شیوا خوش نسب مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی

Link group not found.
 
 
 
 
 
 
 

معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
 
شناسنامه فرهنگی اجتماعی شهرستان بینالود ( طرقبه -  شاندیز)
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                               بهار 1397
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام کتاب: شناسنامه فرهنگی اجتماعی شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز)
شورای برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی: سید کمال الدین حسینی، سعید صالح، زهره اسماعیلیان، رضا رحیمی، حمید صابر، فرامرز نودهی و محمدرضا پهلوان
شورای برنامه‌ریزی شهرستان بینالود (طرقبه- شاندیز): سید حسن حسینی، محمد دل آسائی مروی، علی اکبر احمدزاده، احمد جاهد طلب، احسان علی اکبری
مجری طرح: موسسه پژواک پژوهش فردای پارس
طراح جلد: مسعود بهنود
نوبت چاپ: تابستان 1397
شمارگان: 10 نسخه
 
مشهد، خیابان بهار، چهارراه استانداری، استانداری خراسان رضوی، دفتر امور اجتماعی وفرهنگی 38590030-051
 
 
 
 
 
 
پیشگفتار
ایران در افق چشم‌انداز بیست ساله چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم (سند چشم انداز بیست ساله). در مهم‌ترین اسناد توسعه ملی کشور بر تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، ضرورت برخورداری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطات سازنده بین‌المللی به عنوان شاخصه‌های قدرت و توان ملی به وضوح تاکید شده است. به ویژه آنکه تحولات پرشتاب فناوری‌های اطلاعاتی در عصر جدید، علاوه بر ابعاد فنی و دانشی آن، تاثیرات فرهنگی اجتماعی عمیقی را در جامعه اطلاعاتی امروز به دنبال داشته و زمینه ارتباطات وسیع بین فرهنگی مناطق، شهرستان‌ها و جوامع را فراهم کرده است.
در راستای تحقق اسناد فرادستی فوق الذکر و همچنین با اطلاع از این امر که تصمیم‌سازی‌ها در سازمان‌های اداری، صرفا به اتکای اطلاعات و آمار صحیح و مستند محقق گشته، فلذا امروزه دسترسی سهل و سریع به منابع اطلاعاتی و آماری بیش از پیش ضرورت می‌یابد. در این میان، دفاتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌ها به لحاظ گستره‌ی نقش خود در امور متنوع علمی، فرهنگی و هدایت بخشی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی استانی، نقشی بی‌بدیل دارا می‌باشند. در همین راستا و به منظور دستیابی سریع و صحیح به اطلاعات فرهنگی– اجتماعی شهرستان‌های استان، تهیه شناسنامه 28 شهرستان استان پهناور خراسان رضوی در بهار 1397– هم به صورت مکتوب و هم نرم‌افزاری- در دستور کار قرار گرفت و  اینک، فاز صفر آن با همیاری پژوهشگران موسسه‌ی «پژواک پژوهش فردای پارس» قابل بهره‌برداری گشته است. بخش زیادی از اطلاعات مورد استفاده از این مجموعه از داده‌های سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی فراهم شده است.
امید است در فازهای بعدی این پروژه، اطلاعات و شاخص‌های حیاتی‌تر و مفیدتر شهرستان‌ها  - و البته تحت وب-  فراهم و در اختیار کارشناسان ادارات و دستگاه‌ها و همچنین پژوهشگران حوزه فرهنگ و توسعه‌ استان و میهن سرفرازمان قرار گیرد ان شاالله .
مزید امتنان است خوانندگان محترم با نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی، یاری‌گر ما باشند.
                                                       
با احترام محمدرحیم نوروزیان
معاون سیاسی- امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی
 
 
 
 
 
 

 
فهرست مطالب
1. مشخصات کلی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-1. موقعیت جغرافیایی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-1. وجه تسمیه و  پیشینه تاریخی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-3. آب و هوای شهرستان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-4. جمعیت شهرستان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-5. ترکیب جمعیتی، قومی- قبیله ای، زبان و مذهب شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-6. آداب و رسوم، مناسک و باورهای اجتماعی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-7. تقسیمات کشوری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 1
1-8. مناطق محروم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 2
2. امور و فعالیت های فرهنگی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 2
2-1. کتابخانه های شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 2
2-1-1. شاخص سرانه کتاب شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 2
2-1-2. شاخص های کتابخانه شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 3
2-2. سالنهای اجتماعات و نمایش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 4
2-2-1. تعداد کل سالنهای نمایش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 4
2-3. شاخصهای سینمایی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 4
2-4. کانونهای فرهنگی و هنری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 5
2-4-1. کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 5
2-5. پارکها و فضاهای تفریحی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 5
2-6. فضاهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 6
2-6-1. شاخص سرانه فضاهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 6
2-6-2. شاخشهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 7
2-7. کتب و مقالات مهم درباره تاریخ، فرهنگ و جغرافیای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 9
2-8. چهره های سرشناس و ذی نفوذ، سرداران شهید شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 10
2-9. نشریات محلی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 11
3. شاخصهای مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 11
3-1. وقایع چهارگانه جمعیت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 12
4. آموزش و پرورش و کانونهای پرورش فکری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 12
4-1. تعداد مدارس شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96. 12
4-2. تعداد دانشآموزان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96. 12
4-3. تعداد معلمان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96. 13
4-4. شاخص های حوزه آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش اول) 13
4-5. شاخصهای آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش دوم) 13
4-6. مراکز علمی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 15
5. آموزش عالی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 16
5-1. مشخصات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  و فنی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 16
5-2. وضعیت دانشجویان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 16
5-3. خوابگاههای دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 16
5-4. تشکلهای دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 16
5-5. نشریات دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 17
5-6. آثار مهم دانشجویی در خصوص جغرافیا، تاریخ و فرهنگ شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 17
6. امور و فعالیت های مذهبی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 18
6-1. ائمه جمعه شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 18
6-2. مدارس علمیه شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) 18
6-3. تعداد حوزه های علمیه و طلاب، مساجد، حسینیهها و روحانیون مقیم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 18
6-4. موقوفات شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 18
6-4-1. موقوفات مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 18
7. بهداشت و درمان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 19
7-1. تعداد مراکز و کادر بهداشتی- درمانی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 19
7-2. وضعیت بیمارستانهای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 19
7-3. شاخصهای حوزه سلامت و بهداشت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش اول) 19
7-4. شاخص های حوزه سلامت و بهداشت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش دوم) 20
8. خدمات اجتماعی و حمایتی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 20
8-1. بیمه شدگان و حمایت شدگان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 20
8-2. شاخصهای بیمه سلامت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 21
8-3. مراکز ویژه خدمات توانبخشی بهزیستی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 21
8-3-1.تعداد مراکز حمایتی- اجتماعی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 21
8-3-2. جمعیت تحت پوشش بهزیستی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 21
8-4. مراکز خدمات حمایتی اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 22
8-4-1. تعداد  ایتام و حامیان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 22
8-5. مراکز و خدمات پیشگیری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 22
10. شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 23
10-1. تعداد شورای شهر، روستا ، بخش و تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 23
10-2. مصوبات شاخص فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و اقدامات شاخص شهرداران محترم و دهیاران شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 23
11. نهادهای صنفی و تخصصی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 23
11-1. تعداد تشکلهای صنفی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 24
12. تشکلهای خیریه و سازمانهای مردمنهاد (سمنها) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 24
12-1. خیریه‌های مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 24
12-2. سمنهای فرهنگی (زنان ، زیست محیطی ، جوانان ، اجتماعی و...) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 24
12-3. اقدامات شاخص سمنهای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال 1396. 25
12-4. تعداد تشکلهای خیریه و سازمانهای مردم نهاد بینالود (طرقبه - شاندیز) 25
13. فعالیتهای توسعهای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 25
13-1. نشستها و گردهماییهای توسعه محور شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) در سال 1396. 25
13-2. فعالیتهای فضای مجازی سایتهای مهم وشبکههای مجازی فعال با مخاطبان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 25
13-4. نظر فرماندار محترم در خصوص فرصت ها و راهبردهای مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) 25
منابع: 26
 
 

1. مشخصات کلی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

1-1. موقعیت جغرافیایی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) با وسعت 1/1185 کیلومتر مربع معادل0/1 درصد وسعت استان و در مدار جغرافیایی 36درجه و 5 دقیقه تا 36  درجه و 30 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 59 درجه و 3 دقیقه تا 59 درجه و 35 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ و در شمال استان قرار دارد. این شهرستان ازشمال با شهرستان چناران ، از شرق و جنوب با مشهد و ازغرب با نیشابور هم‌جوار است (برنامه و بودجه، جلد دوم، 1395: 405).

1-1. وجه تسمیه و  پیشینه تاریخی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

از ابتدا نام شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) برای این منطقه انتخاب شده بود، ولی بعدها با مذاکراتی که با بخش‌ها صورت گرفت نام شهرستان طرقبه شاندیز برای این منطقه در نهایت بدین شکل شد که از هر دو نام استفاده ‌شود. این شهرستان تا تابستان ۱۳۸۷، یکی از بخش‌های شهرستان مشهد بود که در این تاریخ به شهرستان ارتقاء یافت. شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) بعد از مشهد مهم‌ترین شهرستان توریستی و گردشگری استان خراسان رضوی محسوب می‌شود. شهر شاندیز نیز بعنوان اولین منطقه بین‌المللی نمونه گردشگری ایران در سال ۱۳۸۴ توسط دولت برگزیده شده است. ارتفاعات مهم بینالود در جنوب این شهرستان قرار دارد. این شهرستان دارای مراکز متعدد تفریحی ، پذیرایی، اقامتی و رفاهی است (برنامه و بودجه، جلد دوم، 1395: 405).

1-3. آب و هوای شهرستان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی و شب­های خنک در تابستان می­باشد.

1-4. جمعیت شهرستان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) دارای 21861 خانوار و 69640  نفر جمعیت بوده که 34985 نفر در مناطق شهری و 34655 نفر در مناطق روستایی زندگی می­کنند. بر اساس نتایج مذکور، متوسط رشد سالانه جمعیت نسبت به سال 1390 معادل 3.6 درصد بوده ، نرخ شهرنشینی در این شهرستان 50.2 درصد،  بعد خانوار 3.2 نفر ، نسبت جنسی 107 درصد و تراکم نسبی جمعیت معادل 58.8 نفر در هر کیلومتر مربع است (برنامه و بودجه، جلد دوم، 1395: 407).

1-5. ترکیب جمعیتی، قومی- قبیله ­ای، زبان و مذهب شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

مردم این منطقه ایرانی تبار بوده و به زبان فارسی (گویش خراسانی) سخن می­گویند. مسلمان و مذهب آن‌ها شیعه می­باشد.

1-6. آداب و رسوم، مناسک و باورهای اجتماعی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

جشن سمنو پزان در روستای حصارسرخ شاندیز در29 اسفندماه
جشن شیشلیک شاندیز در شهریورماه 
جشن سماق روستای دهبار طرقبه در شهریورماه

1-7. تقسیمات کشوری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) در پایان سال  1395 ، دارای 2 شهر، 2 بخش، 4 دهستان ، 69 روستا، 53 روستای دارای سکنه و دارای 46 روستای بالای 20 خانوار می باشد. فاصله این شهرستان تا مرکز استان 55 کیلومتر و تا شهر تهران 822 کیلومتراست. این شهرستان فاقد مرز مشترک با کشورهای همسایه می­باشد (برنامه و بودجه، جلد دوم، 1395: 407).

1-8. مناطق محروم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

براساس مصوبه هیئت وزیران (به شماره 76254/ت  36095 مورخ 10/4/1388) شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز) جزء مناطق محروم و کمتر توسعه­یافته نمی­باشد (برنامه و بودجه، جلد دوم، 1395: 411).
 

2. امور و فعالیت­ های فرهنگی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

2-1. کتابخانه­ های شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام کتابخانه موقعیت نوع کتابخانه تعداد کتاب سال بهره برداری
شهری روستایی نهادی مشارکتی مستقل
رودکی شاندیز P - - - - 20000 1352
دانشگاه بینالود * - - - * 11538 1384
امام خمینی (ره)طرقبه P - P - - 23000 1387
شهروند ویلا شهر P - - P - 5000 1388
شهدای حصار P - - P - 4000 1388
کتابخانه موسسه آموزش عالی شاندیز   - - - P 21000 1391
 
 

2-1-1. شاخص سرانه کتاب شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شاخص واحد سال توضیحات
1394 1395 1396
تعداد اعضای کتابخانه های عمومی هزارنفر 950 1800 1600 طرقبه با عنایت به جمعیت سال 94به96 افزایش می باشد
سرانه کتابخانه های عمومی باب به ازای هر 000/10 نفر ---- ----- ----- -
سرانه کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی نسخه کتاب به ازای هر 100 نفر 40 45 50 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-1-2. شاخص ­های کتابخانه شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

کتابخانه های عمومی
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد کتابخانه های عمومی
تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
کتابخانه 204 205 7 7 3.4 3.4
سرانه کتابخانه های عمومی
تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
نفر به کتابخانه 29384.3 31387.8 8354.7 9948.6 - -
تعداد کتاب کتابخانه های عمومی
تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
جلد 2680173 3035441 61488 78950 2.3 2.6
سرانه کتاب کتابخانه های عمومی
تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
کتاب به 100 نفر 44.7 47.2 105.1 113.4 - -
جمعیت مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی
 تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی استان
نفر 4923741 224807 66553 396 1.4 -
فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعداد کتابخانه های عمومی
تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کانون مساجد شهری و روستایی))
کتابخانه 1237 1223 10 10 0.8 08
سرانه کتابخانه های عمومی
تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کانون مساجد شهری و روستایی)
نفر به کتابخانه 4845.9 5261.2 5848.3 6964 - -
تعداد کتب کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کانون مساجد شهری و روستایی) جلد 2474000 2444000 20000 20000 0.8 08
سرانه کتب کتابخانه های عمومی تحت نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کانون مساجد شهری و روستایی) کتاب به 100 نفر 41.3 38 34.2 28.7 - -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 
 

2-2. سالن­های اجتماعات و نمایش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام سالن ظرفیت
صندلی
دستگاه
بهره بردار
آغاز
بهره برداری
ملاحظات
(امکانات ویژه و جانبی)
سالن تربیت آموزش و پرورش 200 آموزش وپرورش ------- دارای سن و امکانات صوتی و تصویری
سالن ایثارهتل ثامن 900 بنیاد شهید(موسسه ایثار) 1389 دارای امکانات کامل
سالن اجتماعات 1 موسسه آموزش عالی بینالود 350 موسسه آموزش عالی بینالود 1394 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن اجتماعات2  موسسه آموزش عالی بینالود 160 موسسه آموزش عالی بینالود 1394 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن شورا  موسسه آموزش عالی بینالود 50 موسسه آموزش عالی بینالود 1394 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن اجتماعات بخشداری شاندیز 300 بخشداری و شورای اسلامی بخش 1391 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن فرهنگسرای شهرداری طرقبه 100 شهرداری طرقبه 1392 دارای امکانات صوتی و تصویری
فرهنگسرای شهرداری شاندیز 100 شهرداری شاندیز 1395 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن همایش های جام جم 1000  بخش خصوصی 1395 دارای امکانات صوتی و تصویری
تالار نصر 1000 بخش خصوصی 1391 دارای امکانات صوتی و تصویری
سالن مجموعه دهکده شاندیز 1200  بخش خصوصی 1393 دارای امکانات صوتی و تصویری
پردیس سینمائی ویلاژ توریست (9سالن) 1500 بخش خصوصی 1397 دارای امکانات کامل
 
 

2-2-1. تعداد کل سالن­های نمایش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد سالن نمایش سالن 28 54 0 0 0 0
گنجایش سالن های نمایش صندلی 6045 16072 0 0 0 0
تعداد تماشاگران سالن نمایش نفر 238205 - 0 - 0 -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 

2-3. شاخص‌ های سینمایی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد سالن سینما باب 35 52 0 0 0 0
گنجایش سالن های سینما صندلی 11714 10749 0 0 0 0
سرانه سالن های سینما صندلی به 1000 نفر 2 1.7 0 0 - -
تعداد تماشاگران سینما نفر 2255122 215918.3 0 0 0 -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 

 

 
 
 

2-4. کانون­های فرهنگی و هنری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

اقسام کانون تعداد مجموع تعداد اعضا
کانون های شهری کانون های روستایی 94 95 96
کانون های فرهنگی و هنری 6 10 16 10 10 10
کانون های فرهنگی و هنری ارشاد 4 0 0 6 6 6
کانون های فرهنگی و ورزشی بسیج 0 0 0 0 0 0
کانون های فرهنگی و هنری سازمان تبلیغات 7 0 0 6 6 6
 
 

2-4-1. کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد مراکز  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ثابت) مرکز 3 34 0 0 0 0
تعداد مراکز کانون پرورش فکری  کودکان و نوجوانان (سیار) مرکز 6 6 0 0 0 0
تعداد مراکز کانون پرورش فکری  کودکان و نوجوانان (پستی) مرکز 3 3 0 0 0 0
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 

2-5. پارک­ها و فضاهای تفریحی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

پارک اصلی پارک محله سرانه فضای سبز شهرستان به متر مربع
تعداد مساحت به مترمربع تعداد مساحت به مترمربع 9413 1395 1396
4 36117 3 24797 - - 218شهری
115 محله
2 - 8 - - - -
1 400.000 4 17.000 36 36.2 36.5
 

 

 

 

 

 

 

 

2-6. فضاهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام مجموعه مالکیت آغاز بهره برداری مساحت فضای ورزشی(به مترمربع) تعداد هیئت های ورزشی وضعیت
(فعال/غیر فعال)
روباز سرپوشیده اقایان بانوان جمع
گود زورخانه شماره 2 شهرداری شاندیز 1377 * * - - - فعال
زمین ورزشی روباز بانوان واقع در کوی مطهری شهرداری شاندیز 1390 - - - - - فعال
زمین وزشی خادر شهرداری شاندیز 1393 - * - - - فعال
زمین روباز شهرک فرهنگیان شهرداری شاندیز 1393 - - - - - فعال
سالن ورزشی موسسه بینالود مالک 1394 1526متر 17 15 32 5 -
سالن ورزشی موسسه موسسه 1394 - - - - فعال
گود زورخانه شهرداری شهرداری شاندیز 1395 * - - - - فعال
استادیوم آزادی طرقبه استان قدس - - - - - - -
سالن شهرک فرهنگیان وزارت ورزش - - - - - - -
سالن چندمنظوره دانشگاه دانشگاه بینالوذ - - - - - - فعال
 
 

2-6-1. شاخص سرانه فضاهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شاخص واحد سال
1394 1395 1396
سرانه فضای ورزشی هرده هزارنفر 6/0مترهرنفر 43/3 6/0مترهرنفر
 
 
 
 
 
 
 
 

2-6-2. شاخشهای ورزشی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تربیت بدنی (زیر نظر بخشهای دولتی و خصوصی و اداره کل ورزش و جوانان)
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد کل فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده فضای روباز و سرپوشیده 1032 1195 24 28 2.3 2.3
فضاهای ورزشی روباز فضای روباز 409 412 12 12 2.9 2.9
فضاهای ورزشی سرپوشیده فضای سرپوشیده 623 783 12 16 1.9 2
سهم فضاهای ورزشی روباز درصد 39.6 - 50 - - -
کل مساحت فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده متر مربع 3237665 3283998 92586 93183 2.9 2.8
فضاهای ورزشی روباز متر مربع 2422619 2638948 46170 81170 1.9 3.1
فضاهای ورزشی سرپوشیده متر مربع 815046 645050 46416 12013 5.7 1.9
سهم مساحت فضاهای ورزشی روباز درصد 74.8 - 49.9 - - -
مساحت تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان  از مساحت فضای ورزشی روباز استان مترمربع 1794241 256047 45170 6960 2.5 2.7
مساحت فضای ورزشی روباز تحت نظارت بخش خصوصی  از مساحت فضای ورزشی روباز استان متر مربع 137977 354306 0 35000 0 9.9
مساحت فضای ورزشی روباز تحت نظارت بخش دولتی  از مساحت فضای ورزشی روباز استان متر مربع 490401 490401 1000 1000 0.2 0.2
سهم اداره کل ورزش و جوانان  از مساحت فضای ورزشی روباز استان درصد 74.1 - 97.8 - - -
سهم بخش خصوصی  از مساحت فضای ورزشی روباز استان درصد 5.7 - 0 - - -
سهم بخش دولتی  از مساحت فضای ورزشی روباز استان درصد - - 2.2 - - -
مساحت فضای ورزشی سرپوشیده تحت نظارت اداره کل ورزش و جوانان از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان متر مربع 256047 645050 6960 12013 2.7 1.9
مساحت فضای ورزشی سرپوشیده تحت نظارت بخش خصوصی از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان متر مربع 337610 167614 35000 - 10.4 -
مساحت فضای ورزشی سرپوشیده
تحت نظارت بخش دولتی از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان
متر مربع 221389 221389 4456 - 2 -
سهم اداره کل ورزش و جوانان  از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان درصد 31.4 - 15 - - -
سهم بخش خصوصی  از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان درصد 41.4 - 75.4 - - -
سهم بخش دولتی از مساحت فضای ورزشی سرپوشیده استان درصد 27.2 - 9.6 - - -
تعداد ورزشکاران فعال مرد نفر 49478 340372 800 0 1.6  
تعداد ورزشکاران فعال زن نفر 112760 289709 1820 0 1.6 0
تعداد ورزشکاران سازمانیافته مرد نفر 97758 79492 1798 732 1.8 0.9
تعداد ورزشکاران سازمانیافته زن نفر 28810 45687 809 994 2.8 2.2
تعداد مربی ورزش مرد نفر 10864 9730 230 0 2.1 0
تعداد مربی ورزش زن نفر 2941 7765 30 0 1 0
تعداد داور مرد نفر 950 2800 34 0 3.6 -
تعداد داور زن نفر 487 1804 18 0 3.7 -
تعداد استخر روباز استخر روباز 7 - 0 - 0 -
مساحت استخر روباز متر مربع 9692 - 0 - 0 -
تعداد استخر سرپوشیده استخر سرپوشیده 15 - 0 - 0 -
مساحت استخر سرپوشیده متر مربع 21009 - 0 - 0 -
تعداد زمین چمن استادیوم فوتبال زمین چمن 40 - 2 - 5 -
مساحت زمین چمن استادیوم فوتبال متر مربع 391696 - 18770 - 4.8 -
تعداد زمین خاکی استادیوم فوتبال زمین خاکی 179 - 7 - 3.9 -
مساحت زمین خاکی استادیوم فوتبال متر مربع 1189873 - 43000 - 3.6 -
تعداد سالن ورزشی سالن ورزشی 233 - 6 - 2.6 -
مساحت سالن ورزشی متر مربع 225071 - 6560 - 2.9 -
تعداد باشگاه خصوصی باشگاه 461 - 17 - 3.7 -
مساحت باشگاه خصوصی متر مربع 449979 - 2890 - 0.6 -
تعداد کل اماکن ورزشی  (استخر، استادیوم فوتبال، سالن ورزشی و باشگاه خصوصی) مکان ورزشی 935 1195 32 - 3.4 -
مساحت کل اماکن ورزشی (استخر، استادیوم فوتبال، سالن ورزشی و باشگاه خصوصی) متر مربع 2287320 3283998 71220 - 3.1 -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 

2-7. کتب و مقالات مهم درباره تاریخ، فرهنگ و جغرافیای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

عنوان کتاب نویسنده تاریخ چاپ نخست موضوعات و مباحث اصلی کتاب ناشر
جغرافیای گردشگری طرقبه شاندیز حسن وفاطمه بازوبندی 1386 ویژیگیهای جغرافیایی تاریخی و اقتصادی طرقبه شاندیز نشر زلال اندیشه
جغرافیای  گردشگری طرقبه شاندیز حسین بازوبندی 1386 گردشگری زلال اندیشه
جغرافیای گردشگری طرقبه-شاندیز حسین بازوبندی و
فاطمه بازوبندی
1386 جغرافیای گردشگری طرقبه-شاندیز زلال اندیشه
شاندیز بهشت خراسان سید محمد علی محصل- روح اله شیخ زاده شاندیز 1387 نام و نشان و جغرافیا و اوضاع طبیعی شاندیز انتشارات چهارم
کنگ کهن دژی بر پهنه بینالود روح الله ناز پرور 1388 وضعیت اقلیمی فرهنگی وتاریخی روستای کنگ سیمرغ خراسان
موزه های ماندگارجلد 1و2 رد پای چهل هزار ساله حسین بازوبندی- ستاره بازوبندی- جواد ارفعی 1389 معرفی سنگ نگاره های شهرستان طرقبه شاندیزو  بخشی از استان خراسان رضوی ،سمنان، یزد راهیان سبز
فرهنگ واژگان و اصطلاحات شاندیزی محمدرضا قاسم زاده شاندیز 1390 فرهنگ واژگان و اصطلاحات شاندیزی- جعرافیا- وجه تسمیه- گویش واژگان خرد
شاندیز شاهانه دژ توس باستان محمد کاظمی شاندیز 1390 فرهنگ وادبیات پیام توس
فرهنگ واژگان واصطلاحات شاندیز محمد رضا قاسم زاده شاندیز 1390 شرح واژگان و اواهای شاندیز با معادل لاتین دانشگاه فردوسی
بازیهای محلی شاندیز حمید حقیقی شاندیز هره حسین زاده شاندیز 1392 شرح بازیهای محلی همراه تصاویر بازی سخن گستر
فرهنگ موضوعی ضرب المثل های شاندیز حمید حقیقی، شاندیزهره حسین زاده و بی بی آغا احمدیان شاندیز 1395 فرهنگ موضوعی ضرب المثل های شاندیز و بیش از 1600 ضرب المثل و کنایه در قالب 300 موضوع همراه با معرفی شاندیز سخن گستر
مدیریت توسعه مطللوب شهری تورج صادقی-ساحل فرخیان ----- امور شهری نگاه خاص به شهر طرقبه گروه پژوهشی بازرگانی فردوس
کتاب نفیس طرقبه انجمن پارسه ----- اداب ورسوم شهرطرقبه صنایع دستی میراث فرهنگی- انجمن پارسه
 
 

2-8. چهره­ های سرشناس و ذی نفوذ، سرداران شهید شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

قلمرو کاری نام و نام خانوادگی دلیل شهرت وجایگاه نام و نام خانوادگی دلیل شهرت وجایگاه نام و نام خانوادگی دلیل شهرت وجایگاه
علمی و فرهنگی
( دانشگاهی و حوزوی)
دکتر علی اصغر کدیور رئیس دانشگاه پیام نور مشهد دکتر علی ترابیان طرقبه مدرس دانشگاه دکتر مهدی خوشباف استاد دانشگاه
حمید داوودی مقام کشوری در حوزه روباتیک (مخترع) دکتر محمد عباسی فوق تخصص خون و انکولوژی پرفسور عباس توکلی فوق تخصص قلب وعروق و نازایی
سیاسی و انقلابی
 
محمدباقرقالیباف شهردارسابق تهران دکترمحمد دهقان نماینده مجلس قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد
محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار- عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی سید مجتبی سادات فعال اصلاح طلب آیت الله ایازی -
سردار ایازی معاون وزیر بهداشت حسن رحیم پور ازغدی استاد دانشگاه و فعال اصول گرا حیدر رحیم پور ازغدی فعال انقلابی
رحیم ذاکر عنبران فعال اصلاح طلب محمد عظیمی طرقدری فعال اصولگرا و نماینده چند دوره مجلس علی اکبر صابری فر شهردار سابق مشهد
حبیب اله علی اکبری مبارز انقلابی شیخ غلامعلی معینی فر مبارز انقلابی شکراله علی اکبری مبارزانقلابی
هنری و ادبی اقای محمد باغبان استادموسیقی وآواز درجایگاه هنری اقای دکتر شیبانی فیلم ساز در جایگاه هنری اقای قاسم رفیعا شاعردر جایکاه ادبی
سیدمرتضی حسینی پور نقاش وشاعر حسین افشاریان موسیقی (فلوت) وحید افشار خواننده و موسیقی دان
قهرمانان ورزشی
 
حمید تشکری قهرمان دو میدانی اسیا مهرداد مغولی قهرمان دومیدانی اسیا محمد نعمتی تیم ملی اسکیت
رضا حقیقی شاندیز فوتبال فرزاد زامهران شاندیز فوتبال باستانی کاران نونهال شاندیز اول کشوری
محمد خادم ازغدی قهرمان کشتی و پدر برادران خادم امیر رضا خادم ازغدی قهرمان پیشین کشتی جهان رسول خادم ازغدی قهرمان پیشین کشتی و رئیس فدراسیون کشتی
سرداران شهید
 
شهید محمودیان شهید سردار سپاه شهید جمعی سردار سپاه شهید حسین خطیب جانبازشهید سردار سپاه
مسعود افشاریان- حجت الاسلام موسوی قوچانی در دفاع مقدس به ببر خراسان مشهور بودند حاج رضا خضرایی راد سردار علیرضا گیلاسی سردار
سایر دکتر محسن خلیجی نویسنده و فعال حوزه و دانشگاه دکتر حسن  علم الهدی رتبه علمی فاطمه جهانگشته نویسنده و مدیر فرهنگی
فاطمه محمدی تنیس روی میز حمید قربان زاده کشتی آزاد سجاد پورکریمی جودو
مهدی ضمیری کوهنورد امیرحسین اخوان شنا - -
مرحوم مرتضی غلام پور کوهنوردی( پلنگ برفی) مرحوم ناصر اکبری کوهنوردی(مربی) مرحوم سید علی قاسم زاده کوهنوردی
 
 

2-9. نشریات محلی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام نشریه دوره انتشار موضوع صاحب امتیاز و مدیر مسئول شمارگان آغاز انتشار تعداد شماره
منتشر شده
چشمه عسل ماهنامه سیاسی طنز حوادث ورزش قاسم رفیعا 1000 1387 108000
نسیم وآوای شاندیز 1387 تا1395 خبری،فرهنگی،اجتماعی و ورزشی عباس علیزاده- شهرداری شاندیز 3000 1387 148000
گاهنامه حجاب و عفاف ویژه نامه حجاب موسسه 100 1389 3
 
 

3. شاخص­های مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شاخص واحد سال توضیحات
1394 1395 9613
جمعیت تعداد 61844 67318 74142 روند رو به رشد به دلیل افزایش جمعیت شهرستان
رشد جمعیت درصد 41/21 78/20 - تا پایان سال محاسبه می‌گردد
نسبت رشد جنسی جمعیت درصد 07/1 06/1 - تاپایان سال محاسبه می‌گردد
بعد خانوار نفر 20/3 36/3 - تاپایان سال محاسبه می‌گردد
تراکم نسبی جمعیت نفر در هر کیلومتر مربع 52/51 56 - -
 
 

3-1. وقایع چهارگانه جمعیت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

عنوان شهرستان استان سهم از استان رتبه در استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد موالید فاقد دفترخانه * 154834 148500 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
تعداد فوت شدگان فاقد دفترخانه * 29781 30542 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
نسبت موالید به فوت شدگان فاقد دفترخانه * 5.2 4.9 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
تعداد ازدواج ثبت شده فاقد دفترخانه * 60472 60536 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
تعداد طلاق ثبت شده فاقد دفترخانه * 17161 16580 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
نسبت ازدواج به طلاق فاقد دفترخانه * 3.5 3.7 فاقد دفترخانه * فاقد دفترخانه *
میزان باروری خالص فاقد دفترخانه - 3.3 3،3 فاقد دفترخانه - فاقد دفترخانه -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
*آمار شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) در شهرستان مشهد منظور شده است.

4. آموزش و پرورش و کانون‌های پرورش فکری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

4-1. تعداد مدارس شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96

ردیف دوره تحصیلی آموزشگاه به تفکیک نوع آموزشگاه به تفکیک شهری و روستایی
دولتی غیر دولتی شهری روستایی
مدرسه کلاس مدرسه کلاس مدرسه کلاس مدرسه کلاس
1 ابتدایی 54 310 7 33 24 173 37 170
2 متوسطه اول 36 147 3 12 15 75 24 84
3 متوسطه دوم 11 87 3 16 12 89 2 14
جمع 101 544 13 61 51 337       63 268
 
 

4-2. تعداد دانش­آموزان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96      

دورره تحصیلی پسر دختر مجموع شهری روستایی مجموع
ابتدایی 3968 3809 7777 4115 3662 7777
متوسطه اول 1644 1521 3165 1800 1365 3165
متوسطه دوم 825 922 1747 1602 145 1747
 
 

4-3. تعداد معلمان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال تحصیلی 97-96

دوره تحصیلی مرد زن جمع
ابتدایی 77 300 377
متوسطه اول 97 146 243
متوسطه دوم 47 115 162
 

 

4-4. شاخص ­های حوزه آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش اول)

شاخص واحد سال
1394 1395 1396
سرانه فضاهای آموزشی به مترمربع - - 28/3
نرخ پوشش تحصیلی دختران درصد 5794 6224 6494
نرخ پوشش تحصیلی پسران درصد 5985 6514 6858
نرخ پوشش تحصیلی دوره پیش دبستانی درصد 58 195 289
نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی درصد 6968 7488 7828
نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه اول درصد 2859 3172 3248
نرخ پوشش تحصیلی دوره متوسطه دوم درصد 1894 1885 1987
 

 

4-5. شاخص­های آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش دوم)

آموزش و پرورش
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1396 1394 1395 1396 1394 1395 1396
تعداد مدارس فیزیکی دوره های مختلف تحصیلی (بدون بزرگسال و استثنایی) مدرسه 7900 6530 6898 92 90 88 1.2 1.3 1.2
دوره های ابتدایی، متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم
(به جز فنی و حرفهای و کاردانش)
تعداد کل دانش آموز نفر 1103557 1140449 1102862 11268 11413 11955 1 1 1
دانش آموزان پسر نفر 567606 586703 559899 5679 5848 6079 1 1 1.1
دانش آموزان دختر نفر 535951 553746 543151 5589 5568 5876 1 1. 1.1
دوره ابتدایی تعداد کل دانش آموز نفر 664750 685100 707071 7011 7444 7777 1.1 1.1 1.1
دانش آموزان پسر نفر 341216 351699 362741 3545 3823 3968 1 1.1 1.1
دانش آموزان دختر نفر 323534 333401 344494 3466 3621 3809 1.1 1.1 1.1
دوره اول متوسطه تعداد کل دانش آموز نفر 260462 268178 276231 2824 3046 3165 1.1 1.1 1.1
دانش آموزان پسر نفر 136023 139413 143875 1468 1579 1644 1.1 1.1 1.1
دانش آموزان دختر نفر 124439 128765 132470 1356 1467 1521 1.1 1.1 1.1
دوره دوم متوسطه تعداد کل دانش آموز نفر 178345 121190 175131 1433 1607 1747 0.8 1.3 1
دانش آموزان پسر نفر 90367 54881 87751 666 799 825 0.7 1.4 0.9
دانش آموزان دختر نفر 87978 66309 87380 767 808 922 0.9 1.2 1
سهم دانش آموزان دوره ابتدایی درصد 60.2 60 62 62.2 61.5 54.7 - - -
سهم دانش آموزان دوره متوسطه اول درصد 23.6 23.5 23.8 25.1 25.1 22.3 - - -
سهم دانش آموزان دوره متوسطه دوم درصد 15.2 10.6 15.1 12.7 13.2 12.3 - - -
کلیه دوره ها تعداد کل دانش آموز نفر 1170363 1140449 1158433 11881 12097 14210 1 1 1.2
دانش آموزان پسر نفر 604653 586703 594277 6046 6201 7958 1 1 1.3
دانش آموزان دختر نفر 565710 553746 564344 5837 5896 6252 1 1 1.1
تعداد معلم در کلیه دوره ها معلم 47797 50070 51162 621 706 782 1.3 1.4 1.5
نسبت دانش آموز به معلم در کلیه دوره ها دانش آموز به معلم 21 22.7 22.6 17.9 17.1 18.1 - - -
تعداد کلاس دایر در کلیه دوره ها کلاس 54222 49928 49019 621 605 605 1.1 1.2 1.2
تراکم در کلاس دایر در کلیه دوره ها نفر در کلاس 21.6 22.8 23.6 19.1 19.9 23.5 - - -
تعداد مدارس دولتی و غیردولتی
(به استثناء مدارس استثنایی)
مدرسه 9982 8992 9212 125 114 120 1.3 1.2 1.3
نسبت مدارس دولتی از کل مدارس درصد 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 - - -
تعداد مدارس استثنایی مدرسه 268 279 295 6 6 6 2.2 2.1 2
تعداد دانش آموز استثنایی نفر 7480 7755 7736 137 153 153 1.8 2 2
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 

 

4-6. مراکز علمی و تربیتی آموزش و پرورش شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

ردیف نوع مرکز/ واحد نام مرکز/ واحد فعال/ غیرفعال نام مرکز/ واحد فعال/ غیرفعال
1 پژوهش سرا دکتر پاپلی فعال ذکریای رازی فعال
2 کانون فرهنگی- تربیتی هاجر فعال دین دانش فعال
3 مرکز آموزشی رفاهی
(خانه معلم)
تالار شکوفه فعال مرکز رفاهی حصار فعال
4 اردوگاه اردوگاه ایت الله خامنه ای فعال اردوگاه جوادالائمه فعال
1 پژوهش سرا زکریای رازی فعال - -
2 کانون فرهنگی- تربیتی هاجر طرقبه فعال دین و دانش شاندیز فعال
3 مرکز آموزشی رفاهی
(خانه معلم)
شکوفه فعال - -
4 اردوگاه نورالمهدی فعال نورالقایم فعال
 
 
 

5. آموزش عالی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

5-1. مشخصات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی  و فنی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام دانشگاه و موسسسه آموزش عالی سال تأسیس تعداد دانشکده تعداد رشته دوره های تحصیلی
تحت پوشش
نوع
هیأت علمی
تمام وقت سایر
موسسه آموزش عالی بینالود 1384 - 14 کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد 32 12
موسسه آموزش عالی شاندیز 1387 - 47 کاردانی – کارشناسی- کارشناسی ارشد 42 4
دانشگاه علمی کاربردی چینی مقصود 1392 - 7 کاردانی- کارشناسی - 14
 

 

5-2. وضعیت دانشجویان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام دانشگاه به تفکیک جنسیت بومی/ غیربومی دوره تحصیلی تعداد کل
دختر پسر بومی غیر بومی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد و بالاتر
موسسه آموزش عالی شاندیز 1533 1366 2899 60 506 1779 614 2959
بینالود 1259 1285 2122 432 215 1759 581 2555
 
 

5-3. خوابگاه­های دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام خوابگاه دانشگاه مربوطه مالکیت خوابگاه تعداد ساکنان جنسیت خدمات خوابگاهی
 (سلف ، کتابخانه )
خودگردان شاندیز خودگردان 51 دختر و پسر دارد
 
 

5-4. تشکلهای دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام تشکل محل فعالیت نوع فعالیت تعداد اعضاء
بسیج موسسه فعال 260
بسیج دانشجویی موسسه بینالود تشکل 105
انجمن علمی مدیریت جهانگردی موسسه بینالود علمی 7
انجمن علمی علوم ورزشی موسسه بینالود علمی 6
انجمن علمی مدیریت بازرگانی موسسه بینالود علمی 7
انجمن علمی شهرسازی موسسه بینالود علمی 7
انجمن علمی معماری موسسه بینالود علمی 7
انجمن علمی مهندسی فضای سبز موسسه بینالود علمی 6
انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست موسسه بینالود علمی 6
انجمن علمی مدیریت صنعتی موسسه بینالود علمی 6
کانون قرآن وعترت موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 4
کانون گردشگری مذهبی موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 7
کانون عفاف وحجاب(ریحانه) موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 9
کانون فیلم، تئاتر،سینما موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 26
کانون فیلمبرداری وتصویربرداری موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 9
کانون عکس موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 14
کانون موسیقی موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 5
کانون شعروادب موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 8
کانون هنرهای تجسمی موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 8
کانون ملل موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 4
کانون هیئت دانشجویی موسسه بینالود فرهنگی-اجتماعی 10
 
 

5-5. نشریات دانشجویی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

عنوان نشریه محل فعالیت زمینه فعالیت شروع فعالیت تیراژ تعداد نشریه منتشر شده وابستگی به تشکلها
قرآن و عترت موسسه فعال 89 100 5 خیر
مهندسی محیط زیست-سرونو موسسه بینالود مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست 94 - 5 انجمن علمی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
 
 

5-6. آثار مهم دانشجویی در خصوص جغرافیا، تاریخ و فرهنگ شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

عنوان پایان نامه مشخصات دانشجو سال تدوین پایان نامه دانشگاه دوره تحصیلی
میزان سنجش رضایت گردشگران از حمل ونقل درون شهری ساراپوراحسان 1394 بینالود کارشناسی
ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر در شهرطرقبه سعیدحسینی 1395 بینالود کارشناسی
بررسی نقش مسکن مهر در بروز پدیده جدایی گزینی فضایی شهرها
(مطالعه موردی شهرطرقبه)
بهرام نکاحی 1395 بینالود کارشناسی ارشد
شناسائی شاخص های شهراکولوژیک در تقویت توسعه پایدارشهری
(نمونه موردی شهرطرقبه)
رضاظهورفاضلی 1396 بینالود کارشناسی
تحلیل عملکرد مدیریت شهری طرقبه در ساماندهی مبلمان شهری با رویکرد اکولوژیک محمدسجادحسنی 1396 بینالود کارشناسی ارشد
 
 
 
 

6. امور و فعالیت­ های مذهبی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

6-1. ائمه جمعه شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام شهر/ روستا نام امام جمعه سابقه امامت جمعه توضیحات
شهر طرقبه حجت الاسلام محمد حسن ایزدی 12 سال امامان جمعه پیشین: حجت الاسلام عطایی (مرحوم)
حجت الاسلام نوروزی نماینده مجلس
شهرشاندیز حجت الاسلام علی بهمنی 1388 امام جمعه پیشین: شهید منا حجه الاسلام حسینی
 
 

6-2. مدارس علمیه شهرستان بینالود (طرقبه و شاندیز)

ردیف نام مدرسه سال تأسیس تعداد طلبه ظرفیت مدرسه مدیریت مدرسه
مرد زن جمع
1 جاغرق برادران و خواهران - - - - - -
2 حوزه علمیه اماممحمد باقر شاندیز 1392 57 - 57 57 حجت الاسلام ولی زاده
3 حوزه جاغرق برادران وخواهران - 40 20 60 60 حجت الاسلام هادی ایزدی
 
 

6-3. تعداد حوزه های علمیه و طلاب، مساجد، حسینیه‌ها و روحانیون مقیم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شاخص واحد سال
1394 1395 1396
تعداد حوزه های علمیه واحد 2 2 2
تعداد طلاب شیعه تعداد 95 100 117
تعداد حسینیه ها باب 30 30 30
تعداد  کل مساجد باب - - 23
تعداد روحانیون مقی تعداد - - 16
 
 

6-4. موقوفات شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

6-4-1. موقوفات مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

ردیف نام موقوفه موقعیت:
شهر / روستا
موضوع وقف متولی   ( اداره اوقاف/مردمی)
1 عبدالله رضوی سوران ایتام --درمان اداره کل اوقاف شهرستان
2 حسینیه عنبران طرقبه امام حسین عزاداری اداره اوقاف شهرستان
3 حسینه سفلی طرقبه امام حسین عزاداری اداره اوقاف شهرستان
4 حسینه علیاء طرقبه طرقبه امام حسین عزاداری اداره اوقاف شهرستان
5 تکیه امام حسن مجتبی شاندیز شاندیز امام حسین عزاداری اداره اوقاف شهرستان
 
 
 

7. بهداشت و درمان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

7-1. تعداد مراکز و کادر بهداشتی- درمانی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تعداد بیمارستان تعداد مراکزبهداشتی ودرمانی تعداد خانه های بهداشت تعداد درمانگاه ها و کلینیک ها تعداد داروخانه ها تعداد پزشک تعدادپایگاه های اوراژنس
دولتی خصوصی عادی شبانه روزی عمومی متخصص شهری جاده ای
1 6 21 0 2 7 2 19 13 4 0
 
 

7-2. وضعیت بیمارستانهای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام بیمارستان مالکیت تاریخ بهره برداری تعداد بخش تعداد تخت مصوب تعداد تخت فعال ملاحظات
دکتر شریعتی وقفی 1333 13 160 143 کلینیک 1 عدد پزشک عمومی 6 نفر
پزشک متخصص40 نفر-داروساز 2نفر
 
 
 

7-3. شاخصهای حوزه سلامت و بهداشت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش اول)

بهداشت و درمان
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
تعداد کل پزشکان
(زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی)
پزشک 21219 21948 147 151 0.7 0.7
عمومی پزشک 1152 1148 18 18 1.6 1.6
متخصص پزشک 1416 1338 0 0 0 0
دندانپزشک دندانپزشک 190 216 3 3 1.6 1.4
داروساز پزشک 190 205 2 2 1.1 1
پیراپزشک پیراپزشک 18271 19041 124 128 0.7 0.7
سرانه تعداد پزشک پزشک به ازای هر 10000 نفر 35.4 34.1 25.1 21.7 - -
تعداد تخت مصوب بیمارستانها تخت 9702 10311 0 0 0 0
سرانه تخت مصوب بیمارستانها تخت مصوب به ازای هر 1000 نفر 1.6 1.6 0 0 - -
تعداد تخت فعال بیمارستانها تخت 6285 6534 0 0 0 0
سرانه تخت فعال بیمارستانها تخت فعال به ازای هر 1000 نفر 1 1 0 0 - -
تعداد خانه بهداشت فعال روستایی خانه بهداشت 1408 1382 21 19 1.5 1.4
سرانه خانه بهداشت فعال روستایی خانه بهداشت روستایی به ازای هر 1000 نفر 0.2 0.8 0.4 0.5 - -
تعداد مراکز بهداشتی درمانی روستایی مرکز 178 188 3 3 1.7 1.6
سرانه مراکز بهداشتی درمانی روستایی مرکز بهداشت به ازای هر 10000 نفر 0.3 1.1 0.5 0.9 - -
تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری مرکز 192 211 3 3 1.6 1.4
سرانه مراکز بهداشتی درمانی شهری مراکز بهداشتی به ازای هر 10000 نفر 0.3 0.4 0.5 0.9 - -
تعداد آزمایشگاه آزمایشگاه 423 441 4 5 0.9 1.1
سرانه تعداد آزمایشگاه آزمایشگاه به ازای هر 1000 نفر 0.1 0.1 0.1 0.1 - -
تعداد داروخانه داروخانه 862 877 6 9 0.7 1
سرانه تعداد داروخانه داروخانه به ازای هر 1000 نفر 0.1 0.1 0.1 0.1 - -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ:1394 و 13955
 

 

7-4. شاخص های حوزه سلامت و بهداشت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) (بخش دوم)

شاخص واحد سال
1394 1395 1396
سرانه پزشک به جمعیت هرده هزارنفر 6000 5700 4500
سرانه خانه بهداشت روستایی هرده هزارنفر 3200 3200 3200
 
 

8. خدمات اجتماعی و حمایتی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

8-1. بیمه شدگان و حمایت‌ شدگان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تعداد مستمری بگیر تامین اجتماعی بیمه شدگان پوشش خدمات درمانی به نفر تعداد تحت پوشش بهزیستی (مستمری بگیران) تعداد تحت پوشش کمیته امداد مددجو و طرح شهید رجایی تحت پوشش بیمه روستاییان
1394 1395 1396 1394 1395 1396 1394 1395 1396 1394 1395 1396 1394 1395 1396 1394 1395 1396
21106 21106 21106 1268 1430 1570 - - - - 290 290 780 780 780 - - -
 

8-2. شاخص­های بیمه سلامت شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

بیمه سلامت
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
جمعیت کل بیمه شدگان
(اصلی و تبعی) سلامت استان
نفر 3731928 3235506 48473 46072 1.3 1.4
بیمه شدگان اصلی بیمه سلامت نفر 1930472 1036773 15943 11085 0.8 1.1
بیمه شدگان تبعی  بیمه سلامت نفر 1801456 2198733 32530 34987 1.8 1.6
سهم بیمه شدگان اصلی بیمه سلامت درصد 51.7 32 32.9 24.1 - -
سهم  بیمه شدگان تبعی  بیمه سلامت درصد 48.3 68 67.1 75.9 - -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 

8-3. مراکز ویژه خدمات توانبخشی بهزیستی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

مراکز بیماران روانی مزمن مراکز نگهداری سالمندان مراکز نگهداری معلولان ذهنی
شهری روستایی ظرفیت شهری روستایی ظرفیت شهری روستایی ظرفیت
1   ----  160  ---  2  135  ---  2 250 
 
 

8-3-1.تعداد مراکز حمایتی- اجتماعی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تعداد زنان سرپرست خانوار
 تحت پوشش بهزیستی
تعداد دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی تعداد دانشجویان تحت پوشش بهزیستی تعداد کلینیک های مددکاری تعداد مهدهای کودک تعداد مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست اورژانس اجتماعی تعداد مراکز بازپروری زنان تعداد پایگاه های خدمات اجتماعی تعداد مراکز جامع خدمات بهزیستی
خانوار نفر شهری روستایی دختر پسر
1150 4500 394 26 - 4 7 2 - 1 - 1 -
 
 

8-3-2. جمعیت تحت پوشش بهزیستی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

بهزیستی
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
جمعیت تحت پوشش مراکز حمایتی بهزیستی نفر 138491 - 1163 - 0.8 -
جمعیت تحت پوشش مراکز توانبخشی بهزیستی نفر 94040 - 792 - 0.8 -
خانوارهای بی سرپرست و نیازمند تحت حمایت بهزیستی (شهری) خانوار 5230 - 104 - 2 -
افراد بی سرپرست و نیازمند تحت حمایت بهزیستی (شهری) نفر 11759 - 231 - 2 -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 

 

8-4. مراکز خدمات حمایتی اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تعداد زنان سرپرست خانوارتحت پوشش تعداد دانش آموزان
 تحت پوشش
تعداد دانشجویان
 تحت پوشش
تعداد مستمری بگیر طرح شهید رجایی
خانوار نفر
 750  1500 130--120  14 780نفر-520
1239 2565 190 16 501
 
 

8-4-1. تعداد  ایتام و حامیان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

کمیته امداد
شرح واحد استان شهرستان نسبت از استان
1394 1395 1394 1395 1394 1395
کل ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نفر 13145 - 100 - 0.8 -
تعداد حامی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) نفر 71431 65162 685 655 1 1
ایتام مورد حمایت حامیان کمیته امداد امام خمینی(ره) نفر 13086 - 100 - 0.8 -
برگرفته از سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضویِ؛1394 و 1395
 
 

8-5. مراکز و خدمات پیشگیری شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

تعداد کلینیک های
درمان اعتیاد سرپایی
تعداد مراکز اقامتی
 بهبودی میان مدت (کمپ)
تعداد مراکز
مشاوره روانشناختی خصوصی
تعداد مراکز مشاوره
ژنتیک خصوصی
تعداد مراکز سلامت روان
و پایگاه خدمات اجتماعی
1 - 1 - 2
 
 

10. شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

10-1. تعداد شورای شهر، روستا ، بخش و تعداد اعضای شورای اسلامی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

شهری روستایی جمع کل شهری و روستایی شورای اسلامی فرادستی
تعداد شهر زن مرد جمع سه نفره پنج نفره جمع کل روستا جمع کل اعضاء زن مرد جمع تعداد بخش تعداد اعضاء تعداد اعضای شهرستان
تعداد روستا زن مرد جمع تعداد روستا زن مرد جمع
1 - 5 5 17 1 50 51 1 - 5 5 18 56 1 60 61 1طرقبه 5 5
 
 

10-2. مصوبات شاخص فرهنگی و اجتماعی شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و اقدامات شاخص شهرداران محترم و دهیاران شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

ردیف مصوبات شاخص هدف مصوبه جمعیت تحت پوشش
1 شهر طرقبه مصوبه معرفی اقای خادم پیر به عنوان شهردار طرقبه ابادانی و عمران توسعه شهری 20هزار
2 روستاها مصوبه معرفی دهیاران توسعه روستایی 13هزار
 

 

11. نهادهای صنفی و تخصصی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

مجمع امور صنفی نظام پزشکی نظام مهندسی نظام پرستاری نظام دامپروری
ودامپزشکی
خانه صنعت
ومعدن
کانونهای
صنفی حوزه اجتماعی
خدماتی تولیدی
دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد دارا فاقد
* - * - - - * - - - - - * - - -
 
 
 
 

11-1. تعداد تشکل­های صنفی شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

  واحد سال
1394 1395 9613
تعداد تشکل های صنفی تعداد 14 14 14
 
 

12. تشکل­های خیریه و سازمان­های مردم­نهاد (سمن­ها) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

12-1. خیریه‌های مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام خیریه آغاز فعالیت نوع فعالیت متولی خیریه وضعیت
(از جهت میزان فعالیت)
علی بن ابیطالب 1384 خیریه عام سید حسین موسوی نژاد فعال
علی ابن ابی طالب 1387 - سید حسین موسوی نژاد شهر طرقبه (تمتمی روستاهای طرقبه را پوشش می دهد)
حمزه سید الشهدا 1387 خیریه عام جواد ولی نژاد فعال
نورالرضا 1392 خیریه عام محمدرضا بافقی زاده فعال
محبان الرضا 1395 خیریه عام حمید رضاعصاران دربان فعال
 
 
 

12-2. سمن‌های فرهنگی (زنان ، زیست محیطی ، جوانان ، اجتماعی و...) شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام موسسه موضوع فعالیت تاریخ صدور پروانه تاریخ آخرین تمدیدپروانه تعداد اعضاء مدیریت دستگاه صادر کننده مجوز
هم اندیشان سبز فیروزه بینالود محیط زیست 1395 1395 9نفر سید علی رضوی ازغد فرمانداری
خانه سبز ما محیط زیست 1395 1395 9نفر احسان مشعل دار استانه فرمانداری
مهر ماندگار شاندیز زنان و خانواده 1395 1395 9نفر زهره حمیدی فرمانداری
انجمن میراث کهن طرقبه شاندیز میراث فرهنگی 1395 1395 9نفر مهدی گل کار طرقبه فرمانداری
غنچه های زندگی کودکان بی سرپرست 1395 1395 9نفر زهرا چاروقچی بهزیستی
رویش جوانان طرقبه شاندیز جوانان 1395 1395 9نفر رضا چاوشان فرمانداری
 

 

 

 
 

12-3. اقدامات شاخص سمن‌های شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)در سال 1396

ردیف نام سمن اقدامات شاخص
1 هم اندیشان سبز فیروزه بینالود پاکسازی محیط زیست
2 خانه سبز ما اقدامات زیست محیطی با کمک اداره محیط زیست شهرستان
3 نور الرضا کمک به ایتام و کودکان معلول
4 محبان الرضا تهیه بسته های غذایی و تهیه جهیزیه های نو عروسان
5 انجمن میراث کهن طرقبه شاندیز حفاظت از اثار تاریخی شهرستان
 
 

12-4. تعداد تشکل‌های خیریه و سازمان‌های مردم نهاد بینالود (طرقبه - شاندیز)

  واحد سال
1394 1395 1396
تشکل های خیریه تعداد 1 2 2
سازمان های مردم نهاد تعداد 0 2 4
 
 

13. فعالیت­های توسعه­ای شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

13-1. نشست‌ها و گردهمایی‌های توسعه محور شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز) در سال 1396

عنوان سمینار/ همایش زمان برگزاری اهداف سازمان ها و اشخاص حمایت کننده
سمینار سالیانه –دانشگاه بینالود ابان اذر توسعه شهری-گردشگری دانشگاه بینالود-وزارت علوم
 
 

13-2. فعالیت‌های فضای مجازی سایت‌های مهم وشبکه‌های مجازی فعال با مخاطبان شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

نام سایت کانال و گروه تلگرامی مسئول سایت، کانال و.. محور های فعالیت تعداد و ترکیب مخاطبان شروع فعالیت
www.binaloud.ac.ir روابط عمومی اطلاع رسانی وآموزشی کلیه دانشجویان موسسه 1385
اخبار طرقبه شاندیز وحید فکری اخبار 15204 1393
گروه خبری طرقبه سید احمد پور موسوی اخبار 640 1394
طرقبه قدیم مسعود نجار زاده نوستالوژی اخبار 3458 1395
رسانه پاتوق شهروندی جواد مرگان اخبار 240 1396
 

 

13-4. نظر فرماندار محترم در خصوص فرصت‌ ها و راهبردهای مهم شهرستان بینالود (طرقبه - شاندیز)

پهنه مهم تاریخی و ستاره گردشگری خراسان ، شهرستان طرقبه و شاندیز از نقاط کلیدی و حساس در حاشیه  شهر مشهد است که همواره مکانی برای آرامش روح و جسم مجاوران و زائران بارگاه علی ابن موسی الرضا (ع)  بوده است . پذیرش قریب به 45 میلیون نفر مسافر در سال در دره‌ها و پهنه‌های طبیعی و حاشیه رودخانه‌های تمدن‌سازی مانند بار، کنگ، زشک، مغان، ازغد، دهبار و  مایان ( که نقش مهمی در  ایجاد تغییرات مثبت در اکوسیستم منطقه نموده است)  و نیز آثار کهن به جا مانده از نیاکان به مانند سنگ نگاره‌های 4000‌ ساله و مکان‌های تاریخی همچون رباط ویرانی ، مسجد جامع ازغد ، بنای حسینیه کنگ  نشانی بر اهمیت ویژه این منطقه است. قطعا این حجم وسیع مسافر که بار بر جمعیت 70 هزار نفری ساکن در شهرستان می‌شوند ، نیاز به برنامه‌ریزی و جهت‌دهی دارند و در این راه با شناسائی آسیب‌های موجود در شهرستان، راهبردهای سه گانه‌ای برای آن تعریف شده است.
ایجاد راه‌های دسترسی جدید به شهرستان، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و افسار گسیخته  و  تلاش برای خروج گردشگری و گردشگران شهرستان از وضعیت تقریبا تک بعدی حاضر و زمینه‌سازی برای حضور و ماندگاری بیشتر آن‌ها که خود به اشتغال درون زا و اقتصاد شهرستان کمک شایان توجهی خواهد کرد. امکانات موجود که در این گزارش به  آن اشاره شده است ، بعضا پاسخگوی ساکنین بومی شهرستان نیز نمیباشد. حال اینکه نگاه به شهرستان طرقبه و شاندیز متاسفانه تنها بر مبنای جمعیت مستقر می‌باشد. در حالیکه این شهرستان روزانه با متوسط جمعیت شناوری قریب به 130000 نفر روبروست که در ایام تعطیل و حتی تعطیلات عید و تابستان بعضا تا 350000 نفر افزایش می‌یابد. اگر شرایطی فراهم نشود تا بتوان این پتانسیل اجتماعی را مدیریت ، جهت‌دهی و سامان بخشی نماید ، قطعا تهدیدات این سیل جمعیت بیش از فرصت‌های آن خواهد بود.کما اینکه ترافیک طاقت فرسا و بعضا بزهکاری‌های اجتماعی موجود، نشان دهنده بخشی از این آسیب‌هاست.
 پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت فرهنگ و هنر برای برنامه‌ریزی و سامان‌بخشی این سیل جمعیتی است که برای هر مکانی می‌تواند یک فرصت طلائی باشد. اجرای برنامه‌هایی که می‌تواند به نشاط اجتماعی کمک و با ایجاد یک سرگرمی سازنده و مفرح ، فشارهای فزاینده روحی و روانی یک روز سخت کاری را به بهترین شکل کاهش دهد و نیروی جنبشی توانمند جوانان را به سمت تخلیه‌ای مثبت رهنمون سازد قطعا یک راهکار سازنده برای  فضای اجتماعی این شهرستان و بخش عظیمی از ساکنان و مجاوران و مسافران شهر مشهد هم می‌باشد. با توجه به حساسیت‌های موجود در مشهد مقدس ، طرقبه و شاندیز می‌تواند مکان مناسبی برای تبدیل شدن به قطب فرهنگ و هنر شرق کشور باشد.
 
منابع:
  • معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی ، گزارش اقتصادی اجتماعی فرهنگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی  سال 1395
  • منابع و اطلاعات اداره میراث فرهنگی استان خراسان رضوی  سال 1395
  • منابع و اطلاعات اداره ارشاد استان خراسان رضوی
  • سالنامه آماری- تحلیلی آموزش و پرورش خراسان رضوی سال تحصیلی 97-1396
 
کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان