه ابلاغی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، موظف است در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر بی حجابی به دو صورت ایجابی برای افراد بدحجاب و بدپوش با اقدامات تشویقی، آموزشی، ترغیبی، مشاوره‌ای، مدد کاری و برای مروجین بی‌بند و باری و فساد اخلاقی، افراد بسیار بدپوش در اماکن عمومی، پارک‌ها، کوهستان‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و ... اقدام نماید.
 5. دبیرخانه ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور می‌بایست نسبت به اعلام شاخص‌ها، استاندارد‌ها، معیار‌ها و ضوابط حجاب و پوشش اسلامی برای خانم‌ها و آقایان از طریق صدا و سیما و ... به مردم اقدام نماید.
 6. قوه قضائیه با مظاهر بدحجابی، جرایم سازمان یافته از قبیل: حضور زنان معلوم‌الحال به صورت مانکن‌های بدپوشش در اجتماع، ساختارشکنان و مروجین بی‌بند و باری و کشف حجاب‌های موردی به عنوان اخلال گران حریم امنیت عمومی از طریق ناجا و سایر مراکز ذی‌ربط نسب به برخورد قانونی با آن‌ها عنایت ویژه داشته باشند.
 7. از آن‌جا که غالبا بدحجابی از جهل و ناآگاهی ناشی می‌شود، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی از قبیل صدا و سیما، ائمه جمعه و جماعت، مبلغین و اساتید دانشگاه مدیران آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و ... می‌بایست، خیرخواهانه نسبت به راهنمایی و ارشاد افراد بدحجاب اقدام نموده و به ظرفیت خانواده به اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در این زمینه توجه نمایند.
 8. روسای دستگاه‌های اجرایی و مدیران ادارات دولتی و بخش خصوصی در مورد عمده آسیب‌ها از نظر عدم رعایت حجاب و عفاف اسلامی اقدام نمایند.
 9. وزارت ورزش و جوانان، شهرداری‌های سراسر کشور به ویژه شهرداری تهران و سایر مراکز ورزشی نسبت به راه‌اندازی، توسعه و ارتقا فرهنگسراها، پارک‌ها، شهربازی‌ها و مجتمع‌های ورزشی ویژه بانوان، که می‌تواند در کاهش ناهنجاری‌های رفتاری موثر باشد، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
 10. مجلس شورای اسلامی در انجام برنامه‌های ابلاغی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به ویژه اختصاص اعتبارات لازم در این زمینه عنایت ویژه مبذول فرماید.
 11. آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر مراکز متولی انقلاب فرهنگی، می‌بایست در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی خود نسبت به گسترش و تبلیغ فرهنگ عفاف و حجاب برای کودکان با شیوه‌های جذاب اقدام نمایند.
 12. بر اساس مطالعات و نظرسنجی‌های به عمل آمده، 95% مردم به ارزش‌های دینی به ویژه حجاب و عفاف، معتقدند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی می‌بایست نسبت به شکوفایی و تقویت این باور‌ها برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
 13. با توجه به نقش حمایتی مردم و سازمان‌های مردم نهاد در تحقق ارزش‌های دینی و ترویج حجاب و عفاف، وزارت کشور نسبت به صدور مجوز و حمایت‌های مختلف از این‌گونه تشکل‌ها تسهیل خواهد نمود.
 14. جریان‌ها و گروه‌های سیاسی نباید با موضوع عفاف و حجاب سیاسی برخورد کنند. گسترش عفاف و حجاب از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم، مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و سایر بزرگان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، باید همه در ترویج آن اهتمام داشته باشند.
 15. بر اساس بند (4) برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی صیانت به دستگاه‌های اجرایی مدیران حراست ادارات به استناد دستورالعمل ارسالی از سازمان حراست کل کشور به شماره 12/م/3/7501 تاریخ 9/8/91، می‌بایست با آموزش کارکنان حراست فیزیکی و به کارگیری افراد متعهد و مجرب، نسبت به تذکر و ارشاد کارکنان و مراجعین بدپوشش و بدحجاب اقدام و از ورود افراد بسیار بدپوشش جلوگیری به عمل آورند.
 16. با توجه به دستور ریاست محترم جمهور در هیات دولت، مبنی بر نقش موثر مردم و سازمان‌های مردم نهاد در تحقق ارزش‌های دینی و ترویج حجاب و عفاف، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی، موظف‌اند نسبت به صدور مجوز، حمایت‌های مختلف از این‌گونه تشکل‌ها و نیز از تولیدکنندگان و طراحان الگو‌های مناسب پوشش و مد و لباس اقدام نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصوبات شورای اجتماعی کشور (جلسه 82)

مصوبات مروبط به حوزه عفاف و حجاب:
 1. هر یک از اعضاء ذی‌ربط شورای اجتماعی کشور موظفند ظرف مدت دو هفته گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شورا در خصوص عفاف و حجاب را با توجه به وظایف دستگاه‌ مربوطه و با رویکرد ارتقاء اثربخشی مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به طور مکتوب تا تاریخ 27/5/95 به منظور درج در گزارش نهائی جهت تقدیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مرکز ارسال نماید.
 2. استانداران سراسر کشور موظفند هر شش ماه یک بار گزارش وضعیت حجاب و عفاف و اقدامات و فعالیت‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های استانی خود را به وزیر محترم کشور گزارش نمایند.
 3. نتایج ارزیابی از دستگاه‌های اجرای و ادارات استانی در حوزه عفاف و حجاب توسط ستاد مرکزی صیانت به آنان اعلام شود.
 4. روسای همه دستگاه‌های اجرایی و مدیران مربوطه نسبت به افزایش اثر بخشی اقدامات و فعالیت‌های ترویج عفاف و حجاب و ارتقای آن‌ها در محیط کر و جامعه اهتمام ویژه داشته باشند.
 5. از آن‌جا که یکی از وظایف حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر بدحجابی است، بنابراین دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به هر دو موضوع (اقدامات اغنایی، فرهنگی، ایجابی در ترویج حجاب و برخورد‌های سلبی با بدحجابی) بر اساس وظایف ذاتی خود، (تشویق و جریمه) داشته باشند.
 6. موضوع پوشاک و مد لباس توسط ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق اتحادیه‌های تولید و توزیع پوشاک و اصناف مربوطه به صورت جدی پیگیری و ساماندهی شود.
 7. در ارزیابی‌های عفاف و حجاب از دستگاه‌های اجرایی و ادارات استانی و شهرستانی به برنامه‌های اغنایی و فرهنگی همراه با نگاه تشویقی مورد توجه و اولویت قرار گرفته و از بازرسی‌های صوری، سطحی، تشریفاتی و شکلی اجتناب گردد. (مبنای بازرسی‌ها، واقعیت بوده و حب و بغض در آن‌ها نباشد.)
 8. دستگاه‌های اجرایی می‌بایست ضمن بررسی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنند تا آگاهی، اعتقادات و باور‌های اجمالی مردم و کارکنان در حجاب و عفاف به رفتار و تعهد اخلاقی تبدیل شده و التزام به پوشش اسلامی پیدا نمایند.
 9. ستاد مرکزی صیانت نسبت به بررسی علمی علل فاصله علم و اعتقاد با رفتار تعهد به حجاب اقدام و نتایج را به دستگاه‌ها ارائه نماید.
 10. ستاد مرکزی صیانت از طریق دستگاه‌ها و متولیان ذی‌ربط در مراکز بزرگ خرید و فروشگاه‌های بزرگ رعایت قوانین و مقررات اسلامی به ویژه عفاف و حجاب را پیگیری نماید.
 11. ستاد مرکزی صیانت دستوالعمل رئیس جمهور محترم در خصوص پرداخت یارانه به طراحان و تولید کنندگان پوشاک اسلامی را پیگیری و عملیاتی نماید.
 12. وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت برخورد قانونی و مسدود کردن سایت‌هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند و دنبال ترویج بی‌بند و باری هستند، اقدام نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل

برنامه‌های 10 گانه

 درون سازمانی

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر کشور
(ویژه کارکنان، خانواده‌های آنان و مراجعین)
 
ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی
 و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستور العمل برنامه‌های 10 گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

 
دستورالعمل برنامه‌های 10 گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه‌های اجرایی و استان ‌های سراسر کشور (ویژه کارکنان، خانواده‌ها و مراجعین)

کلیات

برنامه‌های درون سازمانی ترویج عفاف و حجاب مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اقدامات است که تمامی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و نهادها برای ترویج، تبلیغ، معرفت‌افزایی و نهادینه‌سازی فرهنگ اصل و متعالی ایرانی و اسلامی در حوزه‌ی حجاب و عفاف، نسبت به تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.
همه دستگاه‌های ذیربط در تهیه، اصلاح و تکمیل این مجموعه مشارکت کرده و خود را ملزم به رعایت مفاد آن می‌دانند.
اصول حاکم بر کلیت برنامه‌های این دستورالعمل که تحقق اهداف مورد نظر منوط به رعایت و التزام به آنهاست به شرح زیر می‌باشد.
 1. اطلاع‌رسانی و تبلیغات، متناسب با فضای عمومی و اقتضائات ویژه هر دستگاه.
 2. الزام بر استفاده از تجربیات موفق و استقبال از ابتکار، خلاقیت و نوآوری برای افزایش کارآمدی و روزآمد ساختن شیوه‌های اجرایی کردن این دستورالعمل.
 3. تعیین ردیف و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای پی‌گیری و اجرای برنامه‌ها
 4. تأکید بر اطلاع، اشراف و حمایت بالاترین سطح مدیریتی هر دستگاه از این دستورالعمل و لزوم ورود و حضور سایر سطوح مدیریتی برای تحقق آن.
 5. تأکید و توصیه به مطابقت کامل هر نوع تدبیر، برنامه و اقدام با مفاد و چارچوب‌های این دستورالعمل و پرهیز از رویکردها و اقدامات سلیقه‌ای و شخصی
 6. تبیین علمی «برتر و کامل بودن چادر به عنوان حجاب» و ویژگی‌های شغلی و حرفه‌ای مخاطب و اقتضائات سازمانی در تبلیغ و ترویج «چادر به عنوان حجاب برتر»
 7. برنامه‌ریزی و اقدام به منظور ارتقای موضوع عفاف و حجاب از سطح موضوعی با طبقه‌بندی اداری و تکلیفی ظاهری به تراز باوری عمیق و انتخابی آگاهانه
 8. تأکید و توجه توامان به تعمیم موضوع عفاف و حجاب به زنان/مردان
 9. اعمال دقت در اجرا و اظهار علنی حساسیت توسط مدیران نسبت به مواجهه و استفاده‌ی ابزاری و ناقض اهداف این دستورالعمل
 10. استفاده علمی و متناسب با اقتضائات سازمانی، از آیات و روایات، مضامین دینی و معنوی، فرمایشات، رهنمودها و توصیه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، در برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغی
 11. ترجیح و تقدم بخشیدن به مواجهه ملایم، مبتنی بر حسن خلق و معطوف به جذب حداکثری و احاله‌ی برخوردهای انضباطی به آخرین مرحله از مراحل تصمیم‌گیری
 12. تأکید بر جذب مشارکت همدلانه‌ی کارکنان هر دستگاه در اجرای برنامه‌ها
 13. توجه و تأکید بر اهمیت واگذاری هرگونه مسئولیت، در هر سطحی، به افرادی دارای حسن سابقه، واجد محبوبیت و آشنا و عامل به اصول اخلاقی و رفتار متعادل انسانی
 14. استفاده از اعتبار جاری در تهیه لباس متحدالشکل با همکاری کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با شئونات اسلامی

برنامه اول: پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب

اقدامات:
 1. برگزاری منظم جلسه کمیته عفاف و حجاب و گروه‌‌‌ های تخصصی در امور هنری، تبلیغی، آموزشی، پژوهشی، نظارتی و ...
 2. پایش و بررسی وضع موجود عفاف و حجاب در دستگاه و اتخاذ راه‌‌‌کارهای بهبود آن
 3. ارائه گزارشات فصلی یا موردی با مسئولین عالی در خصوص آخرین وضعیت عفاف و حجاب در سازمان
 4. تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش برای رؤیت دبیر ستاد صیانت دستگاه یا استان
 5. پیگیری مصوبات و ارائه گزارش در نشست ستاد، صیانت دستگاه با استان

برنامه دوم: تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب

اقدامات
تعیین حدود پوشش کارکنان زن برابر دستورالعمل‌‌‌ های مربوطه شامل: چادر یا مانتوی غیرچسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون علایم، شلوار پارچه‌ای، مقنعه بلند (به طوری که تمام سر، موها و نواحی گردن پوشیده شود) با رنگ‌های متعارف بدون زینت و زیورآلات و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی
تعیین حدود پوشش کارکنان مرد شامل: رعایت آراستگی و متانت ظاهری، اجتناب از پوشیدن تی‌شرت، پیراهن تنگ با آستین کوتاه و شلوار تنگ یا جین و نیز پوشیدن لباس‌های دارای نشانه‌های غربی یا زیورآلات غیرمتعارف و کمربندهای پهن با سگک غیر متعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت
ایجاد فضای امن و آرام با اتخاذ تدبیر مناسب برای جداسازی محیط بانوان ازجمله: محل کار، سرویس ایاب و ذهاب و غذاخوری، در را ستای کاهش اختلاط و سالم ‌‌‌سازی روابط بین کارکنان زن و مرد به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل های سازمانی پرازدحام ویژه آقایان و حتی المقدور در نوبت کاری شبانه
ترجیحا به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران و زن برای مدیران خانم
تدوین منشور عفاف و حجاب سازمان مبتنی بر شریعت اسلام، رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قوانین و مقررات جاری و ماهیت سازمان
اطلاع‌رسانی و آگاه ‌‌‌سازی کارکنان و مراجعین نسبت به مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و معیارهای منشور عفاف و حجاب.
فرهنگ‌‌‌ سازی منشور عفاف و حجاب در سازمان مبتنی بر قوانین و مقررات، جاری کشور و ماهیت سازمانی
تهیه دستورالعمل و پیوست فرهنگی برای رعایت شئونات اسلامی و ترویج عفاف و حجاب در برپایی جشنواره‌‌‌ ها، نمایشگاه‌‌‌ ها، همایش ‌‌‌ها، اماکن تفریحی، شهرک‌‌‌ های سازمانی، فروشگاه های تابعه و نحوه حضور کارکنان در اجلاس‌‌‌ ها و سفرهای بین ‌‌‌المللی

برنامه سوم: آموزش و اقناعسازی

تبصره (1): اجرای 6 جلسه 2 ساعته برنامه‌‌‌ های آموزشی و تربیتی در سال برای حداقل 50 درصد کارکنان و مدیران و 25 درصد خانواده‌‌‌ ها متناسب با امکانات و مقدورات سازمانی
تبصره (2): اجرای حداقل یک همایش یا گردهمایی با عناوین زیر در سال:
همایش کارکنان (زن و مرد)
همایش ویژه بانوان (کارکنان زن و همسران کارکان مرد)
همایش ویژه آقایان (کارکنان مرد و همسران کارکان زن)
همایش ویژه دانشجویان (فرزندان دانشجوی کارکنان)
گردهمایی ویژه فرزندان دبیرستانی کارکنان
گردهمایی ویژه فرزندان دبستانی و کودک کارکنان
گردهمایی خانواده محور شامل همه اعضای خانواده کارکنان
تبصره (3): خودداری از برگزاری کارگاه‌‌‌های آموزشی، گردهمایی‌‌‌ ها و همایش‌‌‌ های برازدحام، شلوغ، غیرقابل کنترل و فاقد اثربخشی
اقدامات:
1-برگزاری همایش ‌‌‌ها و کارگاه‌‌‌ های آموزشی و جلسات هم‌‌‌ اندیشی با رویکرد عفاف و حجاب برای کارکنان و خانواده‌‌‌ های آنان
2- استفاده روش ‌‌‌های نو و ابتکاری پرمحتوی و با نشاط در برگزاری همایش ‌‌‌ها و نشست‌‌‌ های آموزشی با رویکرد عفاف و حجاب
3- استفاده از فرصت مناسبت‌‌‌ ها، اوقات فراغت تابستان و سایر تعطیلات (درقالب دوره‌‌‌ی یک روزه) حتی المقدور به تفکیک برنامه‌‌‌ های مذکور در تبصره (2)
4- استفاده از اساتید و شخصیت‌‌‌ های مجرب، فاضل و خوش بیان حوزوی و دانشگاهی مورد تأیید دستگاه‌‌‌ های ذیربط و پاسخ به سوالات و شبهات مربوط به عفاف و حجاب
5-معرفی الگوی جامع و مناسب عفاف و حجاب و پوشش اسلامی و ایجاد زمینه‌‌‌ های دسترسی به آن
6-حضور مدیران عالی و خانواده‌‌‌ ی آنان با رعایت آداب و ظواهر دینی در همایش‌‌‌ های خانوادگی و تأکید بر الگو بودن آن برای دیگران
7-الزام به حضور کارکنان در برنامه‌‌‌ های آموزشی و احتساب آن در آموزش ‌‌‌های حین خدمت و دوره‌‌‌ های مصوب سازمان
8-حتی ‌‌‌المقدور تهیه و توزیع ویژه ‌‌‌نامه‌‌‌ های علمی آموزشی برای تبیین و تشریه اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب در جامعه

 برنامه چهارم: خدمات فرهنگی و هنری و تبلیغی عفاف و حجاب

تبصره (1): فعالیت‌‌‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی شامل: اجرای مسابقات، تئاتر، نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه، اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی و عرضه بسته‌‌‌ های فرهنگی
تبصره(2): اجرای 4 عنوان از برنامه ‌‌‌های فوق در طول سال برای حداقل 50% کارکنان و خانواده آنان و نیز اعزام 10 درصد آنان به اردوی متناسب با امکانات و توانمندیهای سازمان
اقدامات:
اجرای برنامه ‌‌‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی ویژه بانوان شاغل و خانواده‌‌‌ های کارکنان و مراجعین با موضوع عفاف و حجاب
ارائه تسهیلات مناسب برای بهره ‌‌‌مندی کارکنان و خانواده‌‌‌ های آنان از پوشش (مد و لباس) اسلامی و متناسب با الگوهای مطلوب اسلامی – ایرانی با هماهنگی دستگاه‌‌‌ های ذیربط
عرضه بسته‌‌‌ های فرهنگی با تخفیف ویژه همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی در نمایشگاه‌‌‌ ها، مراسم و مناسبت‌‌‌ ها
دعوت از بانوان محجبه و موفق در عرصه های اجتماعی فرهنگی، هنری و کارآفرین با هدف الگوسازی برای ترویج عفاف و حجاب
ارسال پیامک در مناسبت های خاص، تبریک تولد، ازدواج، ارتقای تحصیلی و ... به کارکنان همراه با پیام اخلاقی با موضوع خانواده و عفاف و حجاب
غنی‌‌‌ سازی اوقات فراغت خانواده های کارکنان و تقدیر از خانواده های موفق با رویکرد عفاف و حجاب نظیر اردوهای زیارتی و سیاحتی
استفاده از فرصت مراسم و مناسبت های مذهبی و ملی برای ترویج عفاف و حجاب و تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران
اجرای برنامه‌‌‌ های فرهنگی و آموزشی در اردوها و ایجاد فضای معنوی مناسب برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
ترغیب و اعزام کارکنان و خانواده آنان به اردوهای راهیان نور با تأکید بر استفاده از راویان رزمنده و مجرب دفاع مقدس و ارائه هدایای فرهنگی با مضامین خاطرات و منتخب وصیت‌‌‌نامه‌‌‌ های شهدا در خصوص رعایت عفاف و حجاب
تأمین شرایط و زمینه‌‌‌ های مناسب ورزشی، تفریحات مفرح، سالم، هیجان‌‌‌ آور و با نشاط برای خانم‌‌‌ های شاغل و خانواده‌‌‌ های کارکنان متناسب با مقدورات و شرایط سازمان

برنامه پنجم: خدمات مشاوره‌‌‌ای

تبصره: پیش بینی نیم ساعت مشاوره در ماه برای حداقل 5 درصد از کارکنان و خانواده ها
اقدامات:
دعوت از مشاورین متاهل، مجرب و آشنا به آموزه‌‌‌ های دینی
انتخاب مکانی مناسب و در دسترس برای ارائه خدمات مشاوره‌‌‌ای به کارکنان و خانواده های آنان
ارائه مشاوره‌‌‌ های اعتقادی، اخلاقی و خانوادگی با رویکرد استحکام بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب مبتنی بر آموزه‌‌‌ های اسلامی
استفاده از فرصت محافل و اردوهای خانوادگی برای مشاوره
اطلاع ‌‌‌رسانی و بهره‌‌‌ گیری از فرصت و ظرفیت‌‌‌ های فضای مجازی در امر مشاوره

برنامه ششم: فضاسازی و تبلیغات محیطی

اقدامات:
فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از شیوه‌‌‌ های اثربخش و ابزارهای نوین تبلیغی و رسانه‌‌‌ ای
تهیه و نصب تابلوها، نمادها و .. به صورت هنرمندانه، اثربخش، غیرمستقیم، کوتاه، جذاب و برگرفته از آموزه‌‌‌ های دینی و رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) متناسب با محیط و ماهیت سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
بروزرسانی و تغییر نوبه ‌‌‌ای تابلوها و تعویض نمادها و ... حداقل 4 مرحله در طی سال
انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای پر رفت و آمد، ورودی‌‌‌ ها و سالن‌‌‌ های انتظار

برنامه هفتم: حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب

اقدامات:
1 . حمایت از آثار علمی، هنری و فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب در بخش: فیلم، انیمیشن، تئاتر، برنامه مستند، نشریه و کتاب، پژوهش، فضای مجازی، سرود، نقاشی، کاریکاتور و ... (حداقل دو اثر)
2. استفاده از ظرفیت‌‌‌های علمی و فرهنگی دستگاه مربوطه، متناسب با نیازهای سازمانی و یا از طریق مؤسسات تخصصی مردم نهاد
3. استفاده از هنرمندان و نویسندگان متعهد و متخصصین فعال در عرصه عفاف و حجاب و نیز دستگاه ‌‌‌های فرهنگی از قبیل، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌‌‌آوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اوقاف و ... در تأمین و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب
4. تأکید به اثربخشی و جذابیت آثار علمی و فرهنگی، فیلم ‌‌‌های کوتاه، بلوتوث، پیامک، با سوژه های خانواده موفق، دختر نمونه، زنان الگو و ...
5. انجام پژوهش‌‌‌ های کاربردی و بررسی علل و عوامل بدپوششی کارکنان و خانواده‌‌‌ ها همراه با راه‌‌‌کارهای مؤثر در رفع آنها
6. ایجاد زمینه اجرای برنامه ‌‌‌های فرهنگی و هنری در سازمان با موضوع عفاف و حجاب

برنامه هشتم: تشویق و ترغیب

اقدامات:
اعمال تشویقات سازمانی برای کارکنان محجبه و فعال در امور ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ازجمله: اعطای لوح، هدایا و ترفیعات اداری، اعزام به اردوها و سفرهای زیارتی، سیاحتی و ارائه تسهیلات رفاهی و ورزشی مناسب
تشویق، ترغیب و تسهیل ازدواج کارکنان مجرد توسط مدیران و دیگر کارکنان سازمان
ترغیب بانوان شاغل به انتخاب حجاب برتر و تمجید از افراد متحول‌‌‌ شده با تأکید بر پرهیز از اقدامات زمینه ‌‌‌ساز رفتارهای متظاهرانه
ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و رعایت عزت و کرامت مراجعین محجبه و اعمال مشوق های فردی و موردی
 

برنامه نهم: ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین

اقدامات:
تذکر، راهنمایی و ارشاد کارکنان و مراجعین نسبت به رعایت حدود پوشش و شئونات اسلامی مبتنی بر اصول امر به معروف و نهی از منکر
اطلاع‌‌‌رسانی و نصب تابلو، بنر و تیزر در ورودی ‌‌‌ها و منظر مراجعین با محتوای رعایت عفاف و حجاب اسلامی
اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره 12/م/3/7501 مورخ 9/8/1391 سازمان حراست کل کشور به کلیه دفاتر حراست دستگاه‌‌‌ های اجرایی
تذکر شفاهی و کتبی و معرفی به هیات‌‌‌ های تخلفات اداری درصورت "عدم رعایت حجاب اسلامی" براساس بند 20 از قانون تخلفات اداری، مصوبه 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رییس جمهور وقت در تاریخ 22/9/1372
پرهیز از برخوردهای سلیقه‌‌‌ ای و غیرمنطقی با افراد بدپوشش و برخورد انضباطی به عنوان آخرین اقدام
تفکیک مختلف ناآگاه و غافل از متمردین و مفروضین در مواجه با افراد بد پوشش

برنامه دهم: نظارت و ارزیابی رعایت عفاف و حجاب

اقدامات:
 1. برقراری نظام هوشمند و منطقی رصد و نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در دستگاه ذیربط
 2. ایجاد ضمانت‌‌‌ های اجرایی مناسب و بازدارنده متناسب با ماهیت سازمان
 3. برگزاری مستمر نشست‌‌‌ های ارزیابی عملکرد رده ‌‌‌های تابعه و ارزشیابی انجام وظایف مربوطه در حوزه عفاف و حجاب
 4. سرکشی برنامه ‌‌ای و موردی از واحدها و رده‌‌‌ های تابعه با تأکید بر اجرای برنامه‌‌‌ ها و رعایت ضوابط و مقررات در حوزه عفاف و حجاب
 5. اختصاص صندوق انتقادات و پیشنهادات در هر دستگاه به منظور بهره گیری از نظرات کارکنان و مراجعین
 
عناوین برنامه های درون سازمانی ده گانه ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاه های اجرایی ابلاغی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت کشور
 
ردیف عنوان برنامه حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان امتیاز(از1000 امتیاز)
1 پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب حداقل(6جلسه)نشست تخصصی(2جلسه)شرکت در ستاد مرکزی صیانت 100٪ اعضای ستاد صیانت دانشگاه 120
2 تدوین‌‌‌ منشور عفاف و حجاب اطلاع ‌‌‌رسانی و آگاه سازی 10٪ مدیران و کارکنان 120
3 آموزش و اقناع سازی - برگزاری‌‌‌ برنامه ‌‌‌آموزشی و تربیتی حداقل 6 جلسه ‌(2ساعته)
-‌‌ برگزاری حداقل یک گردهمایی و همایش
50٪کارکنان و مدیران
25٪خانواده‌ها
کارکنان ،مدیران و خانواده های آنان 130
4 خدمات فرهنگی، هنری و تبلیغی عفاف و حجاب -اجرای‌‌‌4برنامه فرهنگی‌‌‌ هنری
-‌‌‌عرضه بسته‌‌‌ های‌‌‌ فرهنگی
50٪ کارکنان و خانواده های آنان و مراجعین 130
5 خدمات مشاوره ای نیم ساعت‌‌‌ درماه به ازای 5 درصد کارکنان کارکنان و خانواده های آنان 80
6 فضاسازی و تبلیغات محیطی -یک ‌‌‌اثر (هر200متر)
-‌‌‌تغییر‌‌‌نوبه ‌‌‌ای تابلوها و 4000 مرحله‌‌‌ در سال
کارکنان و مراجعین --- 70
7 حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف وحجاب 3 اثر در طی سال بنابه ضرورت کارکنان و خانواده های آنان 70
8 تشویق و ترغیب
 
حداقل یک مرحله
 

 
کارکنان ،خانواده ها و مراجعین 70
 
9 ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین بنا به مورد --- کارکنان و مراجعین بد پوشش 80
10 نظارت و ارزیابی بر رعایت عفاف و حجاب
 
سرکشی از واحدها و رده های تحت امر حداقل یک مرحله
ارزیابی عملکرد حداقل یک مرحله
100٪ اعضای ستاد صیانت دستگاه 130
 
 
 

دستورالعمل

ساماندهی ویترین و     مانکن های فروشگاه های و نمایشگاه‌های عرضه پوشاک

تاریخ: 28/2/1394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

دستورالعمل

اقدامات ویژه ایام ماه مبارک رمضان
دستگاه‌های اجرایی کشور
در حوزه عفاف و حجاب

تاریخ: 16/3/1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل

اجرایی بزرگداشت      هفته ترویج فرهنگ       عفاف و حجاب

تاریخ: 1/4/1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 باسمه تعالی

دستور‌العمل اجرایی ایام هفته عفاف و حجاب

کلیات:
با فرارسیدن سالروز واقعه مسجد گوهرشاد و حمله رژیم سفاک رضاخانی به معترضین کشف حجاب در 21 تیر 1315 و به جهت پاسداشت اندیشه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه مسجد گوهر شاد و همه شهدای مسیر عفاف و پاکدامنی، این ایام به هفته «عفاف و حجاب» نام‌گذاری شده است.
با عنایت به تقارن این مناسبت با ایم پایانی ماه نزول قرآن، تزکیه و خودسازی و عید سعید فطر و به منظور تحقق رسالت ابلاغ پیام شهدای عفاف و حجاب، اجرای برنامه‌های هماهنگ، هوشمندانه و هنرمندانه با بهره‌گیری از توان‌مندی‌های دستگاه‌های دولتی و ظرفیت تشکل‌های مردمی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت از حریم امنیت عمومی و کیان خانواده ایرانی در مقابله با تهاجم فرهنگی و به‌کارگیری رسانه‌های نوین در فضای مجازی و محیط‌های اجتماعی اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس دستورالعمل حاضر با عناوین هفته از 19 الی 25 تیر ماه که به صورت موضوعات به‌هم پیوسته، هدفمند با پیام‌های مناسب در قالب جدول ذیل نام‌گذاری گردیده است. جهت برنامه‌ریزی و اجرا برنامه برای کارکنان، خانواده‌ها، مراجعین و گروه‌های مخاطب در جامعه پیش‌بینی می‌گردد.
روز تاریخ نام پیام روز
شنبه 19/4/95 عفاف و حجاب؛ میراث انبیاء الهی و ملل حجاب و عفاف موکد در تعالیم همه انبیای الهی و دارای پیشینه تاریخی در فرهنگ ملل و اقوام
یک‌شنبه 20/4/95 عفاف و حجاب؛ سیره نبوی و سبک زندگی اسلامی ایرانی عفت مداری دستور موکد قرآن کریم و سیره عملی پیامبر اسلام (ص)
دوشنبه 21/4/95 عفاف و حجاب؛ هویت اسلامی، خودباوری ملی نمایش باورمندی آحاد مردم و مقوم هویت اسلامی و ملی و مطالبه عمومی
سه‌شنبه 22/4/95 عفاف و حجاب؛ بهداشت و سلامت روان، شادی و نشاط اجتماعی عفاف و حجاب مایه سلامت روح و روان و موجب تحقق شادی و نشاط پایدار در خانواده و اجتماعی
چهارشنبه 23/4/95 عفاف و حجاب؛ امنیت اجتماعی، احترام به قانون و حقوق شهروندی عفاف و حجاب عامل گسترش امنیت اجتماعی و اخلاقی و مبین احترام به قانون و حقوق شهروندی
پنج‌شنبه 24/4/95 عفاف و حجاب؛ اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف داخلی طراحی، تولید و مصرف پوشش عفیفانه مبتنی بر تولید داخلی گامی مثبت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
جمعه 25/4/95 عفاف و حجاب؛ عفت و غیرت، حافظ حریم خانواده حیاء عمومی، عفت زنان و غیرت مردان؛ ضامن تحکیم بنیان خانواده
 

برنامه‌های مشترک دستگاه‌ها

دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف قانونی و ذاتی خود ضمن ابلاغ این دستور‌العمل به سازمان‌ها، مراکز و ادارات تابعه و تحت نظر نظارت خود نسبت به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با عناوین ایام هفته و حجاب، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دستگاه اقدامات ذیل در دستور کار قرار دهند:
 • فضاسازی محیطی با استفاده از پوستر، بنر، بلوتوث، فضای مجازی و ...
 • برگزاری مسابقات (ویژه کارکنان و خانواده‌ها و گروه‌های مخاطب)
 • ارائه کتاب، بروشور، با استفاده از فرصت‌های در انتظار (پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، قطار‌های شهری و برون شهری، اتوبوس و ...) و پیامک‌های تبلیغاتی
 • برگزاری کارگاه‌های تبیینی و توجیهی عفاف و حجاب ویژه بانوان (ویژه کارکنان و خانواده‌ها و گروه‌های مخاطب) حداقل یک جلسه 2 ساعته
 • تبیین ضرورت عفاف و حجاب و واقعه گوهر شاد به عنوان رویدادی تاریخی و نماد غیرت مردم ایران به ویژه در نماز جماعت ظهر و عصر و محافل و نشست‌های عمومی و تخصصی دستگاه‌ها
 • پیش‌بینی میز مشاوره و کرسی‌های پاسخ به سوالات و رفع شبهات در حوزه عفاف و حجاب
 • مشارکت و همکاری در برگزاری با شکوه برنامه‌های هفته عفاف و حجاب به ویژه برنامه 21 تیر ماه (تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده)
 • تجلیل و تقدیر از فعالان حوزه عفاف و حجاب

برنامه‌های اختصاصی دستگاه‌ها

شهرداری‌های سراسر کشور

 • برگزاری برنامه‌های هماهنگ در سرا محلات با طرح ویژه «حجاب یاوران» با رویکرد ترویجی، تبیینی و آموزشی
 • تشکیل کمیته‌های تخصصی برای هم‌اندیشی وضعیت عفاف و حجاب بانوان محله و سازماندهی جشنواره‌های محصولات فرهنگی بانوان
 • برگزاری میزگرد‌های تخصصی در فرهنگ‌سرا‌ها و خانه‌های فرهنگ درباره‌ی واقعه کشف حجاب
 • ایجاد پایگاه مشاوره مذهبی، نمایشگاه، پنل‌های تخصصی و روزنامه دیواری، دیدار با علمای دینی و طراحی وبلاگ عفاف و حجاب و مسابقات فرهنگی در هر یک از مناطق شهری
 • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولید و عرضه محصولات عفاف و حجاب در فضا‌های پر تردد شهری
 • توسعه زمینه‌های تفریحات سالم و برگزاری اردو‌های زیارتی و گردشگری
 • برگزاری تریبون آزاد با موضوع حجاب و عفاف در نقاط پ تردد شامل مترو، میادین پر تردد و بوستان‌ها
 • تهیه و الصاق پوستر‌های تبیینی و اقناعی در فضای محیطی (بوستان‌ها، مترو، اتوبوس، مناطق گردشگری و ...)
 • تولید پیام‌های کوتاه مرتبط با جنبه‌های مختلف حجاب و عفاف و عرضه و نمایش در فضای مجازی، نشریات و سایر رسانه‌های مختلف شهری مثل صفحه نمایش شهری و ...
 • ایجاد زمینه مشارکت عموم مردم جهت شرکت در تجمعات بزرگ مردمی

 

سازمان تبلیغات اسلامی

 • تولید محتوای مناسب برای اقدامات تبلیغی
 • همکاری و مشارکت در برگزاری مسابقات و محافل قرآنی در ادارات دولتی با محوریت عفاف و حجاب و بخش‌های تحت نظارات با اعزام اساتید سخنور، مبلغین و مشاورین مجرب
 • مدیریت و هدایت مباحث مطروحه و گفتمان‌های دینی در فضا‌های مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی، سایت تبیان و ...
 • تولید و انتشار محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب و وقایع آن در قالب بروشور، کتاب و فضای مجازی
 • استفاده از ظرفیت هیئات مذهبی جهت تبیین مبانی عفاف و حجاب در قالب سخنرانی، پایگاه‌های مشاوره و جریان سازی فکری و گفتگو‌های اجتماعی
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 • برگزاری نمایشگاههای تخصصی تولید و عرضه محصولات عفاف و حجاب در فضا‌های پر تردد شهری
 • فعال کردن اتحادیه‌ها و اصناف پوشاک نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس و ارائه پوشاک مناسب با قیمت‌های پایین و جلوگیری از ارائه پوشاک و مانتو‌های نامناسب (کوتاه، بدون دکمه، جلوباز)
 • ساماندهی ویترین مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های عرضه پوشاک
 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 • برگزاری نشست‌های رسانه‌ای با حضور علمای اسلام و سایر ادیان الهی با موضوع بررسی اشتراکات دیدگاه‌های ادیان در موضوع عفاف و حجاب
 • تجلیل از آثار مکتوب و هنری برتر با موضوع عفاف و حجاب
 • برگزاری نمایشگاه‌های حجاب و عفاف با امکان فروش محصولات مرتبط با حوزه عفاف و حجاب
 • برگزاری مسابقات ویژه ملی عفاف و حجاب با همکاری صدا و سیما
 • ایجاد ایستگاه‌های مطالعه و مسابقه و سرگرمی با موضوع عفاف و حجاب
 • اختصاص سانس‌های ویژه در برخی سینماها به فیلم‌های موفق و برگزیده عرصه عفاف و حجاب
 • تهیه و سفارش جهت تهیه مقالات و گزارشات و مصاحبه و خاطرات جهت نشر در نشریات و روزنامه‌های کشور
 • تهیه سرود‌ها و نماهنگ‌های ملی و دینی مرتبط با موضوع از طریق پخش زنده در فضا‌های عمومی و پر تردد شهر
 • تهیه کلیپ‌های 100 ثانیه‌ای ویژه عفاف و حجاب جهت پخش قبل از اکران فیلم‌های سینمایی و اجرای تئاترها
 • مدیریت و هدایت محافل تبیینی و گفتمان‌های دینی در فضا‌های مجازی خصوصا شبکه‌های اجتماعی
 

سازمان صدا و سیما ج.ا.ا

 • تخصیص زمان کافی و مناسب در کنداکتور پخش شبکه‌های مختلف به دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی برای فعالیت‌های تبیینی و تبلیغی
 • برگزاری و پخش میزگرد‌های تخصصی با توجه به اسامی روز‌های هفته با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و نیز پرداختن به برنامه سازمان یافته دشمن در ترویج لباس‌های نامناسب
 • پوشش خبری مناسب از فعالیت‌های فرهنگی هفته با ایجاد مصاحبه‌های مطبوعاتی و نمایش برنامه‌ها در شبکه‌های سیما
 • پخش فیلم‌های سینمایی مناسب با موضوع عفاف و حجاب
 • پخش گفتگوی رادیویی و برون مرزی
 • تخصیص برنامه‌های پر بیننده به موضوع عفاف و حجاب (خندوانه، کودک و نوجوان، خانواده، شبکه قرآن بخش‌های خبری 20:30 ، 21 و ... متناسب با عنوان ایام هفته)
 • استفاده از لوگوی خاص به عنوان نماد عفاف و حجاب
 • تولید برنامه با موضوع پاسخ به شبهات عفاف و حجاب
 • تولید فیلم‌های مستند کوتاه درباره واقعه گوهر شاد با قابلیت تبادل در فضا‌های تعاملی
 • تجلیل از فعالان و موسسات و تشکل‌های موفق در حوزه عفاف و حجاب
 

ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 • برگزاری نشست‌های تخصصی نقش تربیتی خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی (با رویکرد عفاف و حجاب)
 • معرفی دستگاه‌های فعال و موفق و تجلیل از فعالان در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب در استان و شهرستان
 • حضور سازمان یافته گروه‌های طلایه داران امر به معروف و نهی از منکر (خواهران) در اماکن گردشگری، مراکز خرید، پایانه‌های مسافربری با رویکرد ایجابی
 

نیروی انتظامی

 • اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های ناجا در رسانه ملی و نشریات در حوزه گشت امنیت اجتماعی و فعالیت‌های آموزشی- ترویجی
 • طراحی و تولید محتوا با محور هشدار نسبت به نقش بی عفتی در بروز آسیب‌های اجتماعی و ارائه در قالب نصب تراکت، بنر، تلویزیون‌های شهری و تابلو‌های رایانه‌ای و ...
 • پخش و توزیع فیلم‌های مستند یا کوتاه با موضوع آثار و تبعات بی‌عفتی و بی‌حجابی در صدا و سیما و فضای مجازی
 • برگزاری نشست‌های علمی و آموزشی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد عفاف و حجاب در سراسر کشور (مساجد، محلات و مدارس)
 • هماهنگی با پلیس فتا برای مدیریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
 • برگزاری نشست‌های علمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه
 • تشکیل مرکز مشاوره و تبیین مفاهیم عفاف و حجاب
 • تشویق بانوان دارای حجاب برتر در معابر با ارائه هدایای کاربردی
 • برگزاری جشنواره (عکس‌های کودکان محجبه) چادر‌های آسمانی و نمایشگاه پیرامون آن با همکاری جمعی از دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی
 

سازمان اوقاف و امور خیریه

 • برگزاری برنامه‌های ویژه واقعه گوهرشاد در بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی
 • تولید و توزیع محتوای تبیینی در قالب بروشور، فلش کارت و ... در بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی (به مناسبت ایام هفته)
 • تجلیل از متولیان موقوفات فعال در حوزه عفاف و حجاب
 • برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با عفاف و حجاب در اماکن مذهبی
 • برگزاری میز مشاوره، پاسخ به سوالات و شبهات در حوزه عفاف و حجاب
 

وزارت آموزش و پرورش

 • اطلاع رسانی برنامه‌های ابلاغی در پایگاه‌های اینترنتی وابسته و شبکه‌های اجتماعی
 • نواختن زنگ عفاف و حجاب در مدارس دارای پایگاه و اردو‌های تابستانی
 • تولید پیامک‌های تبیینی و تبلیغی با فیلم‌های کوتاه 100 ثانیه‌ای و پخش در شبکه‌های مختلف اجتماعی و فضای مجازی
 • راه‌اندازی بخش پاسخ به سوالات و شبهات عفاف و حجاب در پایگاه‌های وابسته
 • راه‌اندازی مسابقه روزنامه دیواری ویژه پایگاه‌های تابستانی
 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • طراحی و راه‌اندازی گروه‌های بحث آزاد در دانشگاه‌های دارای ترم تابستانی و فضای مجازی با همکار صدا و سیما
 • طراحی و انتشار هشتک (#) هایی با موضوع عفاف و حجاب و تهیه فیلم‌های کوتاه 100 ثانیه‌ای و توزیع در شبکه‌های تعاملی و فضای مجازی
 • تولید محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب و وقایع آن از طریق یادداشت‌ها و مقالات در نشریات داخلی و عمومی و فضا‌های مجازی و حقیقی
 

سازمان بسیج مستضعفین

 • بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده بسیج از قبیل معاونت‌ها، اقشار، کانون‌ها، حلقه‌های صالحین و سایر مراکز فرهنگی بسیج و ... در ترویج و تبیین فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با ایام هفته
 • ساماندهی و مدیریت محتوا و مشارکت در حرکت مردمی تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده روز 21 تیر در سطح کشور
 • تولید و مدیریت هشتک (#) ها و ایجاد کمپین‌های مجازی با موضوع عفاف و حجاب
 • تهیه و عرضه آثار هنری عفاف و حجاب شامل فیلم مستند، سیر نمایشگاهی کلیپ و ...
 • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولید و عرضه محصولات عفاف و حجاب در فضا‌های پر تردد شهری
 • تهیه متن، عکس، فیلم و انیمیشن برای توزیع در شبکه‌های مجازی
 • تولید محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب در فضا‌های تعاملی و باز تولید مطالب در فضای مجازی
 • نمایش هنرمندانه پیام‌های شهدا و وصیتنامه‌ها در فضای مجازی و حقیقی در توصیه به عفاف و حجاب
 • دعوت از عموم بسیجیان و مردم شریف جهت شرکت در تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده 21 تیرماه و هماهنگی اجرای آن
 

وزارت ورزش و جوانان

 • ایجاد پایگاه‌های مشاوره‌های اخلاقی- خانوادگی و ... در اماکن ورزشی و فرهنگی تحت نظارت
 • برپایی برنامه‌ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی برای جوانان از قبلی: جام نجابت و ... در سطوح مختلف و مدیریت فضای تماشاگران با حفظ شعائر اخلاقی
 • برپایی برنامه‌های ورزشی همگانی و خانوادگی با تکیه بر اصل عفاف و حجاب به منظور تکریم خانواده
 • برگزاری نشست‌های تخصصی و موضوعی برای جوانان و رفع شبهات (با موضوع سازگاری روح عفاف و حجاب با ورزش) با همکاری صدا و سیما
 • دعوت گسترده از ورزشکاران و نخبگان علمی و المپیاد‌ی محجبه و نمونه جهت مصاحبه و انعکاس خبری
 • مدیریت و ساماندهی پشتیبانی گسترده همه جوانان و ورزشکاران با تفکیک رشته‌های ورزشی از تجمعات مردمی
 • تولید پیامک‌های تبیینی و تبلیغی با فیلم‌های 10 ثانیه‌ای و پخش در شبکه‌های مختلف اجتماعی و فضای مجازی با رویکرد حجاب در جوانان و ورزشکاران.
 • برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تولید و عرضه محصولات پوشش اسلامی ورزشی
 • تبیین و تاکید بر جلوه‌های عفاف و حجاب در ورزش کشور از گذشته تا امروز
 • توزیع محتوای تبیینی درباره واقعه کشف حجاب و وقایع آن در فضاهای تعاملی و باز تولید مطالب در فضای مجازی
 

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 • برگزاری نشست‌های تخصصی و موضوعی برای خانواده‌ها و بیان نقش موثر سبک زندگی اسلامی- ایرانی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
 • ارائه گفتمان مشترک ادیان و ملل در خصوص سبک زندگی عفیفانه در مجامع ملی و بین‌المللی
 • تجلیل از موسسات مردم نهاد فعال در حوزه عفاف و حجاب
 • تولید محتوای تبیینی متناسب با عناوین هفته در قالب بروشور، کتاب و فضای مجازی
 • تولید و مدیریت هشتک (#) ها و ایجاد کمپین‌های مجازی با موضوع پوشش عفیفانه دختران
 

رسیدگی به امور مساجد

 • تخصیص بخشی از سخنرانی‌های ائمه جماعات به موضوع عفاف و حجاب متناسب با ایم هفته
 • تقدیر از فعالان محلی و الگو‌های عفاف و حجاب
 • تدوین و توزیع جزوات، پیامک، بلوتوث و... در مساجد کشور
 • تبیین موضوع کشف حجاب و واقعه گوهرشاد توسط ائمه جماعات
 • فعال‌سازی انجمن‌ها و کانون‌های عفاف و حجاب مساجد در تبیین و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
 • دعوت از آحاد جامعه نمازگزاران جهت شرکت در تجمع بزرگ مدافعان حریم خانواده 21 تیر ماه

استانداری‌های سراسر کشور

 • برگزاری نشست ستاد صیانت استان و هماهنگی و فعال سازی رده‌های تابعه برای برگزاری باشکوه این هفته
 • پیگیری برنامه‌ریزی اجرایی در سطح ادارات استان و شهرستانی به مناسبت ایام هفته
 • شناسایی و فعال‌سازی تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب
 • مدیریت، نظارت و هماهنگ سازی تمامی ظرفیت استان برای حسن اجرای وظایف مشترک و تخصصی
 • دعوت از نخبگان، علما و صاحب نظران در تبیین اهمیت و ضرورت ترویج و رعایت عفاف و حجاب در جامعه و پیامد‌های بدپوششی و روابط ناسالم اجتماعی
 • استفاده از فن‌آوری‌ها و دستاورد‌های نوین رسانه‌ای و تبلیغی
 • حمایت، همکاری و مشارکت در تجمع مردمی بزرگ مدافعان حریم خانواده ویژه 21 تیرماه که توسط بسیج پیگیری خواهد شد و صدور مجوز برای آن
 
 
 
 
 

دستورالعمل

ساماندهی دفاتر          بخش خصوصی

در حوزه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
تاریخ: 1/4/1395

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
مجموعه چک لیست‌های ارزیابی عملکرد   ادارات استانی    در حوزه عفاف و حجاب      
  ویژه  سال 1394
( مخصوص  مراکز و ادارات بالای 50 نفر )
 
 
براساس ابلاغیه وزیر محترم کشور به شماره 11959  تاریخ 5/2/94
 
 
 
بازرسی ستاد مرکزی
صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

بسمه تعالی
 
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
نام بازرس :
تاریخ بازرسی
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه یکم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب و امور ستادی 6 جلسه در ادارات
2 جلسه در ستاد صیانت استان
100% اعضای ستاد صیانت دستگاه 5
 
 
ردیف فعالیت و عملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
 1.  
برگزاری منظم جلسات کمیته عفاف و حجاب و گروه‌های تخصصی در امور هنری، تبلیغی ، آموزشی، پژوهشی، نظارتی و.... 3        
 1.  
پایش و بررسی وضع موجود عفاف و حجاب در دستگاه و اتخاذ راه‌کارهای بهبود آن 2        
 1.  
ارایه گزارشات فصلی یا موردی به مسئولین عالی در خصوص آخرین وضعیت عفاف و حجاب در اداره 1        
 1.  
تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش برای رؤیت دبیر ستاد صیانت اداره 2        
 1.  
پی‌گیری مصوبات و ارایه گزارش در نشست ستاد صیانت استان 2        
امتیاز نهایی چک لیست   (M)  
 
 
 
 
 
بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ دوم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب (رعایت شؤونات ادارای) تدوین منشور عفاف و حجاب
اطلاع رسانی و آگاه سازی
100% مدیران و کارکنان 5
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 تعیین و اطلاع رسانی حدود پوشش کارکنان زن برابر دستورالعمل های مربوطه شامل : چادر یا مانتوی غیر چسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون علایم، شلوار پارچه‌ای، مقنعه بلند (به طوری که تمام سر، موها، و نواحی گردن پوشیده شود) با رنگ‌های متعارف بدون زینت و زیورآلات و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی 2        
2 تعیین و اطلاع رسانی حدود پوشش کارکنان مرد شامل: رعایت آراستگی و متانت ظاهری، اجتناب از پوشیدن تی شرت، پیراهن تنگ یا آستین کوتاه و شلوار تنگ یا جین و نیز پوشیدن لباس‌های دارای نشانه های غربی یا زیورآلات غیرمتعارف و کمربندهای پهن با سگک غیرمتعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت 1
 
       
3 ایجاد فضای امن و آرام با اتخاذ تدبیر مناسب برای جداسازی محیط بانوان از جمله: محل کار، سرویس‌ ایاب و ذهاب و غذا خوری؛ در راستای کاهش اختلاط و سالم سازی روابط بین کارکنان زن و مرد به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 2        
4 خودداری از به کارگیری بانوان در پستها و محل‌های سازمانی پر ازدحام ویژه آقایان و (حتی المقدور )در نوبت کاری شبانه 1        
5 ترجیحا به کار‌گیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران آقا و زن برای مدیران خانم 1        
 1.  
نهادینه سازی فرهنگ  عفاف و حجاب اسلامی از قبیل تدوین منشور مربوطه و..... مبتنی بر شریعت اسلام، رهنمودهای امام (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، قوانین و مقرارت جاری و ماهیت سازمان 2        
 1.  
تهیه دستورالعمل و پیوست فرهنگی برای رعایت شئونات اسلامی و ترویج عفاف و حجاب در برپایی جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، اماکن تفریحی، شهرک‌های سازمانی، فروشگاه‌های تابعه و نحوه حضور کارکنان در اجلاس‌ها و سفرهای بین‌المللی 1        
امتیاز نهایی چک لیست   (M)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 

                                                                                                        
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :

 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ سوم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
آموزش و اقناع سازی 6جلسه( 2 ساعته)   
 1 گردهمایی و همایش
50% کارکنان و مدیران
25% خانواده ها
کارکنان ، مدیران و خانواده های آنان 5
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 برگزاری همایش‌ها وکارگاه‌های آموزشی و جلسات هم اندیشی با رویکرد عفاف و حجاب برای کارکنان و خانواده‌های آنان(6 جلسه) 3        
2 استفاده از روش‌های نو و ابتکاری پر محتوی و با نشاط در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های آموزشی با رویکرد عفاف و حجاب 1        
3 استفاده از اساتید و شخصیت‌های مجرب، فاضل و خوش بیان حوزوی و دانشگاهی مورد تایید دستگاه‌های ذیربط 1        
4 معرفی الگوی جامع و مناسب عفاف و حجاب و پوشش اسلامی و ایجاد زمینه‌های دسترسی به آن 1        
5 حضور مدیران عالی و خانواده‌‌ی آنان در همایش‌های خانوادگی و تاکید بر الگو بودن آنان برای دیگران 1        
6 پیش بینی ضمانت های لازم به حضورکارکنان در برنامه‌های آموزشی و احتساب حضور آنان در آموزشهای حین خدمت و دوره‌های مصوب سازمان 1        
7 تبین و تشریح اهمیت عفاف و حجاب و پاسخ به شبهات مربوطه و تهیه و توزیع ویژه نامه های علمی و آموزشی 1        
امتیاز نهایی چک لیست   (M)  
 
3
 
 
بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
 
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ چهارم
 
حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
اجرای برنامه ها و خدمات فرهنگی و هنری و تبلیغی  در ترویج عفاف و حجاب اجرای 4 برنامه فرهنگی هنری و
عرضه بسته های فرهنگی
50% کارکنان و خانواده های آنان و مراجعین 5
 
 
ردیف فعالیت و عملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی ویژه  کارکنان شاغل بویژه بانوان و خانواده‌های کارکنان و مراجعین با موضوع عفاف و حجاب 2        
2 ارایه تسهیلات مناسب برای بهره مندی کارکنان و خانواده‌ی آنان از قبیل : پوشش (مد و لباس) اسلامی و..... 1        
3 عرضه بسته های فرهنگی با تخفیف ویژه همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی در نمایشگاه‌ها، مراسم و مناسبت‌ها 1        
4 دعوت از بانوان محجبه و موفق در عرصه‌های اجتماعی ،فرهنگی و هنری و کارآفرین با هدف الگوسازی برای ترویج عفاف و حجاب 1        
5 ارسال پیامک در مناسبت‌های خاص، تبریک تولد، ازدواج، ارتقاء تحصیلی و ... . به کارکنان همراه با پیام اخلاقی با موضوع خانواده و عفاف و حجاب 1        
6 غنی سازی اوقات فراغت خانواده‌‌های کارکنان و تقدیر از خانواده‌های موفق با رویکرد عفاف و حجاب نظیر اردوهای زیارتی و سیاحتی 1        
7 استفاده از فرصت مراسم و مناسبت‌های مذهبی و ملی برای ترویج  عفاف و حجاب و تجلیل از خانواده‌های شهدا و ایثارگران 1        
 1.  
ترغیب و اعزام کارکنان و خانواده آنان به اردوهای راهیان نور با تاکید بر استفاده از راویان رزمنده و مجرب دفاع مقدس و  ارایه هدایای فرهنگی با مضامین خاطرات و وصیت‌نامه‌های شهداء 1        
 1.  
تامین شرایط و زمینه‌های مناسب ورزشی، تفریحات مفرح ، سالم ،  و با نشاط ویژه بانوان شاغل و همسران زن کارکنان متناسب با مقدورات سازمان 1        
امتیاز نهایی چک لیست   (M)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ پنجم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
ارایه خدمات مشاوره‌ای نیم ساعت در ماه به ازای 5% کارکنان و خانوادها کارکنان و خانوادههای آنان 3
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 دعوت و استفاده از مشاورین متاهل، مجرب و آشنا به آموزه‌های دینی 2        
2 انتخاب مکانی مناسب و در دسترس برای ارایه خدمات مشاوره ای به کارکنان و خانواده های آنان 1        
3 ارایه مشاوره‌های اعتقادی ، اخلاقی و خانوادگی با رویکرد استحکام بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب 1        
4 استفاده از فرصت محافل و اردوهای خانوادگی برای ارایه مشاوره ها 1        
5 اطلاع رسانی به کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی در امر مشاوره 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ ششم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
فضاسازی و تبلیغات محیطی هر 200 متر یک اثر
و4 مرحله در سال
----- کارکنان و مراجعین 3
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از شیوه‌های اثر بخش و ابزارهای نوین تبلیغی و رسانه‌ای با رویکرد ترویج عفاف و حجاب 2        
2 تهیه و نصب تابلوها، نمادها و ... به صورت هنرمندانه، اثربخش، غیرمستقیم ، کوتاه ، جذاب و برگرفته از آموزه‌های دینی و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) متناسب با محیط و ماهیت سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب 2        
3 به روز رسانی و تغییر نوبه‌ای محتوای تابلوها و تعویض نمادها و... حداقل4مرحله در طول سال 1        
4 انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای پر رفت و آمد، ورودی‌ها و سالن‌های انتظار 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
 
 
 
 
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ هفتم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری  در ترویج عفاف و حجاب 2 اثر در طول سال بنا بر ضرورت کارکنان و خانواده های آنان 3
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 حمایت از آثارعلمی، هنری و فرهنگی با موضوع عفاف وحجاب در بخش: فیلم، انیمیشن، تئاتر، برنامه مستند، نشریه و کتاب، پژوهش، فضای مجازی، سرود، نقاشی، کاریکاتور و.... (حداقل دو اثر( 2        
2 استفاده از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دستگاه مربوطه، متناسب با نیازهای سازمانی و یا از طریق  موسسات تخصصی مردم نهاد مروج عفاف و حجاب 1        
3 استفاده از هنرمندان و نویسندگان متعهد و متخصصین فعال درعرصه عفاف و حجاب و نیز دستگاه‌های فرهنگی از قبیل، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اوقاف و.... در تامین و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب 1        
4 تاکید به اثربخشی و جذابیت آثار علمی و فرهنگی، فیلم های کوتاه، بلوتوث، پیامک ، با موضوعات خانواده موفق، دختر نمونه، زنان الگو و... 1        
5 انجام پژوهش‌های کاربردی و بررسی علل و عوامل بدپوششی کارکنان و خانواده‌ها همراه با راه‌کارهای موثر در رفع آن‌ها 1        
6 ایجاد زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در سازمان با موضوع عفاف و حجاب 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
 
 
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ هشتم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
تشویق و ترغیب حداقل یک مرحله 1% کارکنان ، خانواده ها و مراجعین 3
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 اعمال تشویقات سازمانی برای کارکنان محجبه و فعال درامور ترویج و گسترش فرهنگ عفاف وحجاب از جمله : اعطای لوح، هدایا و ترفیعات اداری ، اعزام به اردوها و سفرهای زیارتی، سیاحتی و ارایه تسهیلات رفاهی و ورزشی مناسب 2        
2 تشویق، ترغیب و تسهیل ازدواج کارکنان مجرد توسط مدیران و دیگر کارکنان سازمان 1        
3 ترغیب بانوان شاغل به انتخاب حجاب برتر و تمجید از افراد متحول شده با ملاحظه پرهیز از اقدامات زمینه‌ساز رفتارهای متظاهرانه 1        
4 ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و رعایت عزت و کرامت مراجعین محجبه و اعمال مشوق‌های فردی و موردی 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ نهم حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین بنا به مورد ----- کارکنان و مراجعین بد پوشش 3
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 تذکر ، راهنمایی و ارشاد کارکنان و مراجعین نسبت به رعایت حدود پوشش و شئونات اسلامی مبتنی بر اصول امر به معروف و نهی از منکر 2        
2 اطلاع رسانی و نصب تابلو، بنر و تیزر در ورودی‌ها و منظر مراجعین با محتوای  فرهنگی و اثر بخشی در رعایت پوشش و حجاب اسلامی  1        
3 اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره 12/م/3/7501 مورخ 9/8/1391 سازمان حراست کل کشور به کلیه دفاتر حراست دستگاه‌های اجرایی 3        
4 تذکر شفاهی و کتبی و معرفی به هیات‌های تخلفات اداری در صورت " عدم رعایت حجاب اسلامی" (بر اساس بند20 از قانون تخلفات اداری، مصوبه 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رییس جمهور وقت در تاریخ 22/9/1372) 2        
5 پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و غیرمنطقی با افراد بد پوشش و استفاده " برخورد انضباطی  " به عنوان آخرین اقدام 1        
6 تفکیک متخلف ناآگاه و غافل از افراد  متمرد و مغرضین در مواجه با افراد بدپوشش 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
                                        بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور
 
 
نام بازرسان :
 
تاریخ بازرسی :
نام بازرس :
 
تاریخ بازرسی :
چک لیست ارزیابی عملکرد ادارات استانی و واحدهای  تابعه در حوزه عفاف و حجاب 
  در سال 1394
 
نام اداره :
نام سازمان :
نام و نام خانوادگی مسئول :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه‌ دهم  حجم ابلاغی سال میزان شرکت کنندگان مخاطبان ضریب اهمیت برنامه(D)
نظارت و ارزیابی از برنامه های ترویج عفاف و حجاب  توسط دستگاه استانی در ادارات و واحدهای تابعه سرکشی از واحدها و رده های تحت امر یک مرحله
ارزیابی عملکرد یک مرحله
100% اعضای ستاد صیانت دسنگاه 5
 
 
ردیف فعالیت وعملکرد (A) ضریب فعالیت (B) میزان
انجام کار
100 -  0
(C) کیفیت انجام کار
4- 1
(P)
نتیجه
(N)
امتیاز
1 برقراری نظام هوشمند و منطقی رصد و نظارت بر رعایت عفاف و حجاب  به صورت مستمر در ادارات و واحدهای تابعه 2        
2 ایجاد ضمانت‌های اجرایی مناسب و بازدارنده متناسب با ماهیت سازمان 1        
3 بازدید و سرکشی برنامه ای و موردی از واحدها و رده های تابعه با تاکید بر اجرای برنامه ها و رعایت ضوابط و مقرارت در حوزه عفاف وحجاب 1        
امتیاز نهایی چک لیست  (M)  
 
 
 
 
منبع : اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدیدها : ۶۲۹


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان