شیوا خوش نسب مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی

Link group not found.
۱۳۹۸/۰۹/۱۹

گزارش ۵ ساله دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

 
اهم اقدامات فرهنگی و اجتماعی
"در  سال های 97-93"
و برنامه های پیش رو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفتر امور اجتماعی وفرهنگی
 
                                                                                                                             
                                                              آذر ماه 97
 
 
 
 
 
 1. توسعه مشارکت های مردمی
1-1-گسترش کمی سمن ها :
افزایش مشارکت تشکلهای مردمی نظام مند با هدف کاهش تصدی گری دولت و گسترش فعالیت این تشکلها بعنوان بهترین تجلی جامعه مدنی و بعنوان حلقه های واسط بین حاکمیت و مردم بیش از پیش مورد توجه می باشد که در عرصه های مختلف موضوعی و بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران سال 84  تاسیس سمن ها در موضوعات مختلف (امور اجتماعی , خیریه و نیکوکاری , بشر دوستانه , بهداشت و سلامت , امور فرهنگی , زیست محیطی , امور زنان و خانواده و ....) که در حال حاضر یکی از اولویت های تاسیس سمن های اجتماعی و پیشگیری از آسیب ها به ویژه پیشگیری از اعتیاد می باشد . 540  سمن در خراسان رضوی در سال 92 مجوز داشته اندکه در سال 96 این تعداد به 1162 سمن افزایش داشته برابر با رشد 115%  و ایجاد 622 سمن . در مجموع سمن ها در سال 92 تنها در 5 قلمرو فعال بوده اند که این آماردر سال 96 به 27  حوزه از جمله مفاخر فرهنگی و محلی- حقوق زنان- حقوق شهروندی- توسعه اجتماعی- آسیبهای اجتماعی و ... اشاره کرد/
گسترش کمی سازمانهای مردم نهاد سال 92 سال 96 شهریور 97
تعداد سمن ها 540 1162 حدود1200
 
 
1-2- گسترش قشری سمن ها :
استفاده از ظرفیت همه اقشار در  تقویت انسجام اجتماعی و تاسیس تشکل های اجتماعی نظام مند می تواند از گروه های سنی و شغلی مختلف   (معلمین , طلاب , پزشکان , هنرمندان, کارگران , دانشجویان, دانش آموزان, ورزشکاران , و ...)با هدف افزایش مشارکت حداکثری مردمی نظام مند برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف شکل گیرد. غالب سمن های مردم نهاد با تعانلات مشترک گروههای همگن شکل می گیرد در این راستا حدود 180 تشکل با حضور قضات- وکلا- پزشکان – معلمان – مهندسان- روزنامه نگاران- هنرمندان-ورزشکاران- دانشجویان- مدیران و .... ایجاد شده اند.
 
 
1-3- توانمندسازی و آموزش مدیران سمن ها و کارشناسان ذیربط استان :
برنامه ریزی در راستای آموزش , توانمندسازی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد , تقویت توان علمی و عملیاتی فعالین حوزه سمن ها اعم از بخش دولتی و غیر دولتی با هماهنگی دستگاهای تخصصی و نظارتی و تشکیل اتاق فکر و نشست های تخصصی جهت هرچه بهتر برگزار نمودن دوره های آموزش عمومی و تخصصی , همایش و نمایشگاه ارائه دستاوردها وتوانمندیها در راستای انتقال تجارب و  بهره مندی دیگر سازمانهای مردم نهاد و در نهایت افزایش توان علمی و اجرایی سمن ها در ارائه خدمات به مردم یکی دیگر از برنامه های راهبردی استان می باشد  درسال 92. حدود 1200 نفر ساعت آموزش انجام شده که در سال 96 بیش از 7000 نفر ساعت دوره های آموزشی رسیده است  که حدود 500 درصد رشد را نشان می دهد.
1-4- شبکه سازی سمن های همگن  :
همکاری سازمان یافته مجموعه ای از سازمانهای مردم نهاد (بعنوان اشخاص حقوقی ) که موضوع و یا هدف فعالیتی آنها مشترک می باشد و درواقع سیاست یکسانی را برای تحقق اهداف کلان در سطح استان اعمال می نمایند  که در این راستا با توجه به اهمیت موضوع و تعداد فراوانی سازمانهای مردم نهاد استان اولویت شکل گیری شبکه های تخصصی از سمن هایی که در امور (زنان و خانواده –پیشگیری از آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد-  بهداشت ودرمان  – خیریه و نیکوکاری–فرهنگی -  زیست محیطی و منابع طبیعی – امور جوانان – امور زیر ساختی توسعه و ... )ایجاد سه شبکه در حوزه های ناشنوایان-  بهداشت و درمان- محیط زیست( در حال تشکیل) در سال 92 شبکه ای در استان وجود نداشته است و با ایجاد 3 شبکه در سال 96 که با رشد300 درصدی مواجه بوده است.
1-5- ایجاد خانه تشکلها ی اجتماعی :
بهره مندی  تشکلها از ظرفیت های و توان یکدیگر در قالب یک مجموعه یا  اتحادیه با هدف همپوشانی ,همکاری و هم افزایی در امور مرتبط با سازمانهای مردم نهاد و همکاری با دستگاههای دولتی و عمومی  غیر دولتی  در مقوله  اولویت های تاسیس , نظارت و توانمندسازی و تسهیل امور ذیربط جامعه مدنی در محل خانه تشکلها در یک مکان مشخص. که انعقاد 4 تفاهم با دستگاههای اجرایی و همایش روز تشکلها از این نمونه تعاملات است.
 
 
1-6- تهیه و تدوین نظام نامه تعامل و همکاری  :
تهیه و  اجرای  نظامنامه تعامل و همکاری موثر بین بخش دولتی و سمن ها  توسعه همکاری های بین بخشی را به همراه خواهد داشت؛  تلاش برای افزایش مشارکت حداکثری دولت و جامعه مدنی در اداره امور کشور با  ایجاد جریان و حرکتی فعال و مستمر ,  ارتقا توان اجرایی و عملیاتی در موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی و .. در نیل به  اهداف توسعه از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این راستا منیز در جهت شبکه سازی سمن ها ی همگن ، با مشارکت خانه سازمان های مردم نهاد استان چهار جلسه با حضور تشکل ها ی مرتبط با عتیاد هنر و سلامت و با حضور دستگاه های مربوطه تشکیل و امکانات همکاری بررسی و اقداماتی در حال انجام است

1-7- توسعه تعامل و همکاری سازمانهای دولتی و عمومی غیر دولتی با سمن ها:

 
کمک به اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر مراجع ذیصلاح یکی از حقوق سازمانهای مردم نهاد می باشد که در اساسنامه تشکلهای اجتماعی قید و از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم نامه می توانند بازوان اجرایی بخش دولتی و عمومی باشند لذاشناسایی ظرفیت ها و توانمندی سمن ها توسط دستگاههای دولتی و عمومی در نقش آفرینی سمن ها بسیار موثر خواهد بود و از طرفیبرون سپاری امور غیر حاکمیتی و عملیاتی به جامعه مدنی ضمن کاهش تصدی گری دولت و مدیریت کارآمد دراداره امور را برای دستگاه های دولتی و عمومی به ارماغان خواهد آورد . ایجاد تفاهم نامه تعاملی با سازمانهای ( محیط زیست و دادگستری- شهرداری مشهد- کمیته امداد -) و ورودبرای تعامل در 5 سازمان و اداره کل که در حال طی مراحل اجرایی آن است.
1-8- نظارت ساماندهی و ارزیابی:
تشکیل کمیته نظارت و ساماندهی با مشارکت مراجع نظارتی و نماینده های تشکلهای مردمی در راستای تقویت تظارت بر سمن ها  از منظر عملکرد اجرایی  , مالی , مجامع , گردهمایی ها و نحوه ارائه خدمات به جامعه هدف  با رویکرد صیانت از فعالیت سمن های نظام مند و ساماندهی تشکل های مردمی بدون مجوز و البته ارزیابی نحوه  عملکرد سازمانهای دولتی و عمومی در تعامل با سمن ها  و همچنین ارزیابی عملکرد سمن های فعال و همچنین سطح بندی سازمانهای مردم نهاد از جهت توان و ظرفیت سنجی فعالیت .
 
در این راستا بیش از 200 بازدید و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان و شرکت در فعالیتهای آنها در این راستا قرار دارد.
 
      تشکیل وراهبری جلسات سیاستگذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی در حوزه فرهنگی واجتماعی
" فهرست شوراها  ،و  کارگروه های  و کمیته های قانونی در حوزه اجتماعی و فرهنگی "
ردیف  
نام جلسه /کارگروه
 
دستگاه اصلی مسئول
 
بازه زمانی
1 کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 2ماهه
2 کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی 2 ماهه
3 ستاد ساماندهی فرهنگی اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 1 ماهه
5 ستاد ساماندهی امور جوانان ورزش و جوانان 2 ماهه
7 شورای آموزش و پرورش آموزش و پرورش 1 ماهه
8 شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی استان آموزش وپرورش فصلی
9 ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یک ماهه
10 هیئت نظارت بر تاسیس سازمان های مردم نهاد دفتر امور اجتماعی و فرهنگی دو ماهه
11 کمیته مشارکت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 45 روز
12 شورای راهبردی جمعیت استان ثبت احوال 6 ماهه
13 شورای ثبت وقایع حیاتی استان ثبت احوال 6 ماهه
14 کمیسیون ارتقا امنیت اجتماعی استان دفتر امور اجتماعی و فرهنگی فصلی
15 بزرگداشت مفاخر فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد 3ماهه
17 شورای ترویج فرهنگ قرآنی اداره فرهنگ و ارشاد 6 ماهه
18 منع بکارگیری اسامی بیگانه اداره فرهنگ و ارشاد 1ساله
19 ساماندهی اوقات فراغت ورزش و جوانان 6 ماهه
20 شورای  فرهنگ عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهانه
21 ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی فصلی
 
 
 1. ارتقای فعالیت های فرهنگی :
 • پیگیری امور کارگروه تخصصی امور اجتناعی وفرهنگی  و کمیته های تخصصی زیر مجموعه آن
 • بزرگداشت چند روزملی از جمله روزهای ملی عطار ، خیام و فردوسی
 • برگزاری همه ساله مسابقات کشوری قرآن  ، فرهنگی وهنری معلمان ودانش آموزان .
 • گرد آوری بیش از 100 شاخص فرهنگی ، اجتماعی که دستگاهها متولی ارتقای آن هستند و رصد و ارزیابی ماهانه در قالب کار گروه اجتماعی وفرهنگی استان .
 • میزبانی بسیاری از رویدادهای مذهبی و فرهنگی و ورزشی کشور، برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان 
 • موفقیت شورای فرهنگ عمومی استان در تدوین پیش نویس نظام نامه پیوست فرهنگی که جزء اولین ها در کشور به شمار می آید
 • موفقیت ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در فعالیت های مذهبی در حذف خرافه ها و انحرافات در مراسم های مذهبی استان از قبیل قمه زنی –عدم استفاده از زنجیر های تیغ داروتصاویر تایید نشده وساماندهی مبلغین ومداحان و... که به نوبه خود در سطح کشور بی نظیر است
 • . برنامه ریزی با رویکردهای پژوهشی با اجرای پژوهش سنجش وضعیت اجتماعی فرهنگی مشهد (رصد 1)، استفاده از مطالعه کشوری وبررسی نیم رخ فرهنگی خراسان در مقایسه با کشور
 
4-- اقدامات در ارتباط با پایتخت   فرهنگی جهان اسلام                                   
 
 • ر اساس انتخاب آیسسکو ( وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی) شهر مشهد مقدس در سال 2017    کنفرانس اسلامی) شهر  مشهد مقدس در سال 2017 میلادی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی برگزیده شده است 
با توجه به تصمیمات شورای سیاستگذاری مشهد 2017 و همچنین اقدامات شورای هماهنگی و برنامه ریزی استانی مشهد 2017 مراسم افتتاحیه با حضور میهمانان خارجی (350  نفر مشتمل بر 8 وزیر از کشورهای خارجی و فرهیختگان، نویسندگان، اساتید دانشگاه ها، علماء و ...) و داخلی ( شامل وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و ... ) در بهمن ماه سال گذشته برگزار گردید.
* از دیگر اقدامات و برنامه در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 • تصویب ردیف اعتباری در قانون بودجه سال 96 در مجموع به میزان 350 میلیارد تومان که مبلغ 24 میلیارد تومان آن محقق شده است.
 • تصویب 170 برنامه فرهنگی که تاکنون 100 برنامه آن اجرا شده است.
 • برگزاری نمایشگاه 12 قرن­تمدن­اسلامی با انتقال 50 هزار شیء­تاریخی به مشهدمقدس در بهمن 95 تعداد 250 نفر شرکت کننده.
 • برگزاری نهمین اجلاس اتحادیه رادیو و تلویزیون های جهان اسلام در مشهد مقدس در تیرماه 1396 با تعداد 950 شرکت کننده (400 میهمان خارجی از 230 شبکه رادیو تلویزیونی 36 کشور جهان اسلام).
 • همایش وزرای امور زنان کشورهای اسلامی با تعداد وزرای 7 کشور در هفتم اردیبهشت ماه 1396 تعداد 200 نفر شرکت کننده.
 • همایش شهرداران شهرهای جهان اسلام در  اردیبهشت ماه 1396 تعداد 100 نفر شرکت کننده.
 • هم اندیشی بانوان نخبه جهان اسلام (شجره طوبی) با حضور 25 نفر از بانوان مسلمان کشورهای اسلامی در پنج تا دوازده بهمن ماه 1395 تعداد 30 نفر شرکت­کننده ایرانی.
 • نشست بین­المللی گفتگوهای ایران و جهان عرب با حضور 90 نفر از اندیشمندان کشورهای اسلامی در 5 بهمن 1395 تعداد180 نفر شرکت­کننده ایرانی.
 • نشست مشترک مدیران مسئول رسانه­ها  خبرگزاری­ها و رسانه ملی در 4 بهمن 1395 تعداد 65 نفر شرکت کننده.
 • افتتاح نگارخانه مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در 6 بهمن 1395 تعداد 200 نفر شرکت کننده.
 • مسابقات بین­المللی جام صلح و دوستی بهکاپ در 25 بهمن 1395 تعداد  300 نفر شرکت کننده.
 • مسابقات بین­المللی کشتی آزاد فرنگی(دیماه 1395)، پهلوانی(بهمن 95) جام جهان پهلوان تختی .
 • اجرای همایش کتابت قرآن کریم در تاریخ 5 بهمن ماه 1395  تعداد  100 نفر شرکت کننده.
 • همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن در 22 بهمن ماه 1395 تعداد 200  نفر شرکت کننده.
 • برگزاری جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی در 4 اسفند ماه 1395 تعداد 950 نفر شرکت کننده.
 • همایش ملی مشاهیر آرمیده در حرم مطهر رضوی در بهمن ماه 1395 .
 • کنگره بین المللی بزرگداشت شهدای جهان اسلام در 22 اسفند ماه 1395 تعداد 2000 نفر شرکت کننده.
 • هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن مشهد 2017 در 16 تا 18 اسفند ماه 1395 .
 • همایش بین­المللی سیره و معارف رضوی در اردیبهشت ماه 1396 تعداد 250 نفر شرکت کننده.
 • انجام پروژه طراحی فضای شهری محورهای منتهی به حرم مطهر و خیابان ارگ با تفاهم نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی .
 • انعقاد تفاهم­نامه­ برای­تامین­ منابع واجرای پروژه­هوشمندسازی­شهری با وزارت ارتباطات­و­فناوری­اطلاعات به مبلغ 32 میلیارد تومان.
 • انعقاد تفاهم­نامه با شرکت­ عمران و بهسازی­شهری برای تملک خانه­تاریخی در بافت پیرامون حرم­مطهر با میراث فرهنگی برای بازسازی آنها  اردیبهشت­ماه 1396 .
 • برگزاری همایش بین‌المللی فرآورده‌های حلال در آذر ماه سال جاری (22 تا 24 آذر ماه) در مشهد مقدس با حضور 7 کشور خارجی و757 میهمان
5-ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان
 
 • فعال نمودن ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در سطوح استانی ، 28شهرستان و 68دستگاه اجرایی برای اجرایی برنامه های ترویج فرهنگ عفاف وحجاب و صیانت از حقوق شهروندی
 • اجرایی شدن چهار برنامه در حوزه عفاف وحجاب ( برنامه های درون سازمانی ، برون سازمانی براساس مصوبه 427 شورای انقلاب فرهنگی ، هفته عفاف وحجاب و ماه مبارک رمضان
 • گرد آوری اقدامات دستگاه های مشمول مصوبه 427 شورای انقلاب فرهنگی وارسال گزارش به ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور
 • بررسی و سطح بندی محتوای آموزشی با موضوع عفاف وحجاب
 • ساماندهی امور مبلغین آموزش دیده با موضوع عفاف وحجاب
 • بازرسی و ارزیابی از عملکرد دستگاههای اجرایی(64دستگاه اجرایی) در حوزه حقوق شهروندی و ترویج عفاف وحجاب طی پنچ سال  متوالی
6-  ارتقاء سطح خدمات دستگاه های اجرایی با اجرای برنامه ها ی حقوق شهروندی   :
 •  اجرایی شدن توافق نامه سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان امور استخدامی کشوردر خصوص تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در قالب موارد ذیل :
  1- اجرای طرح افزایش رضایتمندی مردم از خدمات شاخص دستگاه ها ( 5 خدمت شاخص پرمراجعه )  و اصلاح فر آیندهای آن برای افزایش رضایتمندی در این طرح 5 خدمت مورد توجه وبازرسی برای اصلاح و بهبود کیفیت در دستگاههای اجرایی استان قرار گرفتند .
2- اجرای طرح تعامل دولت و مردم با برگزاری نشست اقشار با مسئولین در سال 97 نشست با سمن ها، جامعه هدف
3- تشکیل 3 سمن در حوزه حقوق شهروندی ( موسسه تعلیق ، تعویق و میانجیگری ضامن – کانون  زنان حقوق دان سورا – موسسه احیاء حیات سرمد ) و دریافت وبررسی 4 تقاضا ی دیگر به منظور صدور پروانه
4-ارزیابی از عملکرد دوایرخدماتی در ایام نوروز که در سال 1397 از 45 مرکز بازرسی به عمل آمد .
5-ارزیابی از اقدامات 64دستگاه ها ی اجرایی استان در اجرای برنامه های درحوزه حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف وحجابعفاف وحجاب طی پنچ سال متوالی
 6-  تهیه و تدوین اصول و مبانی وبازنگری برنامه های 9 گانه حقوق شهروندی و ابلاغ به کلیه دستگاه های اجرایی استان
7- مسایل و آسیب های اجتماعی
 
عنوان سال 92 سال 95 سال 96 درصد افزایش / کاهش شش ماهه اول سال 97 درصد تغییرات شش ماهه 97
به شش ماهه 96
ازدواج 71465 60536 53571 5/11- 28601 3/5-  
طلاق 16178 16580 16223 2/2- 8226 5/7-  
ولادت 142009 148500 144616 6/2-      
وفات 30458 30542 31134 9/1      
 
عنوان سال 92 سال 95 سال 96 درصد افزایش / کاهش  
تعدادکودکان کار 558 742 665 10-درصد  
تعداد زنان سرپرست خانوار 10582 1145 11459 -  
تعداد زنان ویژه 420 1185 923 22-درصد  
تعداد دختران فراری 747 453 493 8 درصد  
تعدادکودکان بی سرپرست و بد سرپرست 2997 3803 4047 7درصد  
تعداد سالمندان تحت پوشش 26254 38296 4255 11درصد  
تعداد معلولین تحت پوشش 97000 101360 102261 1درصد  
تعداد بیماران روانی مزمن تحت پوشش 3100 4700 5600 19دصد  
تعدادغربالگری بینایی کودکان 221000 202302 232834 9درصد  
غربالگری شنوایی کودکان 100436 125268 126797 2/1درصد  
تعدادمراکز کودکان کار و خیابان 1 1 2 100درصد  
تعداد مراکز نگهداری زنان خشونت دیده 1 1 1 0  
تعداد مراکز نگهداری دختران در معرض آسیب 1 1 1 0  
                       
 
 
عنوان سال 92 سال 95 سال 96 درصد افزایش / کاهش
خودکشی 214 199 202 5/1%+
مرگ بر اثر سوءمصرف مواد مخدر 212 144 244 9/6%+
تعداد فوت شدگان مسمومیت با الکل 5 4 3 25%-
تعداد تست های الکل مثبت - 808 1673 107%+
 
 
8-  اقدامات برای کاهش آسیب های اجتماعی:
 • اجرایی طرح تقسیم کار ملی با انجام 100 پروژه توسط 13 دستگاه با اعتباری بیش از 60 میلیارد ریال  در استان در سال 1396 وهمچنان در سال  1397 ادامه دارد .
 • تهیه و تدوین طرح های ویژه و انعقاد تفاهم نامه های کاری با 14 سمن  با هدف  ارتقا ی  مولفه های سرمایه اجتماعی و کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی  به ارزش 10میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب : 
 • اجرای طرح مداخلات فوری در رفتارهای خشونت آمیز  نوجوانان ، 3500 دانش آموز پس از شناسایی در این طرح تحت آموزش مهارت های صبر وتاب آوری قرار گرفتند .
 • اجرای طرح آموزش وحمایت از نوجوانان متاهل( کودک همسری) این طرح در شهرستان خلیل آباد اجرایی شده و در 4 شهرستان دیگر استان نیز اجرایی خواهدشد ، در این طرح دانش آموزان متاهل آموزش مهارت های زندگی می بیینند ، این طرح با مشارکت آموزش وپرورش اجرا می شود .
 • تدوین سامانه نرم افزارداده های اسیب های اجتماعی ، در فاز ابتدا این طرح خشونت وابعاد آن در سطح استان از نظر متغیرهای تاثیر گذار به تفکیک شهرستانها همراه با راهبردهای سیاستگزاری تدوین وتقدیم خواهدشد.
 • تهیه وتوین شناسنامه های فرهنگی واجتماعی 28 شهرستان استان ( نوشتاری و فایل )
 • اجرای طرح حمایت از خانواده های زندانیان ، در این طرح 727 خانواده زندانی تحت حمایت قرار گرفتند .
 •  حمایت و مددکاری معتادان کارتن خواب(با حمایت استانداری وهمکاری تشکل های مردم نهاد سرای نجات ،  مددکاری آموزشی تا مرحله بازگشت  به زندگی این گروه با رویکرد یاورانه انجام می شود) با کمک استانداری دستگاه تراشی خریدند وتعدادی از بهبود یافتگان مشغول کار شده اند این سمن تا کنون بیش از 2000 کارتن خواب را تحت پوشش قرار داده است .
 •   حمایت از اجرایی شدن قانون مجازات های جایگزین (در تعامل با سازمان های مردم نهاد وحمایت استان مجازات دارای فایده اجتماعی شناسایی ودر تعامل با دستگاههای اجرایی خواهد شد. کارکردهای این طرح ازجمله کاهش تعداد زندانیان ، برچسب نخوردن خانواده و خود افراد با جرائم سبک ، کاهش اسیب بدلیل عدم جدایی فرد از خانواده ) با حمایت استانداری و دادگستری تا کنون 270 مورد مجازات جایگزین حکم صادر شده است .
 • اجرای طرح توانبخشی  اجتماعی ناشنوایان ، در این طرح با حمایت استانداری کار گاه های مهارت زندگی به ناشنوایان برگزار شده است .
9-  توسعه، ارتقاء و فراگیر شدن سلامت
پیگیری امور کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان و کمیته های تخصصی و کارشناسی قبیل ارتقای سلامت نان ، شیر و محصولات لبنی ، برنامه مداخلات آموزشی طب سنتی و اسلامی، ترویج رفتارهای سالم و فرهنگ خود مراقبتی ، تدوین برنامه اجرایی برنامه استراتژیک ملی کنترل HIV – ایدز و ..
پیگیری و راهبری تدوین سند توسعه سلامت استان
پیگیری تشکیل مجمع سلامت استان به منظور افزایش مشارکت بین بخشی و هماهنگی دستگاه های در ارتقای سلامت
پیگیری تدوین و اجرای سند کنترل بیماری های غیر واگیر استان، این مجمع در 28 شهرستان استان تشکیل شده است و مجمع سلامت استان نیز دز سال 96 تشکیل شده است
توجه ویژه به خدمات حمایتی و حوزه بهداشت و درمان مناطق حاشیه با تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت
•     اجرای بیمه سلامت همگانی و افزایش پوشش بیمه ای که در حال حاضر 3,731,928 نفر تحت پوشش(معادل 9.5 درصد بیمه شده کشور)
•     پیش گام بودن استان در برون سپاری و واگذاری به بخش خصوصی
•     افزایش اقلام دارویی تحت پوشش به ویژه در بیماران خاص و صعب العلاج به میزان   11%  ( در حال حاضر 2303 اقلام دارویی تحت پوشش بیمه ای قرار دارند )
•     کاهش سهم پرداخت هزینه های درمان توسط مردم (پرداخت بیماران روستایی در قالب نظام ارجاع به کمتر از 4 درصد و در مناطق شهری به کمتر از 7 درصد رسیده است )
شاخص های سلامت استان :
ردیف شاخص سال 92 سال 97 درصد کاهش یا افزایش
1 تعداد تخت فعال بیمارستانی
 
8295 9281 10%
2 تعداد خانه بهداشت فعال
 
1296 1422 8.8%
4 تعداد پایگاه اورژانس جاده ای 90
 
118
 
21%
5 تعداد پایگاه اورژانس شهری 69 95 27%
6 تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهری(مرکز خدمات جامع سلامت) 162 213 23%
7 تعداد مراکز بهداشتی و درمانی روستایی(مرکز خدمات جامع سلامت) 163 205 20%
 
 
 
 
وضعیت بیمه :
سازمان بیمه گر شاخص سال 96 درصد رشد نسبت به سال 95
تأمین اجتماعی جمعیت تحت پوشش 2712937 3%
جمعیت اصلی 1075764 3%
جمعیت تبعی 1637173 3%
ضریب پوشش بیمه 43% 1%
بیمه سلامت
 
جمعیت تحت پوشش 3608475 10.34%
جمعیت اصلی 1182420 12.32%
جمعیت تبعی 2426055 9.37%
 
 
    اقدامات پیش رو :
1 - توسعه کمی وکیفی سمن ها مطابق با راهبرد های طراحی شده
2- رصد شاخص های فرهنگی واجتماعی استان ونظارت و راهبری دستگاه ها ی اجرایی متناسب با شاخص های عملکردی
3-اجرای طرح افزایش رضایتمندی مردم از خدمات شاخص دستگاه ها ( 5 خدمت شاخص پرمراجعه )  و اصلاح فر آیندهای آن برای افزایش رضایتمندی
 1. نظارت و راهبری طرح تقسیم کار ملی دستگاه های اجرایی با توجه به ابلاغیه های وزارت کشور
 1. اجرای پروژه های اختصاصی استان در طرح تقسیم کار ملی بر اساس پروژه های طراحی شده سال 97 ( جدول ذیل  ) و این پروژه ها پس از تایید وزارت کشور وتخصیص اعتبار اجرایی خواهد شد .
برنامه های پیشنهادی از محل اعتبارات کنترل وآسیب های اجتماعی سال 1397 -  استان خراسان رضوی
محور اصلی عنوان برنامه (فوق العاده) حجم برنامه زمان اجرای برنامه میزان اعتبار
(به میلیون ریال)
مجری برنامه (دریافت کننده اعتبار)
فرمانداری دستگاه اجرایی تشکل مردم نهاد
واحد حجم     فرمانداری های شهرستانهای مشهد
سبزوار
تربت حیدریه
نیشابور
آموزش وپرورش استان  
کنترل و کاهش طلاق  
طرح " افزایش تاب آوری دانش آموزان دختر در آستانه تاهل و متاهل"فاز (1)
" ارتباط  صحیح و آموزشی  کادر مدارس و  کارشناسان با  جامعه هدف "
محل اجرا:  مدارس 4 شهرستان
مشهد، سبزاور ،  نیشابور و تربت حیدریه
مدرسه 20 نیمه دوم 1397 2000
طرح " افزایش تاب آوری دانش آموزان دختر در آستانه تاهل و متاهل"فاز (2)
" مشاوره و آموزش چهره به چهره به دانش آموزان متاهل و در آستانه تاهل "
محل اجرا:  مدارس 4 شهرستان
مشهد، سبزاور ،  نیشابور و تربت حیدریه
زوج 150 نیمه دوم 1397 1000    
اداره کل بهزیستی استان
 
کاهش مفاسد اخلاقی طرح "برگشت از پرتگاه " ویژه  زنان
تبیین پیامدهای روانی و جسمی رفتارهای
پر خطربرای زنان در معرض آسیب
نفر 2800 نیمه دوم 1397 1800     کانون زنان حقوق دان سورا
 
طرح "رفتار سالم و فردای سالم"
ویژه دبیرستان های پسرانه
به منظور پیشگیری از شیوع مصرف الکل
نفر 300 نیمه دوم 1397 700   آمزش وپرورش استان  
مناطق حاد وبحرانی طرح" شهروند کارآزموده"
آموزش حرفه ای جوانان
به منظور ارتقاء  سرمایه فرهنگی واجتماعی محلی به خصوص جوانان   راه اندازی کسب وکار و آموزش راه های بازاریابی و فروش تولیدات محلی (2 فاز)
نفر 2000 نیمه دوم 1397 2500   جهاد دانشگاهی  
شهرستان 1 نیمه دوم 1397 2500   فاز(2) فنی  وحرفه ای  
متکدیان طرح "بازگشت به اجتماع " ویژه متکدیان
برگزاری دوره آموزشی مهارت های شغلی ویژه متکدیان مراکز نگهداری
مرکز 4 نیمه دوم 1397 1500   اداره کل فنی و حرفه ای  
طرح "بازگشت به اجتماع " ویژه ی بهبود یافتگان وکارتون خواب ها
از طریق مهارت آموزی شغلی و ارتباطی
نفر 220 نیمه دوم 1397 2000     سمن سنا
کودکان کار طرح "صیانت از کودک کار"
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کودکان کار
نفر 500 نیمه دوم 1397 2000   اداره کل بهزیستی  
طرح " کودکان بازمانده از تحصیل"
شناسایی و هدایت تحصیلی  کودکان بازمانده از تحصیل
نفر 300 نیمه دوم 1397 1500   اداره کل بهزیستی  
سایر حمایت از برنامه های هیئت اندیشه ورز گزارش 10 نیمه دوم 1397 500   دانشگاه فردوسی  
نظارت وارزیابی از برنامه های طرح تقسیم کار ملی مرحله 2 نیمه دوم 1397 500   دانشگاه فردوسی  
جمع   18500  
 
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             دفتر امور اجتماعی وفرهنگی
                                                                                                                                                                       آذر ماه 97
منبع : اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی
۸۲۱


مطالب مرتبط با این موضوع :

نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   PleaseSendVote
کد امنیتی را وارد کنید

کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان